Et tilbageblik på året der gik (2008) v/formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup.

Vist 171 gange.
Af Karin Astrup, formand for Trans-Danmark
2. januar 2009.

Som formand for Trans-Danmark har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min stol, og nu er tiden nået hertil igen.

Trans-Danmark har i 2008 været meget aktiv, som det vil fremgå herunder

Generalforsamlingen var i 2008 den 15. marts, hvor jeg endnu engang blev genvalgt som formand. Jeg vil gerne takke medlemmerne for tilliden.

Den nye bestyrelse kom til at se således ud:
Formand: Karin Astrup (genvalgt)
Næstformand: Tina Vyum
Kasserer: Pia Nielsen
Sekretær: Victoria Nielsen (Ny)
Bestyrelsesmedlem: Ulla R√łrvig (genvalgt)
Suppleant: Signe Kruse (genvalgt)
Suppleant: Erwin Jöhnk (Ny)
Revisorer: Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalgt)
Revisorsuppleant: Anna Jonna Armannsdottir (genvalgt)

Generalforsamlingen var præget af en god debat omkring ordlisten, samt diskussionen af vision 2012.

Både formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside.

Desværre trak Erwin og Victoria sig fra bestyrelsen i maj af personlige årsager, hvilket virkelig er at beklage, da begge besidder nogle gode kompetencer. Jeg håber, at de begge på et tidspunkt vælger at komme tilbage.

Det politiske arbejde i Danmark
1. M√łde med Familiestyrelsen ang√•ende den kommende revision af Straffelov, Navneloven
Karin og Tina var inviteret til m√łde i Familiestyrelsen den 24. juni 2008, hvor ogs√• repr√¶sentanter fra PfT deltog. Fra Familiestyrelsen deltog Malene Vestergaard, Merethe Johansen og Mie M√łller.
Familiestyrelsen orienterede om hvad der kan forventes i forbindelse med revisionen af Straffelov, Navneloven i foråret 2009.

Det vil være en mindre revision

Herefter diskuterede vi hvorledes ¬ß 13 fungerer i praksis, og sammenlignede den med reglerne i udlandet. Styrelsen er bekendt med de norske regler; da de blev n√¶vnt i Trans-Danmarks h√łringssvar under behandlingen i 2004. Men de kunne godt t√¶nke sig et bedre vurderingsgrundlag.

Trans-Danmark påtog sig derfor opgaven med at forsyne styrelsen med de gældende regler i andre europæiske lande.

Dette materiale blev sendt til styrelsen den 13.september 2008.

Trans-Danmark vil v√¶re h√łringsberettiget ved revisionen i 2009, og har her den 19. december 2008 modtaget materialet fra Familiestyrelsen, hvor svarfristen til navnelovsudvalget er den 12. januar 2008

Vi er i gang med at forberede svaret.

2. Unders√łgelse om forholdende i √¶ldreplejen
Den 1. september udsendte foreningen f√łlgende skrivelse til landets kommuner:

Unders√łgelse vedr. transpersoners vilk√•r p√• plejecentre
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, har f√•et et antal henvendelser fra medlemmer, som forudser snart at skulle p√• plejehjem eller m√• s√łge om hj√¶lp, da det begynder at knibe med at kunne klare sig i eget hjem.

Vi har desuden h√łrt fra nogle, der allerede er inde under hjemmeplejen, at deres livsf√łrelse bliver vanskelig, n√•r de kommer ind under hjemmeplejen eller kommer p√• plejehjem.
Det er jo naturligt, at folk t√¶nker over, hvordan og i hvilket omfang de kan forts√¶tte med deres vante livsf√łrelse, n√•r de flytter p√• plejehjem eller bliver afh√¶ngig af hj√¶lp fra kommunens hjemmepleje

Trans-Danmark har derfor besluttet at rette henvendelse til samtlige Socialforvaltninger i landet i h√•b om, at de vil drage omsorg for, at de rette personer f√•r forelagt disse sp√łrgsm√•l og besvarer dem.

Vi vil gerne bede om svar p√• f√łlgende sp√łrgsm√•l:
 • Har Jeres kommune nogen erfaring med transpersoner i plejen? Hvis ja: Hvorledes fungerer hverdagen?
 • Er personalet forberedt p√•, at de kan f√• et √łnske om at ikl√¶de en person, det modsatte k√łns t√łj, ordne paryk og l√¶gge makeup?
 • Vil personalet acceptere, at beboeren lever som det modsatte k√łn?
 • Personalet b√łr v√¶re forberedt p√•, at der kan komme en beboer, som udadtil efterlader indtrykket af at tilh√łre et k√łn, men fysisk og psykisk tilh√łrer det modsatte k√łn i st√łrre eller mindre grad.

Resultaterne af alle landets socialforvaltningers besvarelser p√• denne unders√łgelse vil blive sammenfattet i en rapport, der vil blive anvendt overfor Folketingets partier.
Vi fik en svarprocent på mere en 70 % og Trans-Danmark er i gang med at lave rapporten.

3. Arbejdsmarkedspolitik
Den 21. juli 2008 henvendte foreningen sig til besk√¶ftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen ang√•ende et foretr√¶de for ministeren ang√•ende transk√łnnedes h√łje arbejdsl√łshedsprocent; men p√• trods af to henvendelser s√• ministeren ikke det forn√łdent at modtage os.

Derfor kontaktede vi arbejdsmarkedsudvalget i Folketinget angående det samme emne, og her var man mere åben overfor foreningen, idet vi fik foretræde for udvalget den 12. november 2008, hvor Pia og Tina Vyum repræsenterede foreningen under stor mediebevågenhed.

I medierne var det p√• TV √ėst et glimrende indl√¶g med Pia-Britt Rubjerg, samt indslag p√• TV Syd, radiointerview p√• flere radiostationer.

Afledt af Trans-Danmarks foretr√¶de har arbejdsmarkedsudvalget stillet besk√¶ftigelsesministeren nogle sp√łrgsm√•l.
1. Ministeren bedes sende udvalget en redeg√łrelse for, hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at im√łdeg√• diskrimination af transseksuelle m.v. p√• arbejdsmarkedet. I forl√¶ngelse heraf √łnskes ogs√• oplysninger om lovgivningen i de √łvrige europ√¶iske lande, der er l√¶ngst fremme p√• dette omr√•de.
2. Ministeren bedes oplyse, om der i forbindelse med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne rettet mod arbejdsgivere og offentligheden til forebyggelse af diskrimination?

Svarene p√• sp√łrgsm√•lene kan ses p√• foreningens hjemmeside under Christiansborg nyt.

Trans-Danmark ser samtidig med glæde at dagpengeforliget blev taget ud af finanslovsforhandlingerne, idet en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år ville gå ud over mange af vore medlemmer.

Det er Trans-Danmarks opfattelse, at arbejdsmarkedsforholdene er et af de vigtigste områder for foreningens indsats nu og i den kommende tid, både herhjemme og internationalt gennem TGEU

4. Retspolitik
Den 16. oktober henvendte Trans-Danmark sig til justitsministeren angående pas forhold, cpr-problematikken, hvor vi gjorde ministeren opmærksom på at Danmark ikke på dette område overholder menneskerettighedskonventionens artikel 8.

Udover at dette underst√łttes af dommen i B vs. France ved menneskeretsdomstolen i Strasbourg, s√• kunne man ogs√• finde st√łtte i Retsl√¶ger√•dets beretning for 2006, samt i Kommiss√¶ren for menneskerettigheder Thomas Hammarbergs rapporter i de seneste √•r.

Retsl√¶ger√•det fandt s√•ledes samlet, at “kriterierne for k√łnnet (m√•) v√¶re den subjektive, private opfattelse af k√łnsidentiteten og den offentlige manifestation af k√łnsopfattelsen”.

Konklusionen er, at det er en overtr√¶delse af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 ikke at √¶ndre den civilretslige status fra det √łjeblik en person √łnsker at leve i det modsatte af det biologiske k√łn.

Kombinerer man dommen fra ECHR med Retsl√¶ger√•dets definition p√• k√łnsidentitet i √•rsberetningen fra 2006 mener Trans-Danmark,
at transk√łnnede har en menneskeret til at f√• √¶ndret alle officielle dokumenter, herunder pas og cpr-nummer til den k√łnsidentitet som vedkommende lever i, samt ret til at antage et k√łnsspecifikt fornavn.

Transgender Network Europe
Den 2. konference for transpersoner 2. – 4. maj i Berlin
Trans-Danmark deltog i Council i Berlin med 4 repræsentanter; Pia Nielsen, Tina Vyum, Irene Haffner og Karin Astrup, hvor Irene kom med på et afbud fra Victoria og Erwin.

Data omkring konferencen:
 • Der deltog 204 transk√łnnede fra 38 lande og 81 organisationer
 • De, som havde den l√¶ngste rejse, kom fra Peru og Japan
 • Der var tre meget sp√¶ndende plenum diskussioner, en handlede om konferencens tema “Make Human Rights Work” (F√• menneskerettighederne til at fungere) med opl√¶g fra Dennis Van der Veur fra EU Kommiss√¶ren for menneskerettigheder, Michael Cashman MEP (medlem af Europaparlamentet), Nicolas Beger, Amnesty International og Julia Ehrt TGEU
 • Stephen Whittle pr√¶senterede hovedlinjerne i EuroStudy; og uddybede dem senere i en workshop; hele unders√łgelsen kan hentes p√• Trans-Danmark.
 • Der blev afholdt 20 workshops
 • Trans-Danmark afholdte en workshop om diskrimination p√• arbejdsmarkedet ved Pia og i samarbejde med TENI ved Philippa James.
 • Trans-Danmark holdt en Workshop om “Fund raising” ved Karin og i samarbejde med Alex Kymatow fra Kirgisistan, som talte om fonde til √ėsteuropa.
 • Council blev dokumenteret af et filmhold, dokumentarfilmen ventes f√¶rdig i efter√•ret 2008
 • Der blev valgt et nyt Executive Board (Direktion), hvor Karin blev valgt
 • Der blev valgt en ny Steering Committee (Bestyrelse), der udover Executive Board best√•r af 5 yderligere medlemmer

Den nye Steering Committee:
Executive Board:
Professor Stephen Whittle, OBE, Press for Change, UK Formand
M. Sc. Julia Ehrt; TransInterQueer, Tyskland Næstformand
M. Sc. Jane Thomas, DTGI, Tyskland Sekretær
Cand.merc. Karin Astrup, Trans-Danmark, Danmark Kasserer

Menige medlemmer:
B. Sc. Philippa James, TENI, Irland
Cand.merc. Pia Nielsen, Trans-Danmark, Danmark
M. Sc. eng. Rosanna Viano, Grupo Luna, Italien
B. Econ. Richard Köhler, TransInterQueer, Tyskland
Phd Carla LaGarta, TransGender Network Berlin, Tyskland

For forst√•elsens skyld var det det andet m√łde imellem alle de sm√• transforeninger rundt om i Europa, og med deltagelse af observat√łrer fra andre dele af verden.
Alt i alt ca. 200 deltagere fra 38 lande.
M√łdet blev afholdt p√• Sch√∂neberg R√•dhus i Berlin fra fredag den 2. maj – s√łndag den 4. maj.

“Ich bin ein berliner!” – sagde J.F. Kennedy fra balkonen p√• Sch√∂neberg R√•dhus i det tidligere Vestberlin den 26. juni 1963.
45 √•r senere kunne det have lydt: “Ich bin ein trans!”
Schöneberg er kendt for sin frie og tolerante holdning til minoritetsgrupperne i samfundet, og er bosted for mange homoseksuelle, der har fundet et tolerant fristed i netop den kommune i Berlin.
Det var derfor m√•ske meget naturligt, og i hvert fald meget symbolsk at m√łdet fandt sted lige netop der.
Det smukke gamle r√•dhus med dets atmosf√¶re og den smukke byr√•dssal hvor plenumm√łderne fandt sted var en perfekt ramme om en virkelighed som trods de fine titler, ikke lod sig skjule:
Det var transpersonernes m√łde. Alle former for transpersoner! Smukke, anonyme, androgyne, kvindem√¶nd og mandekvinder, transseksuelle og transvestitter. Hele spektret af det vi forst√•r som trans, og interessant nok var en workshop netop koncentreret om hvad vi kalder denne mangfoldighed.
Og meget bev√¶gende startede hele m√łdet med, at en portugisisk deltager dedikerede m√łdet til minde om 2 transseksuelle, som var blevet myrdet i Portugal. I 2006 var det en ung, fattig brasiliansk transseksuel, der m√•tte ern√¶re sig som sexarbejder for at overleve, der blev tortureret af en gruppe unge katolske teenagere i 3 dage, for derefter at blive smidt i en hule hvor hun d√łde. Og s√• i √•r i februar 2008 skete der et mord mere p√• en transseksuel i Portugal.

TGEU holdte strategim√łde i Vejle den 6-7. September
TGEU nye Steering Committee skulle p√• deres n√¶ste m√łde i Manchester fra den 1. – 5. oktober have forelagt en strategiplan, som gerne skulle vedtages, s√•ledes at man kan p√•begynde implementeringen af en handlingsplan baseret p√• foreningens strategi. Strategiplanen er den europ√¶iske version af Trans-Danmarks vision 2012
Derfor blev der nedsat en strategigruppe, som lavede et opl√¶g til SC og denne gruppe bestod af Pia Nielsen og Karin Astrup fra Trans-Danmark samt Jane Thomas fra DTGI i Tyskland. Gruppen m√łdtes den 6. og 7. september hos Pia i Vejle.

Siden har dette oplæg været diskuteret både i Manchester og senest i Bruxelles; men den endelige formulering er endnu ikke blevet udarbejdet.
Vi forventer dog at dette vil ske p√• et af de kommende m√łder enten i Dublin eller Berlin.

Træningsseminar i Manchester
TGEU afholdt fra den 2. til den 5. oktober et seminar med den officielle titel “Training in Community Work”, hvilket ogs√• blev kaldt tr√¶ning for transaktivister.

Seminaret var betalt af Europakommissionen og viser alts√• dens velvilje til at st√łtte vores sag. Vi skulle dog betale nogle af rejseomkostningerne selv.

Formålet var, at oplære transpersoner rundt omkring i hele Europa i at få indflydelse især overfor det politiske system. Jeg deltog i seminaret som repræsentant for Trans-Danmark

Der var 3 deltagere fra Tyskland, 3 fra Holland, 3 fra Spanien, 2 fra Sverige, 2 fra Irland, 2 fra Danmark inkl. mig selv og 1 fra Polen. Hertil kom arrang√łrerne/foredragsholderne, hvilket var 4 fra England og 1 fra USA.

Undervejs i seminaret fik deltagerne en indf√łring i grundbegreberne indenfor transverdenen. En interessant oplysning var, at der i EU er ca. 497.000 transseksuelle og i hele Europa ca. 822.000, hvilket er flere end antallet af indbyggere i Luxembourg. Vi er alts√• ganske mange. For den engelske befolkning g√¶lder det, at 5,6 % har en h√łjere uddannelse, medens det blandt transseksuelle i England er en andel p√• 21%. Transseksuelle har alts√• i England (ligesom i Danmark) en betydeligt h√łjere uddannelse end resten af befolkningen.
Desuden fik deltagerne en s√¶rlig grundig indf√łring i de juridiske regler indenfor omr√•det.
Det g√¶lder is√¶r de engelske regler, som arrang√łrerne naturligvis kendte s√¶rligt godt.

Seminarets hovedtaler var TGEU‘s formand Stephen Whittle, der er OBE (Order of the British Empire ‚Äď en orden tildelt af den engelske dronning), og professor i jura p√• Universitetet i Manchester. Han talte b√•de om engelsk lovgivning og meget interessant ogs√• om alle afsagte domme ved Menneskerettighedsdomstolen, som Danmark jo m√• respektere, der har haft transrelaterede sp√łrgsm√•l involveret. De fleste af dommene overholdes af dansk lovgivning, men ikke alle.
Seminaret havde desuden f√•et en meget prominent person til at deltage. Det drejer sig om den amerikanske forfatter Jamison Green, der bl.a. har skrevet bogen ‚ÄĚBecoming a Visible Man‚ÄĚ. Han har ogs√• skrevet en r√¶kke andre kendte b√łger. Han er KtM transseksuel og har ledet den st√łrste amerikanske forening for KtM transseksuelle
FTM International gennem adskillige √•r. Han afl√łste her Lou Sullivan da han d√łde i 1991.

I sit indlæg kom Jamison Green langt omkring. Han talte om transkulturens udvikling, om den menneskelige udvikling som transperson, om sit politiske arbejde, om borgerrettigheder, der gælder for alle og om behandlingssystemet, der ofte overtræder blufærdighedsgrænser.
Transpersoner findes i alle samfundslag. Fra forskere, virksomhedsledere, læger, håndværkere, kontorfolk og over til prostituerede, der ikke kan se anden udvej end dette.
Han opfordrede alle til at st√łtte den fortsatte kamp.
Altså alt i alt et meget interessant indlæg.

Steering Committee m√łde i Bruxelles.
Dette m√łde var √•rets sidste. Det bestod af tre sektioner:
 • Gennemgang af ILGA‚Äôs opbygning og historie, hvordan organisationen arbejder med transrelaterede problematikker, hvem er hvem i organisationen, ILGA‚Äôs strategier frem til 2011 og flere andre emner omkring ILGA.
  Det var Silvan der holdt foredraget.
 • Seminar om ‚ÄĚadvocacy strategies‚ÄĚ med Cailin MacKennzie, som var ganske glimrende kursus, hvor man fik megen inspiration. Desv√¶rre var hendes kursus kogt ned til 6 timer, normalt varer det 2 dage.

Det skal lige n√¶vnes at der holdes Skype m√łder i TGEU m√•nedlig; samt fysiske m√łder hver 3. m√•ned.

SC h√•ber at vi f√łrst i det nye √•r kan offentligg√łre hvor det tredje TGEU Council skal afholdes i 2010.

Sociale arrangementer
Ulla og Signe har arrangeret sociale arrangementer, 10 cafem√łder, for√•rsfest i Vejle, sommerfest i Skader og julefrokost p√• Gl. Hornslet Kro. Alle sammenkomster har v√¶ret vel bes√łgt.
Derudover er vi begyndt med tema aftener hvor den f√łrste blev holdt p√• G. Hornslet Kro, hvor vi havde et foredrag af psykoterapeut og socialr√•dgiver Sarah hvilket virkelig var ganske underholdende og l√¶rerigt.
I 2009 vil der komme flere temaaftener.

Opfordring
I denne forbindelse vil jeg gerne minde Jer om at svare på den mail I fik den 9. november og opfordre de af jer der endnu ikke har svaret at komme med jeres input:

Trans-Danmarks bestyrelse diskuterede emnet p√• det seneste bestyrelsesm√łde den 25.oktober og vores holdning er, at vi gerne vil byde p√• Council, hvis vore medlemmer ogs√• stiller op, for det er en kr√¶vende opgave at stille et s√•dant arrangement p√• benene, idet der forventes at komme mellem 250 og 300 deltagere fra mere end 40 lande

Nu vil vi gerne h√łre jeres holdning

Jeg vil gerne her i slutningen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.
M√łd op p√• generalforsamlingen som afholdes den 7. marts 2009 og giv jeres mening til kende.
Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer, hvilke områder man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.
Vær ikke bange for at give os jeres mening.

Må alle få et godt og lykkebringende 2009

Kærlig hilsen
Karin Astrup

* * *
Tilbageblikket i pdf-format.