LGBT+ trivsel og ĂĽbenhed blandt lĂŚrere i grundskolen
Rapporten bruger betegnelsen "LGBT+" büde i rapportoverskriften og gennem hele rapporten, men undersøgelsesresultatet, som det er anført i rapporten, omhandler reelt alene LGB-forhold. Det ses bl.a. ved, at der i afsnittet "5.1 Opsamling" anføres: "Vi har fü eller ingen besvarelser fra transkønnede og ...
Vis forekomsten