B 119. Referat af 1. behandlingen den 16. maj 2017.
Den 16. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 119 om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Kl. 2201 Forhandling Anden nÌstformand (Kristian Pihl Lorentzen): Forhandlingen er übnet, og jeg giver indledningsvis ordet til børne- og socialministeren. Kl. 2202 ...
Vis forekomsten
B 117. Referat af 1. behandlingen den 18. maj 2017.
Den 18. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Kl. 1300. Anden nÌstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V): Mødet er genoptaget. Forhandlingen er übnet, og jeg giver ordet til økonomi- og indenrigsministeren. VÌrsgo. Kl. 1300. ...
Vis forekomsten