Sabaah.
Sabaah betyder "ny dag", "morgen" eller "ny begyndelse". Foreningen Sabaah blev stiftet den 15. april 2006. Som medlem af Sabaah für du kultur, debat og ikke mindst mulighed for at mødes med en masse andre med forskellige baggrunde - eller müske samme baggrund som dig? Artikler vedrørende Sabaah. ...
Vis forekomsten
Høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv tirsdag den 18. september 2012 pü Christiansborg. Indbydelse og program den 17. august 2012.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget inviterede den 17. august 2012 til en høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv tirsdag den 18. september 2012 pü Christiansborg. Pü høringen vil der vÌre oplÌg om kønsidentitet og seksuel orientering i forhold til sundhed, levevilkür og ...
Vis forekomsten
Seksuel orientering og kønsidentitet i udviklingssamarbejde.
Publikationen er en del af et kapacitetsopbygningsprojekt med formĂĽlet at sĂŚtte fokus pĂĽ LGBT-rettigheder inden for internationalt udviklingsarbejde og styrke danske NGO'ers viden om LGBT-relaterede problemer. Forordet af udviklingsminister Christian Friis Bach indledes med disse ord: "Retten til et bedre ...
Vis forekomsten
Forslag af 28. februar offentliggjort 3. marts 2014 til ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sendte den 3. marts 2014 udkast til forslag til lov omændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af m.v.) Ministeriet for ...
Vis forekomsten
L 189. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 30. april 2014 fremsatte sundheds- og forebyggelsesminister Nick HÌkkerup (S) lovforslag L 189 om Ìndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. - Ìndrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af af juridisk ...
Vis forekomsten
LGBT-Ligestilling pĂĽ arbejdspladsen
LGBT-Ligestilling pü arbejdspladsen Folderen er et informations- og vÌrktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling pü arbejdspladsen. Folderen handler om, hvordan tillidsvalgt og arbejdskollegaer kan arbejde med at øge ligestilling og ...
Vis forekomsten
Nydanske LGBT-personers levevilkĂĽr. 1. oktober 2015.
Undersøgelsen omhandler både homoseksuelle og transpersoners levevilkår Ved offentliggørelse af undersøgelsen udtalte børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby: ”Det er bekymrende, at så mange nydanske homoseksuelle føler sig tvunget til at leve skjult med deres seksualitet ...
Vis forekomsten
Karen Ellemanns tale ved Copenhagen pride den 17. august 2017.
Karen Ellemanns tale ved Copenhagen pride den 17. august 2017. Tak for ordet. Jeg vil også rigtig gerne byde velkommen til jer alle sammen her på denne festlige dag. Regeringen vil jo – som statsministeren nævnte – komme med en plan, som jeg skal stå i spidsen for, og som jeg vil fortælle jer lidt mere ...
Vis forekomsten
Aktstykke (ansøgning) nr. 66 af 4. februar 2018 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. og en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer.
Udenrigsministeriet v/ligestillingsminister Karen Ellemann (V) fremsendte den 4. februar 2018 aktstykke nr. 66 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. med henblik pü at udmønte projekttilskud til foreningen Sabaah og om en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer med udgangspunkt i ...
Vis forekomsten
LGBT Danmarks henvendelse 21. juni 2018 til LIU om økonomisk støtte og om LGBTI handlingsplanen - LIU bilag 108. LIU spgsm. 67 om henvendelsen. Svar 29. juni 2018.
Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark sendte den 21. juni 2015 en e-mail med bilag til Ligestillingsudvalget med ønske om drøftelser om økonomisk støtte og med betragtninger om regeringens LGBTI handlingsplan. Ligestillingsudvalget har journaliseret henvendelsen som bilag 108 - Samling 2017-18. ...
Vis forekomsten
B 87. Bilag 1. Spgsm. 1. Intersex Danmarks høringsskrivelse af 12. februar 2019 om obligatorisk undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed. Svar 11. april 2019.
Intersex Danmark indgav den 12. februar 2019 en høringsskrivelse til beslutningsforslaget - bilag 1. - samling 2018-19. Ligestillingsudvalget stillede den 5. april 2019 spgsm. 1 - samling 2018-19 - om at kommentere høringsskrivelsen til ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der svarede den 11. april 2019. ...
Vis forekomsten
LGBT+ Ligestilling pĂĽ arbejdspladsen
Uddrag fra pjecens forord: "Denne pjece handler om hvordan, du som tillidsvalgt eller kollega kan arbejde med at øge ligestillingen og mindske diskriminationen af LGBT+ personer pü arbejdspladsen. LGBT+ stür for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Plusset indikerer andre minoriteter ift. køn og ...
Vis forekomsten
Perspektiv- og handlingsplan 2021
Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2021 blev offentliggjort og afgivet af ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) til Ligestillingsudvalget den 25. februar 2021 - Bilag 50. Samling 2020-21. Perspektiv- og handlingsplan 2021 har pĂĽ siderne 21 til 23 et sĂŚrskilt kapitel om LGBTI-personer og pĂĽ ...
Vis forekomsten
R 12. Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.
R 12 - Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022 blev offentliggjort og afgivet af ligestillingsminister Trine Bramsen (S) til Ligestillingsudvalget den 25. februar 2022 – Bilag 51. Samling 2021-22. Perspektiv- og handlingsplan 2022 har på siderne 17 (pdf-side 21) til 19 (pdf-side 23) et særskilt ...
Vis forekomsten