Børne- og Undervisningsministeriet.
Børne- og Undervisningsministeriet har det overordnede ressortansvar for: dagtilbudsomrüdet, grundskole, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Ministre i de seneste ür Historisk Da Mette Frederiksen efter folketingsvalget den 19. juni 2019 dannede regering den 27. juni 2019 blev undervisningsomrüdet ...
Vis forekomsten
Spgsm. 75 den 24. marts 2017 om en transkønnet far er ligestillet med andre forÌldre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmül 75 - Alm. del Samling: 2016-17 - om en transkønnet far er ligestillet med andre forÌldre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn, til børne- og socialminister, Mai Mercado (K), der svarede den ...
Vis forekomsten
Spgsm. 76 den 24. marts 2017 om det er ligestilling, nür en transmand skal ansøge om forÌldreskab efter regler for medmoderskab. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmül 76 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der fuldt ud er ligestilling, nür en transmand i henhold til Børnekonvention skal ansøge om forÌldreskab efter regler for medmoderskab, til børne- og socialminister, Mai ...
Vis forekomsten
B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmĂŚnd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmül 1 til beslutningsforslag B 119 - Samling: 2016-17 - om kommentarer til og besvarelse af en spørgsmül om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi ...
Vis forekomsten
B 119. Referat af 1. behandlingen den 16. maj 2017.
Den 16. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 119 om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Kl. 2201 Forhandling Anden nÌstformand (Kristian Pihl Lorentzen): Forhandlingen er übnet, og jeg giver indledningsvis ordet til børne- og socialministeren. Kl. 2202 ...
Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 20. december 2017 til Socialministeriet, socialministeren og Socialudvalget vedr. kønsbestemte navne i navneloven og navnebekendtgørelsen.
LGBT Danmarks henvendelse var vedhÌftet en skrivelse af 19. december 2017 med en anmodning om, at navneloven og navnebekendtgørelsen bestemmelser om kønsbestemte navne Ìndres, da de indeholder paragraffer, som i dag mü betegnes som forÌldede og sprogligt forkerte. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget ...
Vis forekomsten
Skrivelse om regnbuefamilier den 22. november 2018 i relation til L 90 om Familieretshuset/L 91 om forÌldreansvarsloven, Ìgteskabslovgivningen og andre love til børne- og socialministeren.
LGBT Danmark sendte den 22. november 2018 en skrivelse til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om LGBT-familier i relation til de to fremsatte lovforslag. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget registrerede den 22. november 2018 skrivelsen som bilag 6 til L 90 Forslag til lov om Familieretshuset/som bilag 5 til ...
Vis forekomsten
B 80. Beslutningsforslag af 10. november 2020 om, at regeringen pülÌgges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn. Forkastet ved 2. behandlingen den 25. maj 2021.
Liselott Blixt (DF), Peter Skaarup (DF), Birgitte Bergman (KF), Mai Mercado (KF), Mette Thiesen (NB), Pernille Vermund (NB), Henrik Dahl (LA) og Ole Birk Olesen (LA) fremsatte den 10. november 2020 beslutningsforslag B 80 – Samling 2020-21 – om, at regeringen pålægges ikke at indføre en ret til juridisk ...
Vis forekomsten