Spgsm 2, B 7. Fra SUU den 16. november 2015 om der er tegn pĂĽ, at WHO kan nĂĽ til enighed om at fjerne transseksualisme fra kapitlet om psykiske lidelser, til sundheds- og ĂŚldreministeren. Svar 11. december 2015.
Sundhedsudvalget stillede den 16. november 2015 pü foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmül nr. 2 - Samling: 2015-16 - om der er tegn pü, at WHO kan nü til enighed om at fjerne transseksualisme fra kapitlet om psykiske ...
Vis forekomsten
B 117. Beslutningsforslag den 31. marts 2017 om at gøre cpr-numre kønsneutrale. B 117. Beslutningsforslag den 31. marts 2017 om at gøre cpr-numre kønsneutrale. Bortfaldet.
Beslutningsforslaget er bortfaldet, da det ikke blev fÌrdigbehandlet inden folketingsürets afslutning. Carolina Magdalene Maier (ALT), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) fremsatte den 31. marts 2017 beslutningsforslag B 117 - Samling: 2016-17 - om at gøre CPR-numre kønsneutrale. Beslutningsforslaget ...
Vis forekomsten
B 119. Referat af 1. behandlingen den 16. maj 2017.
Den 16. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 119 om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven. Kl. 2201 Forhandling Anden nÌstformand (Kristian Pihl Lorentzen): Forhandlingen er übnet, og jeg giver indledningsvis ordet til børne- og socialministeren. Kl. 2202 ...
Vis forekomsten
Spgsm. 52 den 23. oktober 2018 om involvering af organisationer i planlÌgningen af konferencen den 30. januar 2019 vedrørende variation i kønskarakteristika. Svar 5. december 2018.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 23. oktober 2018 efter ønske fra Stine Brix (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT) spørgsmĂĽl 52 - Samling: 2018-19 - om hvorfor ministeren ikke har involveret menneskerettigheds- og interkønsorganisationer sĂĽsom Intersex Danmark og Amnesty International i planlĂŚgningen ...
Vis forekomsten
Spgsm. 53 den 23. oktober 2018 om anvendelse af begrebet DSD i Sundhedsstyrelsens Q&A fremfor begrebet interkøn til sundhedssminister, Ellen Trane Nørby. Svar 5. december 2018.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 23. oktober 2018 efter ønske fra Stine Brix (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT) spørgsmĂĽl 53 - Samling: 2018-19 - om anvendelse af begrebet DSD i Sundhedsstyrelsens Q&A fremfor begrebet interkøn, til sundhedssminister, Ellen Trane Nørby, der svarede den 5. ...
Vis forekomsten
F 59. Fremme af forespørgsel i Folketingssalen torsdag 7. maj 2020 til udenrigsministeren om Ungarns nødretslov herunder om eventuelle konsekvenser for lgbti-personer.
Folketinget har pü sit møde torsdag den 7. maj 2020 kl. 1000 som punkt 1 pü dagsordenen fremme af forespørgsel F 59 - Samling 2019-20 - om Ungarns nødretslov herunder om eventuelle konsekvenser for lgbti-personer til udenrigsminister Jeppe Kofod. Forespørgslen anmeldt den 5. maj 2020 af Rasmus Nordqvist ...
Vis forekomsten
R 9. Udenrigsministerens redegørelse af 12. marts og debat den 11. juni 2020 om regeringens prioriteter og forventninger til udviklingen i udvalgte internationale organisationer indeholdt lidt om LGBTI-forhold.
Udenrigsministerens redegørelse R 9 af 12. marts 20 om udvalgte internationale organisationser (OSCE, Europarüdet, Østersørüdet og det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde). Redegørelsen nÌvner to steder LTGBI-personer. Redegørelsen indledes med: I denne skriftlige redegørelse om udvalgte ...
Vis forekomsten
§ 20-spørgsmül S 65 den 8. oktober 2021 fra Astrid Carøe (SF) og Rasmus Nordqvist (SF), om transkønnede børn og unge skal have ret til at fü foretaget et juridisk kønsskifte uden nedre aldersgrÌnse. Mundtligt besvaret 13. oktober 2021.
Astrid Carøe (SF) og Rasmus Nordqvist (SF), stillede den 8. oktober 2021 § 20-spørgsmĂĽl S 65 - Samling: 2021-22 - om transkønnede børn og unge skal have ret til at fĂĽ foretaget et juridisk kønsskifte uden nedre aldersgrĂŚnse til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der besvarede ...
Vis forekomsten