Spgsm. 770 af 14. maj 2012 fra Retsudv. til JM om hvilke muligheder en borger har for at klage over retslÌgerüdets afgørelser. Svar 29. maj 2012.
Den 14. maj 2012 stillede Retsudvalget pü foranledning af Michael Aastrup Jensen (V) spørgsmül nr. 770 - Alm. del 2011-12 - om, hvilke muligheder en borger har for at klage over RetslÌgerüdets afgørelser, til justitsminister, Morten Bødskov (S), der svarede den 29. maj 2012. Spørgsmül Vil ministeren ...
Vis forekomsten
R 9. Udenrigsministerens redegørelse af 12. marts og debat den 11. juni 2020 om regeringens prioriteter og forventninger til udviklingen i udvalgte internationale organisationer indeholdt lidt om LGBTI-forhold.
Udenrigsministerens redegørelse R 9 af 12. marts 20 om udvalgte internationale organisationser (OSCE, Europarüdet, Østersørüdet og det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde). Redegørelsen nÌvner to steder LTGBI-personer. Redegørelsen indledes med: I denne skriftlige redegørelse om udvalgte ...
Vis forekomsten