Sundhed.dk
Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet - en fælles sundhedsportal, der samler information og kommunikation om det offentlige sundhedsvæsen. Sundhedsportalen virker dels mellem sundhedsvæsenet og borgerene, og dels de sundhedsfaglige indbyrdes. Visioner og mål for sundhedsportalen Hvad enten ...
Vis forekomsten