Det transsexuelle syndrom: AfgrĂŚnsning og behandling
Thorkil Sørensen forsvarede den 9. november 1984 sin doktorafhandling ved Det LÌgevidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der udkom i denne bogform. Uagtet afhandlingen - bogen - er fra 1984, er den stadig (i 2008) interessant lÌsning. Det skal ogsü bemÌrkes, at Thorkil Sørensen skriver ...
Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 - 2015. September 2016.
De første landsdÌkkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der ürligt gennemført landsdÌkkende, reprÌsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-üriges udsathed for tyveri, hÌrvÌrk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 ...
Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005-2020. 15. december 2021.
Jf. rapportens note 36 pü side 78 analyseres kønsidentitet og seksuel orientering samlet, da datagrundlaget for alene kønsidentitet som motiv endnu er for spinkelt, samt idet spørgsmülsformuleringerne er delvis overlappende for de to motiver. Det kan derfor ikke udledes henholdsvis, hvor mange ...
Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005-2021. 27. januar 2023.
Af rapporten kan det ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner undersøgelsen vedrører, men kun hvor mange af disse to persongrupper undersøgelsen samlet vedrører. Tina Thranesen. * * * Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som ...
Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005-2022. 20. november 2023.
Af rapporten kan det ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner undersøgelsen vedrører, men kun hvor mange af disse to persongrupper undersøgelsen samlet vedrører. Tina Thranesen. * * * Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som ...
Vis forekomsten