Spgsm. 276 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om vurdering af og opgørelse over om hadforbrydelser henlÌgges eller ikke efterforskes tilstrÌkkeligt. Svar 14. marts 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 276 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om Rigspolitiets vurdering af og en opgørelse over, om anmeldte hadforbrydelser henlægges eller ikke efterforskes tilstrækkeligt, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 14. ...
Vis forekomsten