Temam√łde den 27. marts 2019 i LIU og REU om hadforbrydelser.

Vist 97 gange.
Ligestillingsudvalget og Retsudvalget i Folketinget afholdt den 27. marts 2019 fra kl. 1400 til kl. 1530 et temam√łde om hadforbrydelser.

Temam√łdet blev annonceret den 6. februar 2019.
L√¶ngere nede p√• siden er der link til opl√¶gsholdernes power point pr√¶sentationer, og nederst p√• siden en videooptagelse af temam√łdet.

PROGRAM
Temam√łde om hadforbrydelser

Ligestillingsudvalget og Retsudvalget afholder onsdag den 27. marts 2019 kl. 14.00-15.30, v√¶r. 1-133, et √•bent temam√łde om hadforbrydelser.

Hadforbrydelser
Hadforbrydelser er verbale overgreb, trusler, vold, h√¶rv√¶rk, tyveri eller r√łveri beg√•et mod personer, som gerningsmanden mener tilh√łrer en bestemt gruppe. Hadforbrydelser beg√•s typisk over for grupper med bl.a. anden etnisk baggrund, religion eller seksuel orientering. Ofrene opfattes ikke som individer med egen personlighed. Hadforbrydelser sker ofte uprovokeret og pludseligt, og uden at offeret og gerningsmanden kender hinanden p√• forh√•nd. Forbrydelsen rammer ikke bare den enkelte, men kan sprede utryghed og usikkerhed blandt alle, som tilh√łrer en udsat gruppe.

Formål og temaer
Form√•let med temam√łdet er at s√¶tte fokus p√• hadforbrydelser og give udvalgsmedlemmerne st√łrre indsigt i problematikker vedr√łrende hadforbrydelser samt at f√• belyst, hvad man fra Folketingets side kan g√łre for at begr√¶nse hadforbrydelser og sikre en m√•lrettet indsat mod hadforbrydelser.

Under temam√łdet √łnsker udvalgene bl.a. f√łlgende sp√łrgsm√•l belyst:

Program
13.30-14.00 Registrering af tilh√łrere og kaffe/the foran m√łdelokalet
14.00-14.05
Karina Adsb√łl (DF), formand for Ligestillingsudvalget, og ordstyrer
 • Velkommen og introduktion til temam√łdet
14.05-14.15
Introduktion ved justitsminister S√łren Pape Poulsen og opl√¶g ved Maria Kidmose Hansen, analytiker, Nationalt Forebyggelsescenter, Rigspolitiet
 • Rigspolitiets moniteringsordning p√• hadforbrydelsesomr√•det, udviklingen p√• omr√•det, samarbejdet med civilsamfundsorganisationer, deltagelse i internationale m√łdefora og arbejdsgrupper samt det fremadrettede arbejde p√• hadforbrydelsesomr√•det
14.15-14.25
Maria Ventegodt, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
 • Behovet for styrket beskyttelse mod hadforbrydelser i straffeloven med s√¶rligt fokus p√• de beskyttelsesgrunde, som er beskyttet i diskriminationslovgivning, men ikke i straffeloven: K√łnsidentitet og handicap. Hvad vi ved om behovet for beskyttelse af disse grunde og beskyttelsen af disse grunde i nordiske lande og evt. andre europ√¶iske lande?
14.25-14.35
 • Mangler i den retlige regulering og i statistikker, forhold i forbindelse med anmeldelse og hadforbrydelser i forhold til minoritetsstatus
14.35-14.45
Christina Hviid, forebyggelseschef, Det Kriminalpræventive Råd
 • Hvordan kan vi som samfund blive bedre til at forst√•, forebygge og gribe ind over for hadforbrydelser p√• flere m√•der og niveauer? En holistisk forst√•else af forebyggelse og nogle eksempler p√• forskellige lovende tilgange, som viser, hvordan hadforbrydelser kan forebygges b√•de tidligt og bredt, men ogs√• specifikt i forhold til ofre og gerningsm√¶nd
14.45-14.55
Qasam Ijaz, bestyrelsesformand CFE (Center for forebyggelse af eksklusion), hvis projekt, AnmeldHad, siden 2015 har modtaget over 1200 anmeldelser, hvoraf ca. 1/3 har været potentielle hadforbrydelser og derfor anmeldt videre til politiet
 • AnmeldHads erfaringer med registreringer af potentielle hadforbrydelser og forslag til, hvordan man fremadrettet kan styrke antallet af registreringer, s√•dan at data bliver mere repr√¶sentative. Hvordan kan vi som samfund v√¶re med til at forebygge hadforbrydelser fremadrettet?
14.55-15.25 Sp√łrgsm√•l fra udvalgene og svar
Det vil i et begr√¶nset omfang blive muligt for tilh√łrerne at stille sp√łrgsm√•l eller komme med korte kommentarer.
15.25-15.30
Peter Skaarup (DF), formand for Retsudvalget
 • Afrunding p√• temam√łdet

Folketingets journal vedr. programmet for temam√łdet – Ligestillingsudvalget (LIU) Alm. del. Samling: 2018-19. Bilag 62.
Programmet i pdf-format hos Folketinget.

Baggrundsmateriale til temam√łde den 27. marts 2019 om hadforbrydelser
Tidligere debatter
Retsudvalget (REU) Alm. del. Samling: 2018-19. Bilag 238.
Power point pr√¶sentationerne √•bner i s√¶rskilt vindue som pdf-filer og kan dermed ses samtidig med den herunder indsatte video fra temam√łdet.
 1. Maria Kidmose Hansen, Rigspolitiet
 2. Maria Ventegodt, Institut for Menneskerettigheder
 3. S√łren Laursen, LGBT Danmark
 4. Christina Hviid, Det Kriminalpraeventive Raad
 5. Qasam Ijaz havde ikke nogen power point præsentation.