Et tilbageblik på året der gik (2005) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.

Vist 98 gange.
Af Karin Astrup
Den 5. januar 2006.
I Danmark er det en tradition, at vi alle h√łrer eller ser dronningens og statsministerens nyt√•rstale, hvor man g√łr status p√• √•ret, der gik, og hvad der ligger foran os i det kommende √•r. Som formand for trans-danmark.dk har jeg ogs√• gjort det til en tradition at beskrive det forgangne √•r set fra min stol.

P√• vores general forsamling i april 2005 fik vi en bestyrelse med f√łlgende sammens√¶tning:
Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Erwin Jöhnk.
Kasserer: Jane Johansen.
Sekretær: Tina Schuldt.
Bestyrelsesmedlem: Qvickie.
1. suppleant: Anja Christiansen.
2. suppleant: Tina Larsen.

Jane Johansen blev altså valgt til kasserer efter hun sidste år havde matte overtage posten, da den tidligere kasserer desværre gik bort. I 2005 har vi også måtte erstatte et bestyrelsesmedlem, da Qvickie bad om at træde ud af bestyrelsen af private årsager, hvorved Anja Christiansen trådte ind på hendes plads. I denne forbindelse overtog Jane Johansen opgaven som web-master fra Qvickie; men vi håber at Qvickie vender tilbage til denne post på et senere tidspunkt.

Hvad har foreningen så brugt tiden til i år.
Foredragsvirksomhed
Tina Schuldt og Karin Astrup har i 2005 holdt foredrag om transvestisme og transseksualitet p√• skoler, seminarier, bibliotekarer, foreninger s√• som Womens Circle og Rotary, samt Dansk Industri. Emnerne har v√¶ret enten generelle eller “Den transseksuelle p√• arbejdspladsen”. I forbindelse med gay-pride i K√łbenhavn holdte Erwin et foredrag om hans bog, “Smil, verden er ikke g√•et i dag, der er liv endnu” og Tina Schuldt holdte et foredrag “Soldaten der blev lotte”.
Bestyrelsen har besluttet at f√• foredragsvirksomheden √łget ved at benytte booking firmaer, s√• m√• vi afvente resultatet af denne aktivitet i 2006.

Navneloven
Navneloven har betydet meget i 2005, da den blev vedtaget i juni måned med ikrafttrædelse den 1. april 2006.

Vi skrev f√łlgende til ministeren i september m√•ned
Med henvisning til vores tidligere korrespondance henvender vi, trans-danmark.dk, os igen nu da loven er vedtaget, idet vi formoder at de regler som skal gælde for vore medlemmer, jf. §13 stk. 2, skal fastlægges inden lovens ikrafttræden den 1. april 2006.

trans-danmark har i vores h√łringssvar anf√łrt, at foreningen finder, at den eksisterende ordning for transseksuelle er yderst bureaukratisk, og at mange p√• forh√•nd opgiver at s√łge navneskift efter ordningen. Det er foreningens opfattelse, at ordningen ogs√• b√łr g√¶lde for transvestitter der lever p√• fuld tid, og at ans√łgning om at tage et navn, der betegner det modsatte k√łn, b√łr im√łdekommes alene p√• baggrund af
en erklæring fra den pågældende om at være transseksuel eller transvestit på fuld tid.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender er af den opfattelse, at den eksisterende fors√łgsordning fungerer tilfredsstillende, og at denne ordning p√• tilfredsstillende vis im√łdekommer hensynet til transseksuelle personers behov for at erhverve et fornavn, der betegner det √łnskede k√łn, samtidig med at den helt klare hovedregel om krav om fornavnes k√łnskorrekthed beskyttes p√• tilfredsstillende vis. Ministeriet finder s√•ledes ikke, at muligheden for at tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, p√• nuv√¶rende tidspunkt b√łr udvides yderligere. Derimod finder Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, at ordningen b√łr udvides til ogs√• at omfatte adgang til at tage et k√łnsspecifikt efternavn.

trans-danmark.dk er ikke enig med ministeriet for Familie- & Forbrugsanliggender om at den g√¶ldende fors√łgsordning fungerer tilfredsstillende. Vi mener, den nug√¶ldende ordning ikke l√¶ngere eksisterer. Umiddelbart efter ordningens indf√łrelse fik 16 personer pr. 23. august 2003 lov til at f√• et nyt fornavn; men siden da og indtil 12. august 2005 er der kun bevilliget et navneskift, hvilket er til en person som man forventer gennemg√•r en k√łnsmodificerende operation. De fleste ans√łgere f√•r afslag p√• deres ans√łgninger om navneskifte. Vi har eksempler p√• personer som b√•de f√•r hormonbehandlinger og som har levet i det modsatte k√łn i op til 10 √•r, f√•r afslag.

trans-danmark.dk er af den opfattelse at ordningen ikke d√¶kker bredt nok. I tidligere korrespondance med Civilretsdirektoratet, 12/8/2003, d√¶kker fors√łgsordningen f√łlgende grupper:

1. Personer, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologiske Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til et k√łnsskifte.
2. Personer, der ikke aktuelt √łnsker et k√łnsskifte; men som gennem l√¶ngere tid har levet som det andet k√łn.

I begge grupper skal Sexologiske Klinik bekr√¶fte at personen er transseksuel, hvilket betyder at personen skal v√¶re henvist til hormonbehandling, hvilket Sexologiske Klinik kun g√łr til de personer som tilh√łrer gruppe 1; ligeledes har Sexologiske Klinik store problemer med at acceptere at personer f√•r hormonbehandling udenom dem, f.eks. gennem egen l√¶ge.

For gruppe 2 kr√¶ver man at “√łnsket om at leve som det modsatte k√łnsskifteoperation skal v√¶re stabilt og det er en betingelse at ans√łgerens livskvalitet sk√łnnes v√¶sentlig forbedret ved et fornavn der svarer til den k√łnslige fremtoning.”

Det er trans-danmark‘s opfattelse, at personer der s√łger om et navneskifte, g√łr det ud fra et dybf√łlt √łnske, og at det forbedrer livskvaliteten for den p√•g√¶ldende person, hvilket vi ved fra de medlemmer der har f√•et tilladelsen, ligesom vi m√¶rker frustrationerne fra dem der afvises, fordi de if√łlge Harry Benjamin ikke er transseksuelle. Vi har oplevet at personer der har levet som det modsatte k√łn i mere end 5 √•r og v√¶ret p√• hormonbehandling, er blevet afvist. Vi har h√łrt at man ikke er transseksuel, hvis man har yngre b√łrn!

Foreningen vil derfor forslå ministeren at man ser på de norske regler:
Det er muligt for transseksuelle personer, der er i gang med en k√łnsskifteproces, at tage et k√łnsukorrekt navn, uanset om k√łnsskiftet er afsluttet, hvis dog hormonbehandling er p√•begyndt. Det samme g√¶lder personer med “transgender identitet” (transpersoner), uanset om den p√•g√¶ldende er i gang med en k√łnsskifteproces.
Ogs√• transvestitter antages at v√¶re omfattet af dette begreb. Der kr√¶ves ikke nogen s√¶rlig dokumentation for at ans√łgeren er transseksuel eller transvestit. Det er s√•ledes tilstr√¶kkeligt , at den p√•g√¶ldende erkl√¶rer at v√¶re dette i forbindelse med ans√łgningen, Endvidere kan enhver tage et k√łnsneutralt fornavn.”
(Kilde: betænkning 1446, Personavne, p. 59 ff. , p. 108 ff. Samt p.193ff)

Den praktiske h√•ndtering af den nug√¶ldende ordning er efter vores opfattelse ogs√• at for tung. Det faktum at man skal via Rigshospitalet Sexologiske Klinik (RHSK), s√• kr√¶ver det at man bliver henvist hertil af egen l√¶ge, samt at det amt hvori man har bop√¶l vil betale for konsultationerne. Vi mener at dette bureaukrati afholder flere fra at komme i gang, is√¶r de personer der ikke har et √łnske om operation. Vi ved fra vore medlemmer, at RHSK heller ikke p√•begynder en hormonbehandling, med mindre patienten formodes at ville gennemg√• en operation, og at de ikke gerne ser at patienten er begyndt en s√•dan inden de kommer derind. Dette er jo i sig selv et problem, for dem i gruppe 2 som √łnsker et navneskift men ikke operation. Hertil kommer at de fleste ans√łgninger ogs√• skal forel√¶gges Retsl√¶ger√•det, hvilket vi finder fuldst√¶ndigt overfl√łdigt.

Preben Hertoft udtalte til Ritzau om fors√łgsordningen:
Den fors√łgsordning, som nu er kommet i stand, er en begyndelse, men den burde f√łlges op af en ny og tidssvarende lovgivning. Danmark var en gang et foregangsland p√• det her omr√•de, men i dag halter vi bagefter. Andre lande har for l√¶ngst kommet de transseksuelle i m√łde

Som tidligere overl√¶ge p√• Sexologiske Klinik har han haft samtaler med hovedparten af de cirka 200 personer, som i Danmark har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, og j√¶vnligt har han h√łrt √łnsket om blot at f√• lov til at skifte navn og CPR-nummer. Flere gange har han opfordret jurister og politikere til at lave lovgivningen om, s√• det ogs√• for mennesker, der ikke opereres, bliver muligt at f√• et nyt navn. Samtidig mener han, at der er brug for en s√¶rskilt lov om k√łnsskifte, s√• det retlige grundlag ikke l√¶ngere h√łrer under kastrationsloven fra 1935.

Som n√¶vnt i loven og dens bem√¶rkninger er der en ganske vid adgang for ministeren til at fasts√¶tte regler om transseksuelles og transvestitters navneforhold i lyset af de til enhver tid eksisterende forhold. Der vil i den forbindelse bl.a. kunne fasts√¶ttes regler om, hvilket krav til dokumentation der b√łr stilles for at v√¶re omfattet af de s√¶rlige regler om transseksuelle, herunder om der fortsat b√łr stilles krav om en udtalelse fra Sexologiske Klinik og evt. Retsl√¶ger√•det, eller om det b√łr v√¶re tilstr√¶kkeligt med en erkl√¶ring fra ans√łgeren.

Udvalget var i den forbindelse opm√¶rksom p√•, at sondringen mellem transvestitter og transseksuelle i praksis i s√¶rlige tilf√¶lde kan give anledning til betydelig tvivl, ogs√• for den p√•g√¶ldende selv. Det g√¶lder navnlig i forholdet mellem transseksuelle, der ikke √łnsker en k√łnsskifteoperation, og transvestitter, der overvejende eller udelukkende kl√¶der sig som personer af det modsatte k√łnsskifteoperation.

Foreningen trans-danmark vil i forbindelse med ovenst√•ende gerne i dialog med ministeren desang√•ende og m√łder gerne op , idet vi som repr√¶sentanter for den ber√łrte samfundsgruppe kender til alle problemstillingerne i praksis og derfor kan bidrage med at f√• lavet et regels√¶t som er tidssvarende

Den 28. december modtog trans-danmark.dk et udkast til den nye navnelovsbekendtg√łrelse, som vi skal afgive h√łringssvar til ministeriet senest den 13, januar 2006.
Dette vil v√¶re vores sidste chance i denne omgang til at f√• RHSK skrevet ud af bekendtg√łrelsen.

Anden lovgivning:
Kastrationsloven oph√¶ves den 1. januar 2007, idet den bliver indskrevet i sundhedsloven og i ¬ß 115 er anf√łrt at kastration kan ske med henblik p√• k√łnsskifte.
¬ß 115. En person kan f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.

Transgender konference i Wien:
trans-danmark.dk deltog i november m√•ned i den f√łrste internationale transgender konference i Europa, som blev afholdt i Wien. Erwin J√∂hnk var vores repr√¶sentant.

Det har v√¶ret en forrygende forl√¶nget weekend i Wien, med en god snak med andre folk fra andre foreninger fra det meste af Europa. Der var repr√¶sentanter fra b√łsse lesbiske forening, ILGA, transvestit foreninger og en del foreninger for transseksuelle.
Der var m√łdt 123 personer fra 65 forskellige organisationer og de er fra 23 forskellige lande.
Det var en meget intensiv snak som vi havde på engelsk alle dagen.
Noget af det mest interessante er at i f√łlge en dom ved EU-domstolen har den Hollandske sygesikring v√¶ret n√łdt til at betale for en behandling af en transperson i et andet EU-land.
Det samme g√¶lder her i landet. Vi er en del af EU og if√łlge EU skulle vi have fri valg af l√¶gebehandling indenfor EU, men her i Danmark som i Holland har man et s√¶t regler som g√łr det sv√¶rt umiddelbart at f√• lov til det.
Det kan v√¶re at der f√łrst skal k√łres en retssag herhjemme for at f√• det betalt, vi vil nok f√• et afslag og ved at anke dommen vil vi nok ogs√• f√•et afslag, men s√• er der mulighed for at g√• til EU-domstolen hvor vi f√•r medhold.
Dette er for mig at se noget af en besværlig vej. Jeg vil nu satse på at vi kommer i en fornuftig dialog med sundhedsstyrelsen/sundhedsministeren. Dette tager vi op i de nye år.

Et andet interessant oplysning er omkring fallos operationer. Der er kun et sted hvor man kan lave dem med næsten ingen komplikationer i forhold de andre steder hvor man laver dem. Det er i Belgien hos Dr. Montrey (pris ca. 20.000 Euro.

Men inden man tager ud i verden og bliver opereret for et eller andet, så er det vigtigt at man har sit bagland i orden, dvs. have lavet en aftale med egen læge, hjemmesygeplejerske evt. hjemmehjælp, eller noget lignende. At man har lavet aftaler hvem man kan kontakte hvis der opstår noget uforudset efter hjemkomsten.

Til selve konferencen, den f√łrste dag gik med opl√¶g fra forskellige foreninger rundt omkring. N√¶ste dag gik med workgroups, hver gruppe kiggede p√• de indkomne forslag om hvordan man mente at det burde v√¶re af regler i EU. Samme aften blev der lavet afstemning omkring de √¶ndringer og om de nye forslag der kom frem fra de forskellige workgroups. Afstemningen gik ud p√• hvad der var vigtigst at gribe fat i.
L√łrdag aften var der s√• fest i anledningen af Trans-X 10 √•rs jubil√¶um. Jeg m√• nok lige n√¶vne at det var Trans-X i √ėstrig som har f√•et denne Tgeu konference op og st√•.
S√łndag eftermiddag fik vi s√• resultatet af afstemningen. Noget af de vigtige punkter var √¶ndring af navn uden at man skal gennem et operativt indgreb, at man kan v√¶lge l√¶ge behandler team indenfor EU dvs. at man ikke absolut skal v√¶re anvist et enkelt sted i ens eget land.

At oplysninger om ens k√łnsskifte ikke er tilg√¶ngelig at alle ens papirer bliver √¶ndret uden anm√¶rkninger om hvorfor.

Til sidst kan jeg n√¶vne, at der er blevet nedsat en styringsgruppe som vil arbejde videre med dette her. Vi er 21 personer fra flere forskellige lande. Vi har f√•et oprettet et forum til dette form√•l og det er f√łrst nu i de her dage der kommer lidt liv i det.
I forbindelse med gaypride 2006 i London m√łde svi igen os fra styringsgruppen,
Inden jeg gik fra konferencen blev der lige nævnt at denne næste konference bliver holdt her i Danmark i 2007. Vi er så småt gået i gang med dette projekt.

Erwin holdte i november et foredrag om denne konference i K√łbenhavn.

TS-kontakts fusion med trans-danmark.dk
I efter√•ret 2005 besluttede foreningen TS-kontakt sig for at fusionere med trans-danmark.dk hvilket har gl√¶det mig meget. Dette skete p√• TS-kontakts ekstraordin√¶re generalforsamling i august. Vi har siden vores start for 3¬Ĺ √•r siden haft et fortrinligt samarbejde med foreningen. TS-kontakt vil v√¶re trans-danmark.dk afdeling for sociale aktiviteter og et af foreningens bestyrelsesmedlemmer vil v√¶re ansvarlig for denne afdeling, hvilket vil v√¶re Erwin J√∂hnk.
På den kommende generalforsamling i trans-danmark vil fusionen komme op til debat.

Alle medlemmer af trans-danmark.dk deltage i TS-kontakts arrangementer og omvendt.
Vi har i år holdt en sommerfest på Djursland, der havde 24 deltagere, samt en julefrokost i december med 17 deltagere. Hvis i går ind på TS-kontakts hjemmeside finder i en kalender med deres kommende arrangementer. Håber at alle får mulighed for at deltage i et eller flere arrangementer.

Samarbejde
I 2005 indgik vi en aftale om samarbejde med Transvestitforeningen i Danmark, TID, så vore medlemmer frit kan deltage i foreningernes arrangementer, ligesom de to formænd er medlemmer hos den anden forening.
Dette er et positivt tegn, og måske lykkes det os også at få et formaliseret samarbejde op at stå med andre foreninger i det nye år

Opfordring
Jeg vil gerne her i begyndelsen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.
M√łd op p√• generalforsamlingen og giv jeres mening til kende.

Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer hvilke område man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.

Vær ikke bange for at give os jeres mening.

Det kan undre mig at en unders√łgelse p√• transportalen viste:
Kan foreningerne bruges til noget.
Nej, deres tid er forbi
16% [7 Stemmer]
Ja, vi kan ikke klare os uden
63% [27 Stemmer]
Ved ikke
21% [9 Stemmer]
Stemmer: 43
Påbegyndt: d. 12-05-04
Afsluttet: d. 26-06-04
At flertallet mener at foreningerne kan bruges til noget; så benyt jer af jeres medlemskab og bliv aktiv i foreningen, alle kan bidrage med et eller andet.

Må alle få et godt og lykkebringende 2006

Kærlig hilsen Karin Astrup
Formand
trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.

* * *
Tilbagblikket i pdf-format.