Growing Up Trans
Oplysende, nuanceret og dybdeborende dokumentarfilm om transkønnede børn og unge. For blot en generation siden var det kun voksne, der skiftede køn. Men i dag er der ogsü mange børn og unge som med nye medicinske muligheder skifter køn. Frontline tager seerne med pü en intim og øjenübnende rejse ind i ...
Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for støtte til transkønnede børn
Foreningen har til formül at forbedre levevilkürene for transkønnede børn i Danmark. Det sker gennem oplysning (udarbejdelse af hjemmeside, pjecer mv.) og politisk arbejde, i tÌt koordination med LGBT og andre relevante aktører i Danmark. Foreningen vil ogsü fungere som et støtteforum og medvirke til ...
Vis forekomsten
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg.
Transkønnede børn og unge für en del af deres udredning og behandling hos Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg. At en del af udredningen og behandlingen foregür i psykiatrien skyldes, at de har ekspertise til at vurdere, om barnet eller den unge har psykiske vanskeligheder, der vil kunne ...
Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn's bemærkninger af 17. april 2017 om udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 fra FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn med bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. FSTB's e-mail og bemærkninger gengives herunder. * * * Fra: foreningen FSTB ...
Vis forekomsten
FSTB's høringsskrivelse af 14. juli 2017 med bilag til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn sendte 14. juli 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen og den 7. august 2017 en kopi til Sundheds- og ...
Vis forekomsten
P1 Debat: Skal børn have lov til at skifte køn?
P1 Debat sendte den 11. juni 2018 kl. 1215 debatten: Skal børn have lov til at skifte køn? Hvornür er et transkønnet barn gammel nok til selv at bestemme sit køn? Er der andre müder at imødegü de problemer og udfordringer, transkønnede børn og deres forÌldre har? Skal børn have lov til juridisk ...
Vis forekomsten
Udtalelse og positionspapir den 31. juli 2019 fra LGBT komiteen om juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür. LIU spgsm 1 af 8. august 2019. Svar 20. august 2019.
LGBT komiteen har den 31. juli 2019 lavet en udtalelse om de seneste dages debat om juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür og et positionspapir med komiteens forslag til en kommende dansk lovgivning pü omrüdet. Udtalelsen og positionspapiret blev sendt til bla. Ligestillingsudvalget, Social- og ...
Vis forekomsten
Spgsm. 16 den 29. oktober 2019 om offentlige tilbud til børn og unge under 18 ür med behov for udredning og behandling vedr. kønsidentitetsforhold. Svar 26. november 2019.
Ligestillingsudvalget stillede 29. oktober 2019 spørgsmül 16 - Samling: 2019-20 - om offentlige tilbud til børn og unge under 18 ür med behov for udredning og behandling vedr. kønsidentitetsforhold, og hvor mange børn og unge under 18 ür der ürligt benytter sig af disse tilbud, til sundheds- og ...
Vis forekomsten
Spgsm. 228 den 15. november 2019 om ministeren vil afsÌtte midler til forskning i, hvorfor sü mange børn ønsker kønsskifte. Svar 20. december 2020.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 15. november 2019 efter ønske fra Liselott Blixt (DF) spørgsmål 229 - Samling: 2019-20 - om ministeren vil afsætte midler til forskning i, hvorfor så mange børn ønsker kønsskifte, til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 20. ...
Vis forekomsten
Spgsm. 422 den 13. januar 2020 om oprettelse af en klinik i f.eks. Aalborg, som kan udrede og forestü hormonbehandling af børn for at skifte køn. Svar 7. februar 2020.
Sundhedsudvalget stillede den 13. januar 2020 spørgsmül 422 - Samling: 2019-20 - om der foreligger forslag og overvejelser om at oprette en klinik i f.eks. Aalborg, som kan udrede og forestü hormonbehandling af børn for at skifte køn, til sundheds- og Ìldreminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 7. ...
Vis forekomsten
Preventing Suicidality in Transgender Children and Young People in Denmark. (Forebyggelse af selvmordstanker hos transkønnede børn og unge i Danmark.) Forüret 2020.
Formül: I denne afhandling undersøges opfattelsen af, at der er en høj rate af selvmordsforsøg hos transkønnede børn og unge i Danmark. Det sker gennem flere undersøgelsesveje i forsøg pü at forstü denne mulige udbredelse af selvmordsforsøg, og hvordan selvmordsforsøg kan forebygges og undgüs. ...
Vis forekomsten
You Are You
Dokumentaristisk fotobog om en ürlig sommerlejr for transkønnede børn og deres familier. Sommerlejren tilbyder en midlertidig sikker havn, hvor børnene frit kan udtrykke deres køn sammen med deres forÌldre og søskende uden at behøve at se sig over skuldrene. Lindsay Morris: I 2007 begyndte jeg at ...
Vis forekomsten
Ligebehandling for alle: Afskaf de kønsopdelte navnelister.
Den 14. marts 2022: Borgerforslaget fik kun 5.808 støtter og kan derfor ikke lÌngere støttes, og vil ikke blive fremsat som beslutningsforslag i Folketinget. * * * Borgerforslaget Ivy Oak Bech Charlton oprettede den 15. september 2021 borgerforslaget: "Ligebehandling for alle: Afskaf de kønsopdelte ...
Vis forekomsten
§ 20-spørgsmül S 65 den 8. oktober 2021 fra Astrid Carøe (SF) og Rasmus Nordqvist (SF), om transkønnede børn og unge skal have ret til at fü foretaget et juridisk kønsskifte uden nedre aldersgrÌnse. Mundtligt besvaret 13. oktober 2021.
Astrid Carøe (SF) og Rasmus Nordqvist (SF), stillede den 8. oktober 2021 § 20-spørgsmĂĽl S 65 - Samling: 2021-22 - om transkønnede børn og unge skal have ret til at fĂĽ foretaget et juridisk kønsskifte uden nedre aldersgrĂŚnse til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der besvarede ...
Vis forekomsten
LGBT komiteen skrev den 14. nov. 2021 til LIU og BOU om regeringens arbejde med udarbejdelsen af et lovforslag om børn og unges adgang til at skifte juridisk køn.
LGBT komiteen sendte den 14. nov. 2021 en skrivelse til Ligestillingsudvalget (LIU) og Indenrigs- og Boligudvalget (BOU) foranlediget af, at indenrigsminister Kaare Dybvad Bek i sit svar på henvendelse fra LGBT komiteen og FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn reelt ikke svarede på de ...
Vis forekomsten
Udkast til forslag til lov om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister. Juridisk kønsskifte for personer under 18 ür uden nedre aldersgrÌnse og ophÌvelse af reflektionsperioden for personer over 18 ür. 25. maj 2022.
Høringsportalen offentliggjorde i dag den 25. maj 2022 udkast forslag til til lov om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til mindreürige, som oplever at tilhøre det andet køn, og ophÌvelse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer til ...
Vis forekomsten
Spgsm. 297 af 11. april 2023 om ministeren vil oversende sit talepapir fra samrüdet 11. april 2023 om børns udredning og behandling for kønsdysfori. Svar 14. april 2023.
Sundhedsudvalget stillede den 11. april 2023 spørgsmül nr. 297 - Alm. del. Samling: 2022-23 (2. samling) - om ministeren vil oversende sit talepapir fra samrüdet 11. april 2023 om børns udredning og behandling for kønsdysfori til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), der svarede den 14. april ...
Vis forekomsten
Tre unge under 18 ür har füet juridisk kønsskifte i december 2023. Artikel den 22. december 2023 derom af Helge Sune Nymand, Forperson fpr FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn.
Af Helge Sune Nymand. Den 22. december 2023. 2023 blev üret hvor de første børn og unge i landet kunne gøre brug af deres ret til at skifte de sidste 4 cifre i CPR-nummeret, sü de ogsü i juridisk forstand kan fremstü som det køn de er. Det skete fredag den 8. december, hvor to unge mÌnd pü henholdsvis ...
Vis forekomsten