LGBT+ Ungdom
LGBT+ Ungdom er en politisk, rüdgivende og social forening under LGBT Danmark for unge under 25 ür, hvis seksualitet og/eller køn bryder med normen. Foreningens formül er at arbejde for en politisk, social, kulturel og arbejdsmÌssig ligestilling pü alle niveauer i samfundet. LGBT+ Ungdom blev nedlagt i ...
Vis forekomsten
Åbent samrådsspgsm. T af 26. februar 2021 om status på LGBT+ handlingsplanen, inkl. de enkelte indsatser relateret til børn. Samrådet afholdt 8. april 2021.
Børne- og Undervisningsudvalget stillede den 26. februar 2021 spørgsmmül T - Alm. del. Samling: 2020-21 - til besvarelse i et übent samrüd med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og minister for ligestilling Peter Hummelgaard (S), som afholdtes den 8. april 2021. ...
Vis forekomsten
Spgsm. 270 af 9. april 2021 om der er en ny LGBTI-handlingsplan pĂĽ vej, og om den inkluderer initiativer rettet mod LGBTQ-elever i grundskolen. Svar 7. maj 2021.
Børne- og Undervisningsudvalget (BUU) stillede den 9. april 2021 spørgsmål nr. 270 - Alm. del. Samling: 2020-21 - til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) der svarede den 7. maj 2021. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af ministerens besvarelse af BUU alm. del – samrådsspørgsmål T den 8. ...
Vis forekomsten
R 12. Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.
R 12 - Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022 blev offentliggjort og afgivet af ligestillingsminister Trine Bramsen (S) til Ligestillingsudvalget den 25. februar 2022 – Bilag 51. Samling 2021-22. Perspektiv- og handlingsplan 2022 har på siderne 17 (pdf-side 21) til 19 (pdf-side 23) et særskilt ...
Vis forekomsten