Intersex Danmark høringsskrivelse (Bilag 2. Spgs. 2 og 3) af 6. februar 2019 til B 77 med henstilling om også at tilføje ”kønskarakteristika” i straffeloven, forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven. Svar 25. marts 2019.
Intersex Danmark sendte den 6. februar 2019 høringsskrivelse til Ligestillingsudvalget (LIU) - Samling: 2018-19 bilag 2 - med kopi til justitsministeren og ligestillingsministeren, hvori Intersex Danmark henstillede, at ”kønskarakteristika” tilføjes i straffeloven, forskelsbehandlingsloven og ...
Vis forekomsten
B 87. Bilag 1. Spgsm. 1. Intersex Danmarks høringsskrivelse af 12. februar 2019 om obligatorisk undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed. Svar 11. april 2019.
Intersex Danmark indgav den 12. februar 2019 en høringsskrivelse til beslutningsforslaget - bilag 1. - samling 2018-19. Ligestillingsudvalget stillede den 5. april 2019 spgsm. 1 - samling 2018-19 - om at kommentere høringsskrivelsen til ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der svarede den 11. april 2019. ...
Vis forekomsten
B 87. Spgsm. 2 den 8. april 2019 om initiativer fra regeringen, som retter sig mod undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere. Svar 3. maj 2019.
Ligestillingsudvalget stillede den 8. april 2019 efter ønske fra Roger Courage Matthisen (ALT) spørgsmül 2 - B 87. Samling: 2018-19 - om konkrete initiativer fra regeringen, som retter sig mod undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere og studerende med kommende undervisningsansvar pü ...
Vis forekomsten