Spgsm. 589 af 23. februar 2018 om FN har pütalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte medicinske indgreb pü smü og større børn med variationer i kønskarakteristika til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby. Svar 23. marts 2018.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 589 - Samling: 2017-18 - om ministeren kan be- eller afkræfte, om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb ...
Vis forekomsten