Københavns Byrets dom 22. februar 2022 om en juridiske kønsskiftet strafafsoner skulle afsone i en mande- eller kvindeafdeling og visiteres af mÌnd eller kvinder.
Københavns Byret afgjorde den 22. februar 2022, at en strafafsoner, der havde füet juridiske kønsskifte fra mand til kvinde, under afsoningen skulle behandles som biologisk mand, men tiltales som kvinde. 22 FEB 2022 KØBENHAVNS BYRET Dom i sag om afsoners juridiske kønsskifte. Københavns Byret har den 22. ...
Vis forekomsten
ProcesbevillingsnÌvnet har den 9. november 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret i sag om betydningen af juridisk kønsskifte i forbindelse med afsoningsforhold.
14 NOV 2023 PROCESBEVILLINGSNÆVNET Om betydningen af juridisk kønsskifte i forbindelse med afsoningsforhold. Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. maj 2023 (BS-9354/2022). Personen, som var ...
Vis forekomsten