Sundhedsloven - LBK nr. 248 af 8. marts 2023.
Sundhedsloven - LBK nr. 248 af 8. marts 2023. Sundhedsloven hører under Sundhedsministeriet. Uddrag af Sundhedsloven Afsnit I SundhedsvÌsenet Kapitel 1 Formül og opgaver m.v. § 1. SundhedsvÌsenet har til formül at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og ...
Vis forekomsten