Skrivelse af 24. oktober 2009 til ministre og udvalgsformænd om Thomas Hammarbergs rapport af 29. juli 2009.

Vist 106 gange.
Den 24. oktober 2009 sendte Trans-Danmark en skrivelse til samtlige landets ministre samt til de udvalgsform√¶nd, som sk√łnnes relevante for transpolitiske sp√łrgsm√•l vedlagt kopi af rapporten af 29. juli 2009 udf√¶rdiget af Europar√•dets Menneskerettighedskommiss√¶r, Thomas Hammarberg i forbindelse med World Outgames 2009 i K√łbenhavn.
I skrivelsen til ministrene og udvalgsform√¶ndene anf√łres, at Danmark ikke overholder 9 af de 12 punkter, som er n√¶vnt i Thomas Hammarbergs rapport og kun delvist overholder de sidste 3 punkter.

Herunder gengives brevet, idet det bemærkes, at alle brevene (bortset fra modtagerangivelsen) var enslydende.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
24. oktober 2009

Lene Espersen
√ėresund All√© 15
2791 Drag√łr

Kommiss√¶ren for Menneskerettigheder, Thomas Hammarbergs Issue Paper (2009) 2, Europar√•det:‚ÄĚHuman Rights and Gender Identity (Menneskerettigheder og k√łnsidentitet)

Kommiss√¶ren for Menneskerettigheder, Thomas Hammarberg har for nylig i K√łbenhavn p√• World Outgames konference om menneskerettigheder pr√¶senteret 12 menneskerettigheder, der b√łr v√¶re g√¶ldende for alle transk√łnnede [1] i Europa.
Til Deres information vedlægges det notat, som Menneskerettighedskommissæren har udarbejdet.

Trans-Danmark hilser Thomas Hammarbergs notat velkommen og takker ham for det fine arbejde.
Dokumentet er et l√¶nge savnet stykke papir, der tydeligt viser, at det ikke st√•r s√¶rlig godt til med menneskerettighederne for transk√łnnede i Danmark.

I juni måned, da det stod klart, at kommissæren ville komme til Menneskerettighedskonferencen i forbindelse med World Out Games, skrev foreningen til Thomas Hammarberg, og gjorde ham opmærksom på problemerne i Danmark.

N√•r man l√¶ser Thomas Hammarbergs anbefalinger til Europar√•dets medlemslande, afsnit 5 p√• side 43-44 ‚ÄĚRecommendations to Council of Europe member states‚ÄĚ, s√• er det i√łjnefaldende, at ud af de 12 anbefalinger s√• lever Danmark slet ikke op til 9 af disse og de sidste 3 lever man kun delvist op til.

 1. Har Danmark implementeret Yogyakarta principperne i lovgivningen?
  Svaret er nej
 2. Har Danmark en særskilt Hate Crime lovgivning?
  Nej, er svaret da det henfalder under almindelige bestemmelser i straffeloven, ligeledes har man ikke f√łrt registreringer af disse.
 3. Findes der en hurtig og transparent procedure for at få ændret dokumenter?
  Nej, der findes ingen faste procedurer til at få ændret dokumenter
 4. Stop sterilisation og tvungne medicinske krav
  Danmark kr√¶ver at man gennemg√•r en operation f√łr man kan blive anerkendt i det √łnskede k√łn, s√• her f√łlger vi heller ikke anbefalingen.
 5. Det offentlige sundhedsvæsen dækker omkostningerne til behandling og operation
  Danmark lever delvis op til denne anbefaling, men det er stadig en br√łkdel af de transk√łnnede personer der frekventerer sygehusv√¶senet, √•rligt opereres ca. 5 ud af de omkring 70 transk√łnnede der er i systemet.
 6. Kan den transk√łnnede forblive i √¶gteskabet efter en operation?
  Igen er svaret nej og det er imod anbefalingen
 7. Har Danmark antidiskriminations lovgivning som kan g√łre det lettere for transk√łnnede p√• arbejdsmarkedet, i uddannelsessektoren og sygehusv√¶senet?
  Nej, selv om Trans-Danmark ved flere lejligheder har gjort regeringen og de politiske partier opm√¶rksom herp√•, s√• har vi ikke nogen form for antidiskriminations lovgivning p√• omr√•det, man n√¶vner ofte seksuel orientering, men det er k√łnsidentitet vi taler om og det n√¶vnes ikke.
 8. Trans-organisationerne skal involveres i og konsulteres i forbindelse med udvikling og implementering af politiker og lovgivning der vedr√łrer dem.
  Trans-Danmark har v√¶ret indkaldt til m√łder i forskellige udvalg; men man har kun i et meget beskedent udstr√¶kning fulgt Trans-Danmarks anbefalinger.
 9. At g√łre samfundet opm√¶rksom p√• transk√łnnedes menneskerettigheder og diskrimination, gennem uddannelse og kendskabsskabende kampagner.
  Trans-Danmark har flere gange foreslået dette; men har altid fået afslag.
 10. Give uddannelse til sundhedsvæsenets medarbejdere
  Nej, er svaret; men Trans-Danmark har tilbudt at arrangere sådanne kurser og stadig kan tilbyde disse.
 11. Inkludere transk√łnnedes menneskerettighedsbekymringer i ligestillings og nationale menneskerettighedsstrukturer.
  I enkelte omr√•der omtales “seksuel orientering” men der b√łr tilf√łjes begrebet “k√łnsidentitetsopfattelse”
 12. Stille forskningsmidler til rådighed for området.
  I Danmark er det Rigshospitalets Sexologisk Klinik, der har forskningsforpligtelsen indenfor området. Siden klinikkens oprettelse i 1989 har denne imidlertid ikke foretaget nogen forskning indenfor transrelaterede områder.

Det er Trans-Danmarks opfattelse, at alle danske politikere burde l√¶se rapporten, samt at f√• √łjnene op for de problemer som transk√łnnede i Danmark har. I forhold til mange af de lande vi normalt sammenligner os med, er vi et tilbagest√•ende land i h√•ndteringen af transk√łnnede i samfundet. Sjovt nok var Danmark engang foregangslandet; men det er s√• l√¶nge siden, at det er med i historieb√łgerne.
Det grundl√¶ggende sp√łrgsm√•l er s√•ledes, om Danmark, der normalt l√¶gger stor v√¶gt p√• at menneskerettigheder overholdes ‚Äď hvert fald i udlandet, ikke burde l√¶gge v√¶gt p√• at f√łlge grundl√¶ggende menneskerettigheder her hjemme hos os selv, s√•ledes som de anbefales af Europas Menneskerettighedskommiss√¶r.
Eller med andre ord: Kan vi leve med, at Danmark er et af de lande i Europa, der overholder de færreste af de grundlæggende menneskerettigheder for en befolkningsgruppe i landet?
√Ündringerne vil v√¶re enkle at gennemf√łre ligesom det vil kunne g√łres for en beskeden omkostning.

Trans-Danmark står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen
Trans-Danmark
Pia Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 23 80 79 38
pia_nielsen_@hotmail.com

[Retur] 1) Anvendes som fællesbetegnelse for transvestitter og transseksuelle.

* * *
Skrivelsen til ministre og udvalgsformænd i pdf-format.
Rapporten ‚Äď Issue Paper ‚Äď af 29. juli 2009 fra Thomas Hammarberg med 12 anbefalinger.