Navneloven. LBK nr. 1815 af 14. september 2021.
Navneloven - LBK nr. 1815 af 14. september 2021 er udstedt af og hører under Social- og Ældreministeriet. I navneloven er der specielt taget hensyn til transseksuelles navneforhold, idet ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler derom. Navneloven regulerer alle forhold omkring personnavne - ...
Vis forekomsten