Spgsm. 174 den 25. marts 2020 fra Europaudvalget om hvilke konsekvenser en forlÌngelse af nødretstilstand i Ungarn vil fü for ungarsk EU-medlemskab. Svar 15. april 2020.
Europaudvalget stillede den 25. marts 2020 spørgsmül 174 - Samling: 2019-20 - pü foranledning af Eva Kjer Hansen (V) om en forlÌngelse af nødretstilstand i Ungarn pü ubestemt tid at fü for ungarsk EU-medlemskab, om Ungarn med en südan forlÌngelse lever op til Københavnskriterierne, og forudses der en ...
Vis forekomsten