Klippeabonnement på ”herreklip” må ikke nægtes oprettet til en kvinde, alene fordi hun er en kvinde, afgjorde Ligebehandlingsnævnet den 26. september 2018. KEN nr 9826 af 26/09/2018.
J.nr. 18-10605 En kvinde efterspurgte efter det oplyste en ”herreklip” og blev nægtet at oprette et klippeabonnement under henvisning til, at hun er en kvinde. Kvinden blev derfor stillet ringere end mænd, for hvem det var muligt at oprette et sådant abonnement. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden ...
Vis forekomsten