Bilag 5. Alle har lige ret. Skr. 16. september 2014 fra Tonny P. til Sundhedsministeren og Sundhedsudvalget.

Vist 351 gange.
Tonny P., der er praktiserende psykoterapeut, har den 16. september 2014 skrevet til sundhedsminister Nick H√¶kkerup med kopi til Sundhedsudvalget og kritiseret udredningen og behandlingen af transk√łnnede p√• Sexologisk klinik.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har registreret henvendelsen den 3. oktober 2014 som bilag 5 – Samling: 2014-15.

Indhold
Henvendelsen
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen fra Tonny P. gengives herunder i sin helhed

Til sundhedsminister Nick Hækkerup
16.09.2014

Alle har lige ret, men nogle har mere lige ret til frit lægevalg end andre?

Vedr.: Sexologisk klinik og dens monopol p√• at behandle/udrede transk√łnnede borgere trods sundhedslovens ord: “Alle borgere har ret til frit l√¶gevalg”.

Jeg har i kraft af min uddannelse og praksis som psykoterapeut m√łdt meget h√•rd kritik og undren over den monopol som sundhedsministeren har tildelt SK (Sexologisk klinik) bekymrer mig over sundhedsministerens og sundhedstyrelsens manglende tilsyn/indsats i forhold til lovens √•nd, bogstav og de faglige helt urimelige vilk√•r de transk√łnnede medborgere uds√¶ttes for i SK, if√łlge den i gennem √•rene fremsatte kritik.

./   Jeg vedh√¶fter en unders√łgelse fra RUC der underst√łtter denne kritik.

Den grundl√¶ggende pr√¶mis hvormed SK har monopol p√• at behandle/udrede de transk√łnnede strider imod det fakta alle borgere har ret til frit l√¶gev√¶lg – og man fra myndighedernes side hermed fratager dem deres ret til frit l√¶gevalg. Jeg vil gerne pointere at det er ikke er korrekt at p√•st√• at personalet p√• SK er de eneste fagfolk der kan samarbejde om en udredningsproces med de transk√łnnede medborgere – det vil v√¶re at nedvurdere temmelig mange andre fagfolk udenfor SK!!

Der bliver tilsidesat nogle helt elementære psykoterapeutiske og kommunikationsmæssige principper ved denne tvangs tildeling af behandlere:

1.
De transk√łnnede borgere/patienter n√¶gtes eget frie valg af behandler til udredningen. Der er evidens for at en vellykket udredning/psykologisk samtale er afh√¶ngig af at patienten selv har valg sin behandler/udredder og ikke under tvang, at klienten/patienten selv kan afbryde samtalen/erne hvis man ikke har tillid til behandleren. Samt efterf√łlgende have ret til at v√¶lge en anden behandler.

Hvis de transk√łnnede medborgere ikke er enig med SK‘s faglige tilgang og SK‘s generelle opfattelser af hvorledes de transk√łnnede borgere b√łr opfattes sig selv og leve som hhv. kvinde eller mand og deres valg af livvstil i det k√łn de v√¶lger at leve som – s√• har de transk√łnnede borgere IKKE andre alternativer end at slutte behandlingen/udredningen s√•fremt de insisterer p√• at leve deres liv efter egne pr√¶misser. Herefter er det s√• kun muligt at gennemf√łre deres k√łnsskifte via egen medicinering og k√łnsskifteoperation i udlandet.

2.
Umyndigg√łrelse af den transk√łnnede borger.
N√•r SK har monopol p√• udredning/behandling/afg√łrelse og som s√•dan styrer forl√łbet/fastl√¶gger rammerne – har SK fra starten taget en magtposition og en styring som er en umyndigg√łrelse af den transk√łnnede medborger!

Overl√¶ge J√łrgen Nystrup, Amtssygehuset Fjorden, Roskilde skriver i “Psykoterapi” som er udgivet under redaktion af Psykiatrifonden ved Jes Gerlach:
  Samtalens start er af meget stor betydning. Hvis terapeuten fra starten styrer samtalen, kommer samtalens indhold i h√łj grad til at foreg√• p√• terapeutens pr√¶misser – g√•r ud fra (bekr√¶fter eller modsiger) terapeutens model af verden.

3.
Stockholmsyndromet
B√•de i f√łlge den ofte rejste kritik af SK og rent fagligt er den p√• forh√•nd fastlagte procedure helt uacceptabel hvor det er de samme fagfolk som styrer udredningsproceduren og som p√• baggrund af denne efterf√łlgende skal d√łmme om hvorvidt den transk√łnnede borger skal have ret til k√łnsskifteoperation.

De ansvarlige myndigheder tvinger en vurderingsproces ned over de transk√łnnede medborgere hvor der er mulighed for at fagfolk p√• SK p√•drage de transk√łnnede en form for Stockholm-syndrom! De transk√łnnede borgere kender proceduren/magtfordelingen p√• forh√•nd idet SK b.l.a. via hjemmeside har gjort rede for fordelingen af roller som forhandlingsledere, beslutningstagere og dommere:

“Patientforl√łbet
N√•r en patient har √łnske om k√łnsskifte, henvises han/hun i f√łrste omgang til Sexologisk Klinik, som st√•r for udredning og observation.
Efter observationsforl√łbet, henvises patienten til behandling med hormoner p√• Gyn√¶kologisk Klinik.

K√łnsskifteindstilling
Efter yderligere et observationsforl√łb, hvor patienten lever, som det √łnskede k√łn, tager Sexologisk Klinik stilling til, om patienten skal indstilles til k√łnsskifte.

Indstillingen sendes til Sundhedstyrelsen, hvor patienten ogs√• selv skal ans√łge om tilladelse.
N√•r patienten har f√•et tilladelse fra Sundhedstyrelsen, kan k√łnsskifteoperationen planl√¶gges.”
Redakt√łr Overl√¶ge Dorthe Hartwell Gyn√¶kologisk Klinik Rigshospitalet”

N√•r funktionen som dommer s√•ledes er givet kan psykologen/psykiateren der st√•r for udredningen rent fagligt ikke opfattes som andet end en slags “gidseltager” og den transk√łnnede borger som en slags”gidsel”. Den transk√łnnede er underlagt den magt som disse fagfolk har til at d√łmme om den transk√łnnede sk√¶bne og videre forl√łb i behandlingen.

Der er ingen “redder” som normalt i denne typiske udgave af b√łddel/offer/redder – trekant (“Hvad er det vi leger” af Eric Bernes,- om transaktionsanalyse).

Den transk√łnnede ved s√•ledes p√• forh√•nd at det g√¶lder om at “tale psykologen/psykiateren efter munden” – at vise sympati med “aggressor” – for uenighed med behandlerens synspunkter kan medf√łre at m√•let med udredningen vil blive afsl√•et s√•fremt den transk√łnnede ikke findes egnet af behandlere.

Hvis man i behandlingssystemet √¶ndrede proces – som jeg vil forersl√• – og √¶ndrer udgangspunkt radikalt ville resultatet v√¶re kendt p√• forh√•nd af begge parter: Den transk√łnnede borger modtager sin operation n√•r den transk√łnnede og dennes proces viser at vedkommende er klar!

Det skal s√• v√¶re fagfolks opgave at vejlede og guide den transk√łnnede borger bedst muligt igennem processen og ikke agere domstol som tilf√¶ldet er nu! N√•r processen er slut orienteres sundhedstyrelsen som herefter l√¶ser procesbeskrivelsen igennem f√łr den transk√łnnede visteres til k√łnsskifteoperation.

Uetisk og s√¶rdeles uhyrlig praksis i vurderingen af de transk√łnnede
  • Det i dag er praksis at inddrage p√•r√łrende
  • Det i dag er praksis at der indhentes: Gamle patient-, skole- og kommunale journaler

At inddrage p√•r√łrende som f.eks. for√¶ldre “mor og far” til voksne og personligt myndige transk√łnnede i den transk√łnnedes proces er fagligt uetisk og fuldkommen uacceptabelt.

Det er i enhver terapeutisk proces klientens egen opfattelse og oplevelse af sin person som er afg√łrende og da absolut slet ikke hvordan andre og slet ikke mor og fars oplevelse af personens k√łnsopfattelse.

N√•r det er s√•ledes er tydeligt at sundhedstyrelsen tilsyn med SK ikke har fungeret godt nok b√łr sundhedsmninisteren efter min mening v√¶re lydh√łr overfor den massive kritik og selv tage initiativ til en unders√łgelse og √¶ndring af praksis s√•ledes at sundhedsloven ogs√• kommer til at g√¶lde for de transk√łnnede medborgere hvad anbg√•r frit valg af l√¶ge.

Jeg sender nogle udvalgte citater fra den vedh√¶ftede unders√łgelse som underst√łtter min kritik:

En social konstruktivistisk unders√łgelse af transk√łnnedes oplevelser af m√łdet med Sexologisk Klinik“:

“Magtrelationen de transk√łnnede og SK er i, kommer bl.a.til udtryk i det at de transk√łnnede ikke kan g√• andre steder hen end p√• SK. SK har en s√¶rlig magtposition inden for dette omr√•de grundet deres monopol. SK‘s magt er ogs√• defineret ved at de kan godkende eller ben√¶gte behandling, hvor SK vurderes samtidig af det √łvrige sundhedssystem, som havende den n√łdvendige ekspertise inden for dette speciale.

Dette tyder p√• at det kan v√¶re sv√¶rt for en transk√łnnet at s√¶tte sig imod den herskende diskurs om k√łn p√• SK, hvor de tilbageholder informationer fra SK af frygt for at det bliver brugt til at ben√¶gte dem et behandlingsforl√łb. SKs form√•l ser ud til at v√¶re at vurdere legitimiteten af de transk√łnnedes udtalelser om sig selv som transk√łnnede.

Hvis de transk√łnnedes udtalelser ikke opn√•r status som legitime, kan de nemt blive problematiseret og afsluttet p√• klinikken. SKs m√•de at m√łde de transk√łnnede p√• fort√¶ller om deres definitionsmagt med hensyn til transk√łnnethed, hvor de transk√łnnede er afh√¶ngige af at modtage en psykiatrisk diagnose for at opn√• en position som behandlingskr√¶vende. De er ogs√• afh√¶ngige af SKs vurdering af dem, idet det er SK der har monopol p√• at stille diagnosen og give dem behandling.”

LGBT fort√¶ller ogs√• om, hvordan de transk√łnnede kommer i klemme med hensyn til at klage over en igangv√¶rende behandling p√• SK, da en “klage kan … stille dem i et negativt lys over for de behandlere der skal vurdere deres sag” (Bilag 2: linje 54-55).

LGBT fort√¶ller endvidere om de transk√łnnedes dilemma med hensyn til at der reelt ikke findes et frit og uafh√¶ngigt forl√łb et andet sted hen, fordi SK kan bede om at f√• journalindsigt, hvis de har modtaget behandlinger andre steder hen end p√• SK. Dette kan v√¶re med til at de transk√łnnede ikke kan f√łle at de kan dele frit og √¶rligt omkring sin situation, hvor de stadig ville pr√łve at fremst√• mere i overensstemmelse med den herskende diskurs om k√łn og seksualitet. Denne vurderingsproces de transk√łnnede er i opleves som en overv√•gning, hvor alt hvad de siger, kan blive brugt mod dem til sidst.”

Med venlige hilsener

Psykoterapeut
Tonny P.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Skrivelsen fra Tonny P. i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra Tonny P. – bilag nr. 5.
Henvendelsen fra Tonny P. – bilag nr. 5. – i pdf-format hos Folketinget.
RapportenEn social konstruktivistisk unders√łgelse af transk√łnnedes oplevelser af m√łdet med Sexologisk Klinik – medsendt fra Tonny P. som bilag hos Folketinget i pdf-format.