Tina Thranesens tale ved Trans-Danmarks 10-års jubilæumsfest den 30. juni 2012.

Vist 225 gange.
Trans-Danmarks 10-års jubilæum
29. juni 2002 – 29. juni 2012
afholdt den 30. juni 2012

Af Tina Thranesen.
Den dag et barn kommer til verden, bliver f√łdt, kalder vi barnets f√łdselsdag. Den dag bliver gerne i st√łrre eller mindre grad fejret livet igennem – is√¶r de runde f√łdselsdage.

N√•r et barn bliver f√łdt, s√• er der g√•et noget forud. Cirka ni m√•neder tidligere blev moderen gravid.
Og s√¶dvanligvis er det for√¶ldrenes store √łnske at f√• et barn.

* * *
Den dag en forening kommer til verden, kalder vi stiftelsesdagen. Den er der ogs√• grund til at fejre -ikke mindst den f√łrste runde stiftelsesdage.
Og det er jo netop det, vi er samlet for i dag – at fejre Trans-Danmarks f√łrste runde dag – Trans-Danmarks 10-√•rs jubil√¶um.

Trans-Danmark blev stiftet – vi kan jo ogs√• sige f√łdt – den 29. juni 2002. Det skete p√• en dejlig varm og solrig sommerdag i et festtelt i en villahave i Hvidovre ved K√łbenhavn.

Der var ogs√• g√•et noget forud for Trans-Danmarks f√łdsel – noget, som startede cirka ni m√•neder tidligere.

I efter√•ret 2001 – alts√• cirka ni m√•neder f√łr Trans-Danmark blev stiftet – var vi en lille gruppe, som dr√łftede forholdene for transpersoner i Danmark.
Vi blev hurtigt enige om, at forholdene tr√¶ngte til at blive forbedret, og at vi gerne ville g√łre en indsats for at det skete.
Det var ikke vores √łnske at stifte en forening.
Omst√¶ndighederne gjorde imidlertid n√łdvendigt, for at vi kunne f√• fremmet vores politiske √łnsker.

Gruppen bestod af:
Tina Larsen, Karin Astrup, Tina Thranesen, Anna Jonna Armannsdottir, Charlotte Nielsen, Anja Christensen, Annette Bjerre, Solveig Lerche, Qvickie
og hustruen Jeanette (Sort Rose) og Rebecca Holm.

Anette Bjerre foreslog, at vi kaldte os Netstr√łmperne. Vi m√łdte hinanden p√• internettet.
Vi erindrede tidligere tiders r√łdstr√łmper, der med succes k√¶mpede for kvindernes ligeberettigelse.
Det var betegnelsen for en speciel str√łmpetype.
Vi fandt derfor, at navnet Netstr√łmperne var det ideelle navn for en transgruppe.

* * *
I l√łbet af de n√¶ste cirka ni m√•neder havde vi intense dr√łftelser b√•de p√• nettet og p√• en r√¶kke m√łder.
Undervejs udarbejdede vi en hensigtserklæring og et program.

Programmet indeholdt bl.a. en r√¶kke √łnsker til forbedring af forholdene for transk√łnnede.
N√•r jeg i dag ser p√• disse punkter, s√• er det i stor udstr√¶kning, hvad Trans-Danmark har besk√¶ftiget sig med – og hvad der √łnskes i dag.

Hensigtseserk√¶ringen beskrev, hvorledes vi forestillede os, at programmet gennemf√łrt.
Vi √łnskede som sagt ikke at lave en ny forening – men fandt, at TiD – Transvestitforeningen i Danmark – var en god forening, hvorigennem det kunne gennemf√łres.

Vi havde flere m√łder med TiD‘s bestyrelse, men m√•tte til sidst konstatere, at den dav√¶rende bestyrelse reelt ikke var interesserede.

Derfor besluttede vi at stifte en ny forening, udarbejdede forslag til en vedt√¶gt og indkaldte til afholdelse af stiftende generalforsamlingen den 29. juni 2002, hvor Netstr√łmperne samtidig oph√łrte med at eksistere.

* * *
Den stiftende generalforsamling fandt som n√¶vnt sted den 29. juni 2010, og den f√łrste bestyrelse kom til at best√• af:
Formand for 2 år: Karin Astrup
Medlem for 1 år: Solveig Lerche
Medlem for 1 år: Tina Thranesen
Medlem for 2 år: Jeanette (Sort Rose)
Medlem for 2 år: Charlotte Nielsen
1. suppleant: Tina Larsen
2. suppleant: Qvickie
Revisor: Anna Jonna Armansdottir
Revisor: Anette Bjerre
Revisorsuppleant: Kitt Skotte

Kontingentet blev fastsat til 200 kr. pr. husstand.

Trans-Danmarks formål var fra starten:
  at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og transseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold.
Dette formål er uændret i dag, idet det dog på generalforsamlingen i 2003 blev udvidet med:
  samt yde st√łtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle
Og på generalforsamlingen i 2010 yderligere med:
  at afholde sammenkomster og andre former for sociale og oplysende arrangementer prim√¶rt for medlemmerne

Virke via internettet
Det var som sagt oprindeligt ikke vores hensigt at lave sociale arrangementer, men at koncentrere kræfterne om at forbedre forholdene for transvestitter og transseksuelle ved primært at påvirke medierne og politikerne.

TS-kontakt
Imidlertid m√•tte vi ret hurtigt konstatere, at det var n√łdvendigt med sammenkomster for at f√• medlemmer til foreningen.
Der indledtes derfor et samarbejde med TS-kontakt, som gennem nogle √•r havde lavet sociale arrangementer. Det f√łrte til en sammenl√¶gning af de to foreninger under Trans-Danmark, hvorefter TS-kontakt skulle v√¶re den sociale del af arbejdet i Trans-Danmark.
Sammenlægningen blev godkendt på generalforsamlingerne i 2005 i TS-kontakt og 2006 i Trans-Danmark.

* * *
Sammenkomster
Gennem årene er det blevet til en lang række sammenkomster Рnogle gange med et emne og en oplægsholder Рandre gange alene hyggeligt samvær.
F√¶lles for alle m√łderne har dog v√¶ret, at mange transpolitiske og foreningsm√¶ssige forhold er blevet dr√łftet og afklaret.
Mange ting afklares lettere, når vi er sammen, end når det skal foregå på skrift.

* * *
Tidspunktet for dannelsen af Trans-Danmark viste sig at være godt, da Regeringen meget kort efter nedsatte et navnelovsudvalg, der skulle forberede en ændring af navneloven Рog derefter er det gået slag i slag.

Navneloven
I 2005 blev der vedtaget en ny navnelov. Arbejdet var dog startet meget tidligere.
I december 2002 blev Navnelovsudvalget, der skulle forberede en ændring af navneloven, nedsat.
Trans-Danmark s√łgte at f√• s√¶de i udvalget, hvilket ikke lykkedes.
Foreningen skrev til udvalget med √łnsker om, at en myndig person skulle kunne skifte fornavn uden anden indskr√¶nkning end, at navnet skulle v√¶re eller skulle kunne godkendes som et fornavn.

Det blev desværre ikke resultatet, da den nye navnelov blev vedtaget den 24. juni 2005.

§ 13, stk. 2 i den nye navnelov kom til at lyde:
  Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.
Vilk√•rene blev dog forbedret, da navneloven den 30. april 2009 fik tilf√łjet:
  eller ganske m√• ligestilles hermed

hvilket gjorde, at flere transseksuelle fik mulighed for at ændre fornavn.

Ministeren fastsatte bestemmelser om, at der skulle indhentes en erklæring fra Sexologisk Klinik, hvilket blev fastholdt efter lovændringen i 2009.

Sundhedsloven
Den 24. februar 2005 blev der fremsat forslag om en ny sundhedslov.
Den blev vedtaget den 24. juni 2005 med ikrafttrædelse den 1. januar 2007.
Det gjorde, at den gamle kastrationslov blev ophævet.
I stedet blev der indsat en bestemmelse i sundhedsloven:
  ¬ß 115. En person kan f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
¬ß 117. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fasts√¶tte regler om ans√łgning om kastration og om behandlingen af sager herom.

Ministeren fastsatte regler om et udredningsforl√łb, som kun kan foreg√• p√• Sexologisk Klinik.

Trans-Danmark satte fingeraftryk
Både ved navneloven og sundhedsloven, der blev vedtaget samme dag, fik Trans-Danmark afsat tydelige fingeraftryk.
Det var s√•ledes f√łrste gang, at ordet “transseksuel” blev n√¶vnt i dansk lovgivning.
Det var forbedringer, men ikke tilstrækkeligt til, at vi var tilfredse.

* * *
Transpolitisk aktivitet
De to n√¶vnte forhold, var blot et par konkrete eksempler, og jeg har ikke til hensigt at gennemg√• alle lov- og beslutningsforslag, som Trans-Danmark har √łvet p√•virkning p√•.

Det er en kendsgerning, at Trans-Danmark har været meget aktiv på den transpolitiske front.
Det er frem til oktober 2010 blevet til 12 pressemeddelelser og 40 skrivelser til ministerier, folketingsudvalg, h√łringssvar til beslutningsforslag og lovforslag, flere m√łder med ministre og folketingsmedlemmer, foruden, at der er knyttet personlige politiske kontakter.

Det samlede resultat kan selvf√łlgelig diskuteres. Men det kan ikke diskuteres, at Trans-Danmark har form√•et at s√¶tte transforhold p√• dagsordenen p√• Christiansborg – b√•de blandt politikere og blandt embedsm√¶nd i ministerier og styrelser.

* * *
Da Trans-Danmark startede sit transpolitiske virke, var foreningen ene om det.
Det er ikke mere tilfældet.
Andre foreninger og organisationer her i Danmark Рogså offentlige så som Institut for Menneskerettigheder Рer også kommet på banen og har bidraget positivt.

På Europæisk og verdensplan er der gennem de senere år sket markante ting.
Hver for sig og samlet har de været med til at påvirke den politiske holdning til transforhold Рogså her i Danmark.

* * *
Hjemmesiden og debatforummet
Trans-Danmark har fra kort efter stiftelsen haft sin egen hjemmeside.
Den f√łrste blev lavet af Qvickie. Derefter blev der lavet en ny hver gang, der kom ny webmaster, indtil Tina Vyum overtog funktionen.
Hver gang, der blev lavet en ny hjemmeside, blev der desværre mistet informationer.

Hjemmesiden har haft en omtumlet tilv√¶relse og har n√¶ppe levet op til √łnskerne. Der er p√• et seneste sket v√¶sentlige forbedringer.
Ikke mindst har debatforummet og m√•den, det gennem √•rene er administreret p√• givet anledning til mange stridigheder. Det ser dog heldigvis ud til at v√¶re oph√łrt.

* * *
Personstridigheder har der været en del af gennem hele foreningens levetid.
Jeg vil ikke gå nærmere ind på disse forhold ud over at nævne, at de har været til stede lige fra foreningen blev stiftet og var årsag til, at jeg ikke genopstillede til bestyrelsen i 2005 ved udgangen af min anden valgperiode.
Jeg vedblev imidlertid at servicere bestyrelsen frem til efteråret 2010, hvor den daværende bestyrelse undsagde mig og valgte en anden side i en Рja en personstrid.

* * *
Foreningskrise
Det havde ikke noget med den krise, som starte i foreningen i efteråret 2010 og kulminerede med den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011, hvor bestyrelsen blev afsat og en ny valgt.
Foreningskrisen viste sig imidlertid ikke at være slut, da den nyvalgte bestyrelse ikke magtede opgaven og fremsatte en dagsorden til generalforsamlingen den 17. marts 2012 om ophævelse af foreningen, såfremt der ikke kunne vælges en ny bestyrelse.

Der blev valgt en ny bestyrelse – hvilket bl.a. g√łr, at vi i dag kan fejre foreningens 10-√•rs jubil√¶um.

Foreningskrisen har imidlertid bevirket, at Trans-Danmark ikke har v√¶ret fuldt funktionsdygtig p√• det transpolitiske omr√•de i snart to √•r og ikke har s√łgt indflydelse ved de seneste lovforslag.

Foreningskrisen vil jeg ikke komme nærmere ind på. Den er stadig så frisk i erindring, at de fleste har tydelige erindringer om den.
Blot vil jeg bem√¶rke, at bestyrelsen fortsat har til gode at vise, at den magter at l√łfte foreningen op p√• et niveau, hvor den har en transpolitisk berettigelse.

* * *
Det var en kort gennemgang af Trans-Danmarks historie. At fortælle den fulde historie, vil kræve betydelig længere tid, så det skal jeg spare jer for.
Jeg vil dog nævne, at andre sikkert ville have fokuseret på andre ting, end jeg har gjort.

Jeg har bevidst ikke fortalt om enkeltpersoner, og vil heller ikke g√łre det. Jeg har som flere andre haft b√•de gode og d√•rlige oplevelser med enkeltpersoner.
Der er personer, som fortjener en stor tak for deres indsats, og der er personer, der fortjener det modsatte.
De enkelte ved hver især sikkert, hvem jeg tænker på.

* * *
Den nuv√¶rende politiske situation ser ud til at v√¶re gunstig. Det bliver sp√¶ndende at se, hvad de kommende √•r f√łrer til af forbedringer for transk√łnnede.
En ting er i hvert fald sikkert – Trans-Danmark har g√łdet jorden for, at der kan vokse noget godt frem.

* * *
Sluttelig vil jeg udtrykke h√•b om, at foreningen med bestyrelsen i spidsen form√•r at genrejse sig og g√łre en positiv transpolitisk forskel til gavn for alle transk√łnnede.

Jeg vil bede jer rejse jer Рså vi sammen kan udbringe et trefoldigt hurra for foreningen.

Trans-Danmark længe leve. Hurra Hurra Hurra.

Tina Thranesen.