B 117. Referat af 1. behandlingen den 18. maj 2017.
Den 18. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Kl. 1300. Anden nÌstformand, Kristian Pihl Lorentzen (V): Mødet er genoptaget. Forhandlingen er übnet, og jeg giver ordet til økonomi- og indenrigsministeren. VÌrsgo. Kl. 1300. ...
Vis forekomsten