Problemer efter indførelse af juridisk kønsskifte. Skrivelse af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark til Økonomini- og indenrigsministeren. Svar 2. marts 2015 og 20. oktober 2015.
LGBT Danmark sendte den 2. februar 2015 en skrivelse til økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard med beskrivelse af en rÌkke problemer, som transkønnede havde oplevet efter at have füet nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte, og anmodede ministeren om at drage omsorg for, at ...
Vis forekomsten