Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters
En meget omdiskuteret bog pü grund af sin negative beskrivelse af transkvinder og transpiger. Forlagets beskrivelse oversat til dansk: Indtil for fü ür siden var kønsdysfori - alvorligt ubehag med ens biologiske køn - forsvindende sjÌldent. Det blev typisk fundet hos mindre end 0,01 procent af ...
Vis forekomsten
Ole Nørskov skrev dateret 31. august og 7. september 2021 til Sundhedsudvalget om sit übne brev til Statsministeren om behandling af børn, der lider af kønsdysfori, og om omvendelsesterapi. Spørgsmül nr. 28 til ministeren derom og svar den 7. oktober 2021.
Ole Nørskov sendte en skrivelse med dateringer den 31. august og den 7. september 2021 om behandling af transbørn og om omvendelsesterapi til Ligestillingsudvalget og en lÌngere rÌkke folketingsmedlemmer. Ligestillingsudvalget har registreret henvendelsen som: Ligestillingsudvalget (LIU). Alm. del. Bilag ...
Vis forekomsten
B 62. Bilag 8. Spgsm. 6. LGBT+ Danmarks skrivelse til Sundhedsudvalget med overblik over behandlingstilbuddet og gennemgang af beslutningsforslaget. Svar 30. maj 2023.
LGBT+ Danmark havde den 25. maj 2023 foretrÌde for Sundhedsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 62 "Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür" og afleverede herunder deres skrivelse med "Overblik: Behandlingstilbuddet for ...
Vis forekomsten