Trans and intersex equality rights in Europe ‚Äď a comparative analysis. 15. november 2018.

Vist 13 gange.

Trans and intersex equality rights in Europe ‚Äď a comparative analysis.
Trans and intersex equality rights in Europe ‚Äď a comparative analysis.

Titel Trans and intersex equality rights
in Europe ‚Äď a comparative analysis
Forfatter Bidrag fra juridiske eksperter
fra flere lande
Sprog Engelsk
Udgivet af Europa-Kommissionen
Udgivet 15. november 2018
Antal sider 117
ISBN-13 978-92-79-95764-2

Rapporten er udfærdiget af European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. (Europæisk netværk af juridiske eksperter i ligestilling og ikke-forskelsbehandling).
Fra Danmark: Pia Justesen og Stine J√łrgensen.

Rapporten består af indledning og 12 kapitler.

Herunder gengives i dansk oversættelse indledningen af resuméet og indledningen af konklusionen.
Der tages forbehold for oversættelsens rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst i rapporten. Tina Thranesen.

Resum√© ‚Äď indledes med:
Juridisk meddelelse
Dette dokument er udarbejdet for Europa-Kommissionen; det afspejler dog kun forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for brug af oplysningerne deri.

Introduktion
I 2012 forfattede Europa-Kommissionens netv√¶rk af juridiske eksperter p√• ikke-diskrimineringsomr√•det en skels√¶ttende rapport om diskrimination motiveret af k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk. Rapporten ‚Äď der tr√¶kker p√• ekspertviden i 30 europ√¶iske jurisdiktioner ‚Äď fremh√¶vede de betydelige niveauer af ulighed, som transpersoner og interk√łnnede personer konfronteres med i hele Den Europ√¶iske Union (EU) og Den Europ√¶iske Frihandelssammenslutning (EFTA) p√• trods af lovende udvikling i de enkelte lande.

I √•rene siden 2012 er opm√¶rksomheden p√• transpersoner og interk√łnnede personers menneskerettigheder og diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika steget markant. P√• tv√¶rs af de forskellige medlemsstater, p√• regionale og is√¶r p√• det europ√¶iske og interamerikanske niveau, er der en voksende bevidsthed og erfaringer om transpersoner og interk√łnnede personers oplevelser og st√łrre forst√•else for de sociale, juridiske og √łkonomiske udfordringer, de st√•r over for.

Trods denne velkomne stigning i offentlighedens viden om og accept af transpersoner og interk√łnnede personer er forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika stadig en uforholdsm√¶ssig stor realitet i hele EU og EFTA. I sin EU-d√¶kkende rapport fra 2014, ‚ÄĚBeing trans in the EU‚ÄĚ, som unders√łgte forholdene om ligebehandling og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet, observerede Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) “alvorlige og gentagne ofre [i hele] EU‚ÄĚ. Forskelsbehandling og vold opleves ogs√• uforholdsm√¶ssigt meget af interk√łnnede personer i Europa, som historisk set er blevet omg√¶rdet af skam og hemmeligholdelse og blevet marginaliseret og usynliggjort, som det for nylig blev observeret af Europar√•dets menneskerettighedskommiss√¶r.

I 2015 offentliggjorde Europa-Kommissionen ‚ÄĚList of actions to advance LGBTI-equality‚ÄĚ[1]. To af Kommissionens prioriteter, som angivet i dens liste over tiltag, er: a) forbedring af rettigheder og sikring af retlig beskyttelse, og b) overv√•gning og h√•ndh√¶velse af de eksisterende rettigheder for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede personer (LGBTI-personer) og deres familier. Europa-Kommissionen blev i 2016 af Ministerr√•det bedt om en √•rlig rapportering om implementeringen af listen over tiltag fra European Equality Law Network blev p√• denne baggrund af Europa-Kommissionen anmodet om at lave en oversigt over transpersoner og interk√łnnede personer ligestillingsrammer p√• tv√¶rs af de 28 EU-medlemsstater og de tre EFTA-lande (Island, Liechtenstein og Norge).
Denne rapport er slutproduktet af denne anmodning. Gennem ni v√¶sentlige kapitler analyserer rapporten om, hvordan transpersoner og interk√łnnede personer nyder ligestillingsgarantier i hele EU og EFTA.

* * *
Herefter indledningen af kapitel 11 Konklusion.
11. Konklusion ‚Äď indledes med:
Analysen af “tilstanden” for ligestillingsgarantier og beskyttelse mod forskelsbehandling af transpersoner og interk√łnnede personer viser et varieret landskab med hensyn til beskyttelsesniveauer, beskyttelsesomr√•der og de grupper, der er beskyttet. Kun i 13 af de 31 lande er k√łnsidentitet og/eller k√łnskarakteristika beskyttet (i det mindste til en vis grad) af national lovgivning. Overordnet set kr√¶ver de ligestillings– og ikke-diskriminationsforhold, der er unders√łgt i denne rapport, betydelige reformer.

* * *
Omtale af rapporten “Trans and intersex equality rights in Europe” hos Publication Office of the European Union.
Rapporten “Trans and intersex equality rights in Europe” hos Europa-Kommissionen

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] List of actions to advance LGBTI-equality.
    Omtale af rapporten “List of actions to advance LGBTI-equality” hos Europa-Kommissionen.
    Rapporten “List of actions to advance LGBTI-equality” hos Europa-Kommissionen.