Toiletter, omkl√¶dnings- og baderum. Der er ikke krav om separate toiletter (wc’er), omkl√¶dningsrum eller baderum for m√¶nd og kvinder. (7. juni 2016).

Vist 780 gange.

Der er ikke krav om separate toiletter (wc’er), omkl√¶dningsrum eller baderum for m√¶nd og kvinder p√• faste arbejdssteder eller p√• steder, hvortil der er offentlig adgang som f.eks. biografer, restaurationer, selskabslokaler, idr√¶tshaller, diskoteker og teatre, er reglerne i korthed:

  1. Der kan være fælles toiletter for mænd og kvinder, såfremt der er fuld adskillelse fra gulv til loft mellem de enkelte toiletrum og mod forrum, og der ikke er urinal i forrummet.
  2. Kvinder og mænd enten skal have adskilte baderum eller have mulighed for at benytte baderummet hver for sig.

De mere specifikke krav fremg√•r af f√łlgende.

Bygningsreglementet 2018 (BR18) trådte i kraft 1. januar 2018.
¬ß 214. Offentligt tilg√¶ngelige bygninger skal indrettes, s√• de enkelte rum har en st√łrrelse og udformning, der sikrer, at de funktioner og aktiviteter, der skal foreg√• i bygningen, kan foreg√• funktionelt og sikkert.
Stk. 2. P√• etager, hvor der etableres offentligt tilg√¶ngelige wc-rum, skal der indrettes mindst √©t wc-rum, der overholder f√łlgende krav:
[Punkt 1 – 8 indeholder alene tekniske foreskrifter.]
§ 215. Mindst ét wc-rum, der er indrettet i henhold til § 214, skal placeres i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.
§ 216. Wc-rum omfattet af § 214 skal ved ombygning indrettes, så det kan benyttes af alle brugere af bygningen. Mindst et wc-rum, der er indrettet efter § 214, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

Bygningsreglementet § 214 Р220 hos Bygningsreglementet.dk

* * *
Bekendtg√łrelse om faste arbejdssteders indretning. Besk√¶ftigelsesministeriet. BEK nr. 96 af 13. februar 2001.
¬ß 52. Omkl√¶dningsrum […]
Stk. 4. Kvinder og mænd skal enten have adskilte omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme omklædningsrum hver for sig.
¬ß 54. Baderum […]
Stk. 2. Kvinder og mænd skal enten have adskilte baderum eller have mulighed for at benytte samme baderum hver for sig.

Bekendtg√łrelsen hos Retsinformation.

* * *
Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder. Arbejdstilsynet. At-vejledning A.1.13. August 2005.
3.1. Toilet [Uddrag]
Der skal indrettes særskilte toiletter for mænd og kvinder, medmindre der er fuld adskillelse fra gulv til loft mellem de enkelte toiletrum og mod forrum, og der ikke er urinal i forrummet.
Hvis der findes 1 urinal for hver 20 mænd, kan antallet af toiletter for mænd sættes til mindst 1 for hver 20.
3.5. Omklædningsrum [Uddrag]
Omkl√¶dning skal kunne ske ugenert for hvert k√łn for sig. Kvinder og m√¶nd skal derfor enten have adskilte omkl√¶dningsrum eller have mulighed for at benytte samme afl√•selige omkl√¶dningsrum hver for sig.
3.7. Baderum [Uddrag]
Badning skal kunne ske ugenert for hvert k√łn for sig. Det betyder, at der normalt skal indrettes bad for hvert k√łn for sig, eller at kvinder og m√¶nd benytter samme afl√•selige baderum hver for sig.

Vejledningen hos Arbejdstilsynet.

* * *
Der er s√¶rskilte regler om toilet- omkl√¶dnings- og badeforhold for handicappede og k√łrestolsbrugere.