Spgsm. 586 af 23. februar 2018 om hyppigheden af ikke-akutte indgreb pü smü og større børn med variationer i kønskarakteristika i 2007 til 2017. Svar den 3. januar 2019.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 586 - Samling: 2017-18 - om, hvor hyppigt ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med ...
Vis forekomsten