Et tilbageblik på året der gik (2004) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.

Vist 96 gange.
Af Karin Astrup
Danmark er det en tradition at vi alle h√łrer eller ser dronningens og statsministerens nyt√•rstale, hvor man g√łr status p√• √•ret der gik og hvad der ligger foran os i det kommende √•r. Som formand for trans-danmark.dk har jeg ogs√• gjort det til en tradition at beskrive det forgangne √•r set fra min stol.

P√• vores general forsamling i Marts 2004 fik vi en bestyrelse med f√łlgende sammens√¶tning:
Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Tina Schuldt.
Kasserer: Karen-Lis Andersen.
Sekretær: Tina Thranesen.
Bestyrelsesmedlem: Qvickie.
1. suppleant: Jane Johansen
2. suppleant: Tina Larsen

Desv√¶rre gik der ikke lang tid, f√łr vores nyvalgte kasserer blev alvorlig syg og efter flere m√•neders kamp med hendes kr√¶ftsygdom, d√łde Karen-Lis Andersen i begyndelsen af august 2004. √Üre v√¶re hendes minde.

Jane Johansen overtog kassererposten i slutningen af september 2004 og inden diverse formalia med banken var p√• plads gik der yderligere en m√•ned. Jane og jeg er nu ved at lave regnskabet for 2004 og jeg ved at der er flere af jer som har meldt jer ind i foreningen men endnu ikke betalt kontingentet. Jeg vil i denne forbindelse g√łre alle opm√¶rksom p√• f√łlgende: at jeres kontingent d√¶kker 1 √•rs medlemskab af trans-danmark.dk g√¶ldende fra den dag i melder jer ind, alts√• ikke kalender√•ret.

Bel√łbet p√• de 200.00 dkk kan foreningen meget godt bruge til at d√¶kke vores omkostninger i forbindelse med de aktiviteter vi har iv√¶rksat. S√• g√łr jer selv en tjeneste og betal kontingentet snarest, pengene bruges til hj√¶lp til selvhj√¶lp.

Hvad har foreningen så brugt tiden til i år?
Foredragsvirksomhed
Tina Schuldt og Karin Astrup har i 2004 holdt foredrag om transvestisme og transseksualitet p√• skoler, seminarier, bibliotekarer, foreninger s√• som Womens Circle og Rotary , samt Dansk Industri. Emnerne har v√¶ret enten generelle eller ‘Den transseksuelle p√• arbejdspladsen’. Vi har til disse emner lavet foredragsmateriale i form af power point pr√¶sentationer, som alle medlemmer der vil holde et foredrag om emnet kan l√•ne af foreningen. Desuden har Jane Johansen holdt et lille foredrag for SID i Alling√•bro. Da alle foredragsholderne bor i Jylland, vil vi meget gerne have personer fra resten af landet til at melde sig som foredragsholdere, s√• vi kan begr√¶nse omkostningerne i forbindelse hermed, da det ikke er alle steder vi f√•r omkostningsd√¶kning.

Navneloven
Som de fleste af jer er bekendt med, s√• har trans-danmark.dk v√¶ret den eneste transorganisation, der er h√łringsberettiget overfor justitsministeriets navnelovsudvalg, der i juni 2004 kom med deres bet√¶nkning (1446) og hvor vi skulle afgive vores h√łringssvar senest den 1.septenber 2004.
trans-danmark.dk Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle fremsendte mandag den 23. august d.√•. sit h√łringssvar til Justitsministeren vedr√łrende den bet√¶nkning, som det af Justitsministeriet nedsatte Navnelovsudvalg har udarbejdet. (Bet√¶nkning nr. 1446 af 9. juni 2004).
Foreningen noterer med gl√¶de, at Navnelovsudvalget i meget stor udstr√¶kning har fulgt de henstillinger, som foreningen fremlagde mundtligt og skriftligt under sit m√łde med Navnelovsudvalget.
 • Is√¶r noterer foreningen med gl√¶de, at Navnelovsudvalget anbefaler, at Justitsministeren bemyndiges til at fasts√¶tte s√¶rlige regler for transseksuelle, s√• der kan g√łres undtagelse fra kravet om fornavnes k√łnskorrekthed.
 • Foreningen er derimod ikke tilfreds med, at Navnelovsudvalget ikke kan anbefale at give samme mulighed for transvestitter, som lever fuldtids som det modsatte k√łn.
 • Navnelovsudvalget har imidlertid ganske rigtigt set, at der er en bev√¶gelse i samfundet mod st√łrre tolerance over for transpersoner, og begrunder bemyndigelsen til Justitsministeren med, at Justitsministerens s√¶rlige regler lettere kan ajourf√łres i overensstemmelse med samfundets udvikling.
 • trans-danmark.dk har derfor i sit h√łringssvar foresl√•et, at Justitsministerens bemyndigelse udstr√¶kkes til at omfatte b√•de transseksuelle og transvestitter.
 • Foreningen er heller ikke tilfreds med, at Navnelovsudvalget ikke finder, at der i den nye navnelov skal v√¶re en bestemmelse om √¶ndring af legitimationspapirer, eksamensbeviser m.v. for transpersoner, der har f√•et tilladelse til fornavne√¶ndring.
 • trans-danmark.dk har derfor i sit h√łringssvar foresl√•et, at Justitsministerens bemyndiges til at udforme retningslinier for transpersoners ret til at f√• √¶ndret legitimationspapirer, eksamensbeviser m.v. efter navneskift.
 • trans-danmark.dk har samtidig anmodet Justitsministeren om at blive taget med p√• r√•d ved udformning af de s√¶rlige regler.

Vi forventer at Justitsministeren tager os med på råd, når reglerne for transseksuelle og transvestitter skal laves, hvilket vi forventer vil ske i sidste halvdel af 2005.

Hormonbehandling
trans-danmark.dk har i 2004 henvendt sig til Sundhedsministeren for at få nogle mere ensartede regler for at få hormonbehandling.
√ėnsker en transperson (f√¶lles betegnelse for transseksuelle og transvestitter) at begynde en feminisering/maskulinisering er det mest naturlige, at vedkommende kontakter sin egen praktiserende l√¶ge. L√¶gen vil s√• vurdere om personen kan t√•le den p√•t√¶nkte behandling, og hvis l√¶gen er i tvivl, vil l√¶gen henvise til en gyn√¶kolog.
Hvis personen findes egnet, udskrives der en recept, og personen g√•r til j√¶vnlige kontrolbes√łg hos l√¶gen.

Ovenst√•ende beskriver, hvorledes det b√łr foreg√•, men virkeligheden er anderledes.
I dag er det meget tilfældigt og til dels afhængig af ens bopæl, hvorledes transpersoner bliver behandlet af de praktiserende læger. I nogle amter sendes patienter konsekvent til Rigshospitalets Sexologiske Klinik (RHSK). Ofte afhængig af lægens viden.

RHSK giver ikke hormonbehandling til de transpersoner, der ikke √łnsker en k√łnsmodificerende operation; og patienterne skal ofte igennem flere runder af samtaler, f√łr RHSK tr√¶ffer afg√łrelsen herom. En proces, der koster det amt, patienten kommer fra, ca. 5 500,00 kr. pr. gang. Det er en omkostning, der i mange tilf√¶lde kan spares.

For de transpersoner, der √łnsker en k√łnsmodificerende operation, er et behandlingsforl√łb p√• RHSK fornuftigt.

Men de transpersoner, der ikke er afklarede med deres situation, eller √łnsker at tage det f√łrste skridt ved at teste, om de kan leve et normalt liv i det k√łn, de v√¶lger, fungerer det mildest talt utilfredsstillende.

Derfor vil det være meget gavnligt, hvis sundhedsministeren udsteder retningslinier for de praktiserende læger, så de er i stand til at hjælpe transpersonerne.

Det vil også være hensigtsmæssigt, at der bliver ensartede tilstande i hele landet.

Det m√• v√¶re rimeligt, at den praktiserende l√¶ge kan hj√¶lpe den transperson, der kun √łnsker en hormonbehandling for at tilpasse sin krop til det k√łn, p√•g√¶ldende mentalt f√łler at tilh√łre.

Der vil være mange fordele ved at oplyse de praktiserende læger om behandlingen af transpersoner:
 1. Amterne sparer de omkostninger, der fremkommer ved at sende transpersoner til RHSK, når de alligevel ikke kan hjælpes dér.
 2. RHSK skal ikke bruge ressourcer p√• personer, der ikke √łnsker den k√łnsmodificerende operation.
 3. Det undgås, at transpersoner anskaffer sig hormonal medicin på det sorte eller grå marked.
 4. Det sikres, at behandlingen sker med lægekontrol.

AD 1:
Som nævnt ovenfor, så vil amterne spare mange penge.
Det koster et sted mellem 25.000 og 35.000 kr. pr. person, der un√łdigt henvises til RHSK for at f√• hormonbehandlingen.
Da RHSK i gennemsnit har ca. 150 personer i behandling om året, og det faktum, at der kun bevilliges ca. 10 operationer om året i Danmark, betyder jo, at mange aldrig når operationsbordet.
Det betyder, at amterne betaler for en behandling, som i måske mere end halvdelen af tilfældene, kunne være klaret af den praktiserende læge.
Tager vi udgangspunkt i de tal, vi kender, kan vi opstille f√łlgende regnestykke:
75 personer x 5.500 kr. x 8 samtaler = 3.300.000 kr.
Hertil kommer, at amterne refunderer rejseomkostningerne til K√łbenhavn for de personer, der bor udenfor K√łbenhavn.

AD 2:
Med en reduktion i antallet af patienter, der un√łdigt henvises RHSK, vil RHSK f√• frigivet ressourcer, der kan anvendes p√• andre behandlingsomr√•der, hvilket kan reducere eventuelle ventelister. Alts√• en samfunds√łkonomisk gevinst.

AD 3:
I dag er det mulig via internettet at k√łbe mandlige og kvindelige k√łnshormonpreperater, selv om de er receptpligtige. Risikoen for opdagelse er lille. Og sker der opdagelse, s√• er sanktionen minimal. Konfiskation af medicinen og en mindre b√łde.
Mange transpersoner ved, at deres l√¶ge vil henvise dem til RHSK. De ved ogs√•, at de ikke vil f√• en hormonbehandling tilbudt af RHSK, hvis de ikke √łnsker en k√łnsmodificerende operation.
Det er frustrerende at leve som en kvinde i dagligdagen, og samtidig sl√•s med de problemer, der kommer af at v√¶re f√łdt som mand. H√•rv√¶ksten p√• kroppen, ingen bryster, stemmen, etc.
Det f√łrer til, at mange skaffer sig hormonbehandlingen via uautoriserede kanaler. Resultatet er, at mange eksperimenterer med hormonbehandlinge p√• sig selv – uden kontrol fra en l√¶ge. G√•r det galt, kan det medf√łre meget alvorlige sygdomme, der koster samfundet yderligere udgifter.
Det svar vi fik fra Sundhedsministeriet i november 2004, kunne vi ikke bruge til noget. I svaret henviser man til at sundhedsstyrelsen mener at kun RHSK kan ordinere denne behandling. Vi mener ikke at der er noget l√¶gefagligt argument herfor, og vi vil derfor i l√łbet af de kommende m√•neder skaffe os l√¶gefaglige argumenter til at tage sagen op igen. √ėstradirol ordineres af praktiserende l√¶ger til prostata patienter og gyn√¶kologer ordinerer dem dagligt. Dette vil blive en af vore m√¶rkesager i 2005.

Andre projekter
 1. Vi arbejder p√• at f√• lavet en unders√łgelse af hvor mange transvestitter og transseksuelle der findes i Danmark i samarbejde med et universitet.
 2. Kontaktnetværket
 3. ID- problematikken for transvestitter og pre-op transseksuelle
 4. Jobformidling for transpersoner
 5. Arbejdsmarkedspolitik

Disse projekter bliver ikke uddybet, idet de ikke er n√•et s√• langt som vi gerne ville, blandt andet p√• grund af d√łdsfaldet i bestyrelsen, idet Karen-Lis var tovholder p√• 2 af projekterne.

Vi så gerne, at nogle af foreningens medlemmer ville deltage i projektgrupper sammen med bestyrelsen, så arbejdsbyrden kunne fordeles lidt bedre.

Skulle der v√¶re medlemmer der har et projekt man gerne vil have taget op, s√• henvend jer til bestyrelsen, vi vil hellere end gerne tage jeres √łnsker op.

TS-kontakts indmeldelse
I efter√•ret 2004 meldte foreningen TS-kontakt sig ind i trans-danmark.dk hvilket har gl√¶det mig meget. Vi har siden vores start for 3¬Ĺ √•r siden haft et fortrinligt samarbejde med foreningen.

Nu kan alle medlemmer af trans-danmark.dk deltage i TS-kontakst arrangementer og omvendt. Vi har i år holdt en sommerfest på Djursland, der havde 24 deltagere, samt en julefrokost i december med 17 deltagere. Hvis i går ind på TS-kontakst hjemmeside finder i en kalender med deres kommende arrangementer. Håber at alle får mulighed for at deltage i et eller flere arrangementer.

Hjemmesiden
I l√łbet af for√•ret vil vi have gennemf√łrt √¶ndringer og forbedringer p√• vores hjemmeside. Jeg ved vi har lovet det skulle ske i 2004; men det har vist sig at det er et betydeligt st√łrre arbejde end vi havde regnet med, og vi har kun en der kan programmere det rigtigt, vores Webmistress Qvickie. S√• b√¶r over med os, vi vil g√łre alt for at den nye hjemmeside fungerer i l√łbet af kortest mulige tid.

Opfordring
Jeg vil gerne her i begyndelsen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.
M√łd op p√• generalforsamlingen og giv jeres mening til kende.
Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer hvilke område man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.
Vær ikke bange for at give os jeres mening.

Det kan undre mig at en unders√łgelse p√• transportalen viste:
Kan foreningerne bruges til noget?
Nej, deres tid er forbi 16 % [7 stemmer]
Ja, vi kan ikke klare os uden 63% [27 Stemmer]
Ved ikke 21% [9 Stemmer]
Stemmer: 43
Påbegyndt: d. 12-05-04
Afsluttet: d. 26-06-04

At flertallet mener at foreningerne kan bruges til noget; så benyt jer af jeres medlemskab og bliv aktiv i foreningen, alle kan bidrage med et eller andet.

Må alle få et godt og lykkebringende 2005.

Kærlig hilsen
Karin Astrup
Formand
trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.

* * *
Tilbageblikket i pdf-format.