Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet har ansvar for folkeskoler, friskoler, andre grund- og ungdomsskoler, gymnasiale og erhvervsuddannelser og forskellige omrüder vedrørende videregüende uddannelser samt ligestilling. Universiteter, erhvervsakademier og andre videregüende uddannelser hører dog under Uddannelses- og ...
Vis forekomsten
Spgs. 4, B 77 af 11. marts 2019 til om bl.a. status for den tvĂŚrministerielle arbejdsgruppe om styrket indsats for at fremme lige muligheder og frihed. Svar 25. marts 2019.
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 11. marts 2019 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmül nr. 4, B 77 - Samling: 2018-19 - om bl.a. status for den tvÌrministerielle arbejdsgruppe om styrket indsats for at fremme lige muligheder og frihed uanset seksuel orientering og kønsidentitet, til ...
Vis forekomsten
B 87. Spgsm. 2 den 8. april 2019 om initiativer fra regeringen, som retter sig mod undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere. Svar 3. maj 2019.
Ligestillingsudvalget stillede den 8. april 2019 efter ønske fra Roger Courage Matthisen (ALT) spørgsmül 2 - B 87. Samling: 2018-19 - om konkrete initiativer fra regeringen, som retter sig mod undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere og studerende med kommende undervisningsansvar pü ...
Vis forekomsten
B 87. Spgsm. 4 den 8. april 2019 om svenske initiativer og erfaringer med undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere. Svar 1. maj 2019.
Ligestillingsudvalget stillede den 8. april 2019 efter ønske fra Roger Courage Matthisen (ALT) spørgsmül 4 - B 87. Samling: 2018-19 - om svenske initiativer og erfaringer med undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere, til ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V), der svarede den 1. ...
Vis forekomsten