Trans-Danmark gennemf√łrte en unders√łgelse blandt transk√łnnede fra 28. maj til ultimo august 2008.

Vist 238 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Det var i f√łrste omgang meningen, at unders√łgelsen skulle slutte den 30. juni 2008. Da der den 30. juni 2008 “kun” var 30 besvarelser, blev unders√łgelsen forl√¶nget til udgangen af august 2008.
Pia Nielsen, kasserer i Trans-Danmark udfærdigede derfor to rapporter på grundlag af besvarelserne.
Den f√łrste over de 30 besvarelser, der var indkommet den 30. juni 2008.
Den anden rapport, der var en opdatering af den f√łrste, p√• grundlag af de 39 besvarelser, der i alt var indkommet fra den 28. maj til udgangen af august 2008.

Indhold
Indledning
Rapporten over 30 besvarelser fra den 28. maj til den 30. juni 2008.
Rapporten over de i alt 39 besvarelser fra den 28. maj til udgangen af august 2008.
Sp√łrgeskemaet

[Til indhold] Indledning
Bestyrelsen i Trans-Danmark opfordrer alle transk√łnnede til at besvare sp√łrgeskemaet.

Resultatet af sp√łrgeskemaunders√łgelsen vil bestyrelsen bruge til at forbedre foreningens arbejde til gavn for medlemmerne og transk√łnnede som helhed. Bestyrelsen fremh√¶ver is√¶r fremh√¶ves f√łlgende:

  1. Ved henvendelse til politikere og andre beslutningstagere vil det have st√łrre v√¶gt, hvis vi kan n√¶vne, hvordan situationen er for vores medlemmer.
  2. Vi vil gerne inddrage flere medlemmer i foreningens arbejde. For at dette kan lade sig g√łre, er vi n√łdt til at vide noget om, hvem der er interesseret i at hj√¶lpe med hvad, og lidt om, hvilken baggrund den enkelte har.
  3. Desuden vil resultatet have betydning for, hvordan vi prioritere vores fremtidige arbejde.

Bestyrelsen fremh√¶ver, at besvarelse af sp√łrgeskemaet vil blive behandlet fortroligt, og at kun bestyrelsen f√•r kendskab til svarene.

De generelle resultater af sp√łrgeskemaunders√łgelsen vil blive offentliggjort, n√•r besvarelserne er analyseret.

Husk – sidste frist for besvarelse af sp√łrgeskemaet er mandag den 30. juni 2008.
G√• til foreningens hjemmeside og besvar sp√łrgeskemaet.
Linket til sp√łrgeskemaet deaktiveret, da svarfristen er udl√łbet, og hjemmesiden ikke mere eksisterer.

* * *
[Til indhold] Rapporten over 30 besvarelser fra den 28. maj til den 30. juni 2008.
Offentliggjort den 2. august 2008.

Sp√łrgeskemaunders√łgelse
Vi har i l√łbet af maj og juni m√•ned gennemf√łrt en sp√łrgeskemaunders√łgelse p√• vores hjemmeside. Hovedresultaterne skal her omtales.

Der er i alt afgivet 30 besvarelser p√• unders√łgelsen. 73,3 % af respondenterne er medlemmer af Trans-Danmark.
Det beskedne antal p√• 30 besvarelser g√łr, at resultaterne ikke er statistisk signifikante.
Det vil med andre ord sige, at der er så stor usikkerhed omkring så få besvarelser, at vi ikke med sikkerhed kan sige, at tilsvarende gælder for gruppen af transpersoner. Man skal derfor være forsigtig med ikke at overvurdere betydningen af tallene.

Den gennemsnitlige alder p√• de, der har deltaget i unders√łgelsen (kaldes herefter for respondenterne) er 49,7 √•r. Det svarer nogenlunde til det forventede.

Det f√łrste trin i unders√łgelsen var at belyse hvilket k√łn respondenternes lever i ‚Äď alts√• hvor mange af respondenterne lever i det k√łn, de er f√łdt som, og hvor mange lever i det modsatte og alts√• det √łnskede k√łn. 18 svarende til 64,3 % lever i det biologiske k√łn og 10 svarende til 35,7 % lever i det √łnskede k√łn.

Det n√¶ste trin var at fastsl√• fordelingen af, hvilket k√łn respondenterne s√łger arbejde i:

Det biologiske k√łn Det √łnskede k√łn Ikke p√• arbejdsmarkedet √ėnsker ej at svare I alt
11 14 2 3 30
44 % 56 %     100 %

Det fremg√•r alts√•, at n√¶sten halvdelen af respondenterne ikke er p√• arbejdsmarkedet i det √łnskede k√łn.
Sidste skridt er selve arbejdsl√łshedsprocenten blandt de ‚Äď alts√• 14 af respondenterne, der er p√• arbejdsmarkedet i det modsatte af det biologiske k√łn alts√• det √łnskede k√łn. Arbejdsl√łshedsprocenten er 50,0 %. Det skal sammenholdes med en generel arbejdsl√łshedsprocent p√• under 2.

Respondenternes uddannelsesniveau giver f√łlgende billede:

  Realeksamen Student Fagl√¶rt Mellemlang uddannelse Mellemlang uddannelse
Antal 9 11 12 13 4,5 [1]
Andel 33,3 % 40,7 % 44,4 % 48,1 % 16,7 %
Befolkning   21,4 % 38,0 %   22,0 %

Kilde for befolkningstallene er Statistisk √Örbog 2008,
1) Den ¬Ĺ er en person under videreg√•ende uddannelse

Andelen af respondenterne, der er studenter, udg√łr 40,7 %, medens den andel af befolkningen, der er studenter, blot udg√łr 21,4 % eller ca. halvdelen. Dette bekr√¶fter antagelsen om, at transpersoner i gennemsnit har en h√łjere IQ end gennemsnittet af befolkningen.

Andelen af respondenterne, der har en videreg√•ende uddannelse udg√łr 16,7 %. Landsgennemsnittet udg√łr 22,0 %. Her ligger respondenterne alts√• under landsgennemsnittet, men p.g.a. af det lave antal besvarelser dog ikke s√• meget under, at der kan siges noget sikkert om situationen.

Respondenternes sprogkendskab er ligeledes blevet belyst. Det har givet f√łlgende resultat:

  Engelsk Tysk Fransk Andet [2]
  Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig
Gennemsnit 2,6 2,3 1,3 1,1 0,4 0,2 0,9 0,7
Gns. afv. 1,2 1,2 1,2 1,0 0,5 0,3 1,1 0,9

2) Ikke specificeret hvilket
Skala:
0 Intet
1 Beskedent
2 Rimeligt
3 Godt
4 Forhandlingsniveau

Kendskabet til forskellige softwaresystemer samt kendskab til hardware er belyst og vises her efter omtrent samme inddeling som sprogkundskaberne.

  Outlook Word Access Excel Visio Project Publisher Hjemmesideudv. Databaseudv. Hardware
Gns. 2,2 2,1 0,8 1,5 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 1,2
Gns.
afv.
1,0 1,0 0,9 1,2 0,5 0,6 0,9 0,8 0,8 1,2

Skala:
0 Intet
1 Beskedent
2 Rimeligt
3 Godt
4 Superbruger

Blandt de 20 respondenter, der ikke lever i det √łnskede k√łn samt ikke har √łnsket at svare, findes der en r√¶kke forskellige forklaringer. Det drejer sig om f√łlgende:

  √ėnsker ikke at leve i √łnsket k√łn Af hensyn til arbejde Af hensyn til familie √ėnsker ikke at besvare
Antal svar 5 8 5 2
Fordeling 27,8 % 44,4 % 27,8 %  

Der synes s√•ledes ikke at v√¶re nogen tvivl om, at bekymringen for sit arbejde er hoved√•rsagen til, at blot 56 % af respondenterne s√łger arbejde i det √łnskede k√łn. Derfor er problemstillingen omkring arbejdsmarkedsforhold st√łrre end arbejdsl√łshedsprocenten alene indikerer.

K√łnsfordelingen af respondenterne er f√łlgende:

  MtK KtM
Antal 26 4
Fordeling 86,7 % 13,3 %

Fordelingen synes s√•ledes ikke repr√¶sentativ for landets generelle fordeling af transpersoner. Kilde herfor er bl.a. Sexologisk Klinik, der anf√łrer en fordeling p√• 60/40 for MtK/KtM.

Graden af k√łnsidentitetsforstyrrelse er ligeledes belyst i sp√łrgeskemaunders√łgelsen. Det har givet f√łlgende resultat:

  KtM KtM Samlet
Gns. kønsidentitetsforstyrrelse 5,5 8,5 5,9
Gennemsnitlig afvigelse 1,7 0,3 1,8
Antal besvarelser 24 3 27

Skala:
0 Ingen k√łnsidentitetsforstyrrelse
1 Primært seksuelt betonet og ofte i forbindelse med onani
2 St√łrre trang til at if√łre sig det √łnskede k√łns kl√¶dedragt. Udfordrende
3 √ėnsker s√• vidt muligt at ligne det √łnskede k√łn. Kun lidt seksuelt
4 Har f√łlelse af velv√¶re ved at v√¶re omkl√¶dt. Begynder at v√¶re udend√łrs
5 Man fors√łger at ligne det √łnskede k√łn fuldt ud. Tilpasses k√łn og alder
6 F√łler sig meget som det √łnskede k√łn. F√¶rdes ofte offentligt
7 Personen lever delvis som det √łnskede k√łn. Enkelte √łnsker hormoner
8 F√łler sig i et og alt som det √łnskede k√łn. Tiltrukket af det √łnskede k√łn
9 F√łler sig i et og alt som det √łnskede k√łn. Tiltrukket af det biologiske k√łn

Som det ses er der en markant forskel p√• MtK og KtM besvarelserne. Der er godt nok en markant forskel p√• antallet af besvarelser ‚Äď 24 ctr. blot 3, men KtM‚Äôerne er alle transseksuelle med n√¶sten intet udsving.
Derimod varierer MtK‚Äôernes k√łnsidentitetsforstyrrelse v√¶sentligt mere. Gennemsnittet er 5,5, hvilket er en transvestit, der i stor udstr√¶kning f√łler det rigtigt og behageligt at f√¶rdes som det modsatte k√łn. Den gennemsnitlige afvigelse er dog med 1,7 ogs√• v√¶sentligt st√łrre, hvilket betyder, at MtK‚Äôernes k√łnsidentitetsforstyrrelse svinger betydeligt mere. Lige fra personer med en lav k√łnsidentitetsforstyrrelse til fuldt transseksuelle.
Som forening kan vi gl√¶de os over tallene for MtK‚Äôerne. Vi er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle og vi kan her se, at de, der har deltaget i unders√łgelsen, b√•de er transvestitter og transseksuelle.

Hern√¶st er det unders√łgt, om respondenterne p√• noget tidspunkt har f√łlt sig chikaneret.

  Ja – I forbindelse med at g√• p√• gaden Ja – Fra min familie Ja – Fra mine venner og bekendte Ja – Fra myndighedernes side Ja – P√• min arbejdsplads Ja
I alt
Nej
Antal 8 2 2 1 1 14 15
Andel 27,6 % 6,9 % 6,9 % 3,4 % 3,4 % 48,3 % 51,7 %

Nu ved vi ikke noget om, hvor udtalt chikanen har været, men det er altså ca. hver anden af respondenterne, der har været udsat for chikane.

24 ud af i alt 30 svarende til 80 % vil gerne hjælpe Trans-Danmark med forskellige ting. De sidste 6 ved ikke. Ingen har derfor totalt afvist at hjælpe.

Der er i alt afgivet 30 besvarelser p√• unders√łgelsen. 73,3 % af respondenterne er medlemmer af Trans-Danmark.
Det beskedne antal p√• 30 besvarelser g√łr, at resultaterne ikke er statistisk signifikante. Det vil med andre ord sige, at der er s√• stor usikkerhed omkring s√• f√• besvarelser, at vi ikke med sikkerhed kan sige, at tilsvarende g√¶lder for gruppen af transpersoner. Man skal derfor v√¶re forsigtig med ikke at overvurdere betydningen af tallene.

Unders√łgelsen har dog givet en r√¶kke nyttige oplysninger. Nogle er som forventet, medens andre er mere overraskende.

Vejle den 26. juli 2008

Pia Nielsen

Resultatet af Trans-Danmarks sp√łrgeskemaunders√łgelse i pdf-format baseret p√• de 30 besvarelser pr. 30. juni 2008.

* * *
[Til indhold] Rapporten over de i alt 39 besvarelser fra den 28. maj til udgangen af august 2008.
Offentliggjort den 9. november 2008.

Sp√łrgeskemaunders√łgelse
Vi har i Trans-Danmark fra maj til august m√•ned gennemf√łrt en sp√łrgeskemaunders√łgelse p√• vores hjemmeside.
Da der kun var 30, der havde besvaret sp√łrgeskemaet den 30. juni 2008, blev fristen for besvarelse forl√¶nget til udgangen af august m√•ned 2008. Det resulterede i yderligere 9 besvarelser, s√•ledes at der i alt var 39 besvarelser.
Der blev derfor den 9. november 2008 udgivet en ny rapport på grundlag af de 39 besvarelser.

Hovedresultaterne skal her omtales.

Den gennemsnitlige alder p√• de, der har deltaget i unders√łgelsen (kaldes herefter for respondenterne) er 48,8 √•r. Det svarer nogenlunde til det forventede.

Det f√łrste trin i unders√łgelsen var at belyse hvilket k√łn respondenternes lever i ‚Äď alts√• hvor mange af respondenterne lever i det k√łn, de er f√łdt som, og hvor mange lever i det modsatte og alts√• det √łnskede k√łn. 61,1 % lever i det biologiske k√łn og 38,9 % lever i det √łnskede k√łn.

Det n√¶ste trin var at fastsl√• fordelingen af, hvilket k√łn respondenterne s√łger arbejde i:

Det biologiske k√łn Det √łnskede k√łn Ikke p√• arbejdsmarkedet √ėnsker ej at svare I alt
16 18 2 3 39
47 % 53 %     100 %

Det fremg√•r alts√•, at n√¶sten halvdelen af respondenterne ikke er p√• arbejdsmarkedet i det √łnskede k√łn.
Sidste skridt er selve arbejdsl√łshedsprocenten blandt de ‚Äď alts√• 18 af respondenterne, der er p√• arbejdsmarkedet i det modsatte af det biologiske k√łn alts√• det √łnskede k√łn. Arbejdsl√łshedsprocenten er 50,0 %. Det skal sammenholdes med en generel arbejdsl√łshedsprocent p√• 1,6 %.

Respondenternes uddannelsesniveau giver f√łlgende billede:

  Realeksamen Student Fagl√¶rt Mellemlang uddannelse Mellemlang uddannelse
Antal 13 13 19 17 5,5 [1]
Andel 37,1 % 37,1 % 54,3 % 48,6 % 15,7 %
Befolkning   21,4 % 38,0 %   22,0 %

Kilde for befolkningstallene er Statistisk √Örbog 2008,
1) Den ¬Ĺ er en person under videreg√•ende uddannelse

Andelen af respondenterne, der er studenter, udg√łr 37,1 %, medens den andel af befolkningen, der er studenter, blot udg√łr 21,4 % eller ca. halvdelen. Dette bekr√¶fter antagelsen om, at transpersoner i gennemsnit har en h√łjere IQ end gennemsnittet af befolkningen.

Andelen af respondenterne, der har en videreg√•ende uddannelse udg√łr 15,7 %. Landsgennemsnittet udg√łr 22,0 %. Her ligger respondenterne alts√• under landsgennemsnittet, men p.g.a. af det lave antal besvarelser dog ikke s√• meget under, at der kan siges noget sikkert om situationen.

Respondenternes sprogkendskab er ligeledes blevet belyst. Det har givet f√łlgende resultat:

  Engelsk Tysk Fransk Andet [2]
  Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig
Gennemsnit 2,6 2,2 1,4 1,0 0,4 0,2 0,8 0,6
Gns. afv. 1,1 1,2 1,2 1,0 0,5 0,3 1,0 0,8

2) Ikke specificeret hvilket
Skala:
0 Intet
1 Beskedent
2 Rimeligt
3 Godt
4 Forhandlingsniveau

Kendskabet til forskellige softwaresystemer samt kendskab til hardware er belyst og vises her efter omtrent samme inddeling som sprogkundskaberne.

  Outlook Word Access Excel Visio Project Publisher Hjemmesideudv. Databaseudv. Hardware
Gns. 2,1 2,1 0,9 1,5 0,2 0,3 0,7 0,6 0,7 1,1
Gns.
afv.
1,1 1,0 0,9 1,2 0,4 0,5 0,9 0,8 0,8 1,2

Skala:
0 Intet
1 Beskedent
2 Rimeligt
3 Godt
4 Superbruger

Blandt de 20 respondenter, der ikke lever i det √łnskede k√łn samt ikke har √łnsket at svare, findes der en r√¶kke forskellige forklaringer. Det drejer sig om f√łlgende:

  √ėnsker ikke at leve i √łnsket k√łn Af hensyn til arbejde Af hensyn til familie √ėnsker ikke at besvare
Antal svar 6 10 6 2
Fordeling 27,3 % 45,5 % 27,3 %  

Der synes s√•ledes ikke at v√¶re nogen tvivl om, at bekymringen for sit arbejde er hoved√•rsagen til, at blot 53 % af respondenterne s√łger arbejde i det √łnskede k√łn. Derfor er problemstillingen omkring arbejdsmarkedsforhold st√łrre end arbejdsl√łshedsprocenten alene indikerer.

K√łnsfordelingen af respondenterne er f√łlgende:

  MtK KtM
Antal 34 5
Fordeling 87,2 % 12,8 %

Fordelingen synes s√•ledes ikke repr√¶sentativ for landets generelle fordeling af transpersoner. Kilde herfor er bl.a. Sexologisk Klinik, der anf√łrer en fordeling p√• 60/40 for MtK/KtM.

Graden af k√łnsidentitetsforstyrrelse er ligeledes belyst i sp√łrgeskemaunders√łgelsen. Det har givet f√łlgende resultat:

  KtM KtM Samlet
Gns. k√łnsidentitetsforstyrrelse 5,5 8,5 5,9
Gennemsnitlig afvigelse 1,8 0,4 1,9
Antal besvarelser 30 5 27

Skala:
0 Ingen k√łnsidentitetsforstyrrelse
1 Primært seksuelt betonet og ofte i forbindelse med onani
2 St√łrre trang til at if√łre sig det √łnskede k√łns kl√¶dedragt. Udfordrende
3 √ėnsker s√• vidt muligt at ligne det √łnskede k√łn. Kun lidt seksuelt
4 Har f√łlelse af velv√¶re ved at v√¶re omkl√¶dt. Begynder at v√¶re udend√łrs
5 Man fors√łger at ligne det √łnskede k√łn fuldt ud. Tilpasses k√łn og alder
6 F√łler sig meget som det √łnskede k√łn. F√¶rdes ofte offentligt
7 Personen lever delvis som det √łnskede k√łn. Enkelte √łnsker hormoner
8 F√łler sig i et og alt som det √łnskede k√łn. Tiltrukket af det √łnskede k√łn
9 F√łler sig i et og alt som det √łnskede k√łn. Tiltrukket af det biologiske k√łn

Som det ses er der en markant forskel p√• MtK og KtM besvarelserne. Der er godt nok en markant forskel p√• antallet af besvarelser ‚Äď 30 ctr. blot 5, men KtM‚Äôerne er alle transseksuelle med n√¶sten intet udsving.
Derimod varierer MtK‚Äôernes k√łnsidentitetsforstyrrelse v√¶sentligt mere. Gennemsnittet er 5,5, hvilket er en transvestit, der i stor udstr√¶kning f√łler det rigtigt og behageligt at f√¶rdes som det modsatte k√łn. Den gennemsnitlige afvigelse er dog med 1,8 ogs√• v√¶sentligt st√łrre, hvilket betyder, at MtK‚Äôernes k√łnsidentitetsforstyrrelse svinger betydeligt mere. Lige fra personer med en lav k√łnsidentitetsforstyrrelse til fuldt transseksuelle.
Som forening kan vi gl√¶de os over tallene for MtK‚Äôerne. Vi er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle og vi kan her se, at de, der har deltaget i unders√łgelsen, b√•de er transvestitter og transseksuelle.

Hern√¶st er det unders√łgt, om respondenterne p√• noget tidspunkt har f√łlt sig chikaneret.

  Ja – I forbindelse med at g√• p√• gaden Ja – Fra
min familie
Ja РFra mine venner og bekendte Ja РFra myndighedernes side Ja РPå min arbejdsplads Ja
I alt
Nej
Antal 9 2 2 1 2 16 16
Andel 28,1 % 6,3 % 6,3 % 3,1 % 6,3 % 50,0 % 50,0 %

Nu ved vi ikke noget om, hvor udtalt chikanen har været, men det er altså ca. hver anden af respondenterne, der har været udsat for chikane.

29 ud af i alt 39 svarende til 74 % vil gerne hj√¶lpe Trans-Danmark med forskellige ting. De sidste 10 ved 7 ikke. 1 √łnsker ikke at svare medens 2 har n√¶gtet at hj√¶lpe.

Der er i alt afgivet 39 besvarelser p√• unders√łgelsen. Det beskedne antal g√łr, at resultaterne ikke er statistisk signifikante. Det vil med andre ord sige, at der er s√• stor usikkerhed omkring s√• f√• besvarelser, at vi ikke med sikkerhed kan sige, at tilsvarende g√¶lder for gruppen af transpersoner. Man skal derfor v√¶re forsigtig med ikke at overvurdere betydningen af tallene.

Unders√łgelsen har dog givet en r√¶kke nyttige oplysninger. Nogle er som forventet, medens andre er mere overraskende.

Vejle den 9. november 2008

Pia Nielsen

Resultatet af Trans-Danmarks sp√łrgeskemaunders√łgelse i pdf-format p√• grundlag af de 39 besvarelser ved udgangen af august m√•ned 2008.

* * *
[Til indhold] Spørgeskemaet

Sp√łrgsm√•l 1. Hvem er du?
Navn  
E-mail  
Telefonnummer  
√ėnsker ikke at besvare  
Sp√łrgsm√•l 2. Hvor gammel er du?
Sp√łrgsm√•l 3. Er du i arbejde?
Sp√łrgsm√•l 4. Vil du gerne v√¶re i arbejde?
Sp√łrgsm√•l 5. Hvis ja i sp√łrgsm√•l 4, s√łger du arbejde i dit biologiske k√łn, eller i dit √łnskede k√łn
Sp√łrgsm√•l 6. Hvilken uddannelse har du? (afkryds alle der passer)  
Folkeskole
Realeksamen
Studentereksamen
Faglært
Mellemlang uddannelse (Udannelse der typisk varer 2 Р4 år)
Hvilken mellemlang uddannelse
Videregående uddannelse Uddannelse fra videregående uddannelsesinstitution typisk universitetet og som resultere i en kandidatgrad, master Ph.D. osv)
Husk at anføre hvilket speciale
√ėnsker ikke at besvare
Sp√łrgsm√•l 7. √ėvrige kompetencer
Sproglige kompetencer mundtligt
Sprog
Engelsk
Tysk
Fransk
Andet
Sproglige kompetencer skriftligt
Sprog
Engelsk
Tysk
Fransk
Andet
IT Kompetencer
Office-pakken
Outlook
Word
Access
Visio
Project
Publisher
Andre områder
Udvikling af hjemmeside
Udvikling af databaser
Teknisk opbygning af pc
√ėvrige kompetencer
Beskriv venligst, hvilke √łvrige kompetencer, du besidder – herunder erhvervserfaring:
Sp√łrgsm√•l 8. Lever du fuldtids i det √łnskede k√łn?
Sp√łrgsm√•l 9. Hvis ikke, hvad er √•rsagen?
Andre årsager, uddyb venligst
Sp√łrgsm√•l 10. Hvilken gruppe tilh√łrer du?
Sp√łrgsm√•l 11. Hvis du tilh√łrer Kvinde til mand gruppen. Hvilken beskrivelse passer s√• bedst p√• dig?
Ingen k√łnsidentitetsforstyrrelse
Prim√¶rt seksuelt betonet og ofte i forbindelse med onani. Lille trang til at if√łre sig mandet√łj. For det meste undert√łj
St√łrre trang til at if√łre sig mandet√łj. Ofte udfordrende kl√¶dt i mandet√łj. St√¶rkt seksuelt betonet.
√ėnsker at kl√¶de sig i mandet√łj for i st√łrre udstr√¶kning at ligne en mand. Ikke eller kun lidt seksuelt betonet. Dr√łmmer om at bev√¶ge sig uden for hjemmets fire v√¶gge
Har tillige en indre f√łlelse af velv√¶re ved at v√¶re omkl√¶dt i mandet√łj og identificerer sig ofte som en mand i den tid, hun er omkl√¶dt. Begynder s√• sm√•t at bev√¶ge sig uden for hjemmets fire v√¶gge. Ikke eller kun lidt seksuelt betonet.
Den mandlige k√łnsidentitet er s√• stor og √łnsket om at ligne en mand s√• meget som muligt g√łr, at der anskaffes og anvendes paryk ligesom brysterne strammes ind. P√•kl√¶dningen s√łges tilpasset, s√• den passer til type og alder. Har et behov for at v√¶re socialt sammen med andre mennesker eller blandt andre mennesker medens p√•g√¶ldende er omkl√¶dt. Vil ofte have tanker om at v√¶re seksuelt sammen med en kvinde og har m√•ske pr√łvet det.
F√łler sig meget som mand, benytter enhver lejlighed til at kl√¶de sig som en mand. F√¶rdes ofte offentligt, men m√•ske ikke i sit n√¶romr√•de. P√•kl√¶dning og udseende tilpasses til type og alder. Den seksuelle orientering vil for de flestes vedkommen v√¶re rettet mod m√¶nd, men for en del vil den v√¶re rettet mod kvinder.
F√łlelsen af at v√¶re mand er s√• stor, at kvinden lever deltids som mand. P√•kl√¶dning m.v. er som m√¶nd i √łvrigt. Enkelte √łnsker k√łnshormonbehandling, men sj√¶ldent k√łnsskifteoperation. Ville gerne v√¶re f√łdt som mand. Den seksuelle orientering vil for de flestes vedkommen v√¶re rettet mod m√¶nd, men for en del vil den v√¶re rettet mod kvinder
F√łler sig i et og alt som mand. Lever fuldtids som mand. P√•kl√¶dningen m.v. er som m√¶nd i √łvrigt. Er for de flestes vedkommende i et behandlingsforl√łb med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ikke de har gennemg√•et den. Den seksuelle orientering er rettet mod m√¶nd.
F√łler sig i et og alt som mand. Lever fuldtids som mand. P√•kl√¶dningen m.v. er som m√¶nd i √łvrigt. Er for de flestes vedkommende i et behandlingsforl√łb med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ikke de har gennemg√•et den. Den seksuelle orientering er rettet mod kvinder.
√ėnsker ikke at besvare
Sp√łrgsm√•l 12. Hvis du tilh√łrer gruppen Mand til Kvinde. Hvilken beskrivelse passer s√• bedst p√• dig?
Ingen k√łnsidentitetsforstyrrelse
Prim√¶rt seksuelt betonet og ofte i forbindelse med onani. Lille trang til at if√łre sig kvindet√łj. For det meste lingeri.
St√łrre trang til at if√łre sig kvindet√łj. Ofte udfordrende kl√¶dt i kvindet√łj med ultrakorte nederdele og h√łje h√¶le. St√¶rkt seksuelt betonet
√ėnsker at kl√¶de sig i kvindet√łj for i st√łrre udstr√¶kning at ligne en kvinde. Ikke eller kun lidt seksuelt betonet. Dr√łmmer om at bev√¶ge sig uden for hjemmets fire v√¶gge.
Har tillige en indre f√łlelse af velv√¶re ved at v√¶re omkl√¶dt i kvindet√łj og identificere sig ofte som en kvinde i den tid han er omkl√¶dt. Begynder s√• sm√•t at bev√¶ge sig uden for hjemmets fire v√¶gge. Ikke eller kun lidt seksuelt betonet.
Den kvindelige k√łnsidentitet er s√• stor og √łnsket om at ligne en kvinde s√• meget som muligt g√łr, at der anskaffes og anvendes paryk, brystproteser og makeup. P√•kl√¶dningen s√łges tilpasset, s√• den passer til type og alder. Har et behov for at v√¶re socialt sammen med andre mennesker eller blandt andre mennesker medens p√•g√¶ldende er omkl√¶dt. Vil ofte have tanker om at v√¶re seksuelt sammen med en mand og har m√•ske pr√łvet det.
F√łler sig meget som kvinde, benytter enhver lejlighed til at kl√¶de sig som en kvinde. F√¶rdes ofte offentligt, men m√•ske ikke i sit n√¶romr√•de. P√•kl√¶dning og udseende tilpasses til type og alder. Den seksuelle orientering vil for de flestes vedkommen v√¶re rettet mod kvinder, men for en del vil den v√¶re rettet mod m√¶nd.
F√łlelsen af at v√¶re kvinde er s√• stor, at manden lever deltids som kvinde. P√•kl√¶dning m.v. er som kvinder i √łvrigt om end ofte feminint, men ogs√• med benkl√¶der i stedet for kjole. Enkelte √łnsker k√łnshormonbehandling, men sj√¶ldent k√łnsskifteoperation. Ville gerne v√¶re f√łdt som kvinde. Den seksuelle orientering vil for de flestes vedkommen v√¶re rettet mod kvinder, men for en del vil den v√¶re rettet mod m√¶nd.
F√łler sig i et og alt som kvinde. Lever fuldtids som kvinde. P√•kl√¶dningen m.v. er som kvinder i √łvrigt. Er for de flestes vedkommende i et behandlingsforl√łb med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ikke de har gennemg√•et den. Den seksuelle orientering er rettet mod kvinder.
F√łler sig i et og alt som kvinde. Lever fuldtids som kvinde. P√•kl√¶dningen m.v. er som kvinder i √łvrigt. Er for de flestes vedkommende i et behandlingsforl√łb med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ikke de har gennemg√•et den. Den seksuelle orientering er rettet mod m√¶nd.
√ėnsker ikke at besvare
Sp√łrgsm√•l 13. Har du nogensinde f√łlt dig chikaneret eller diskrimineret?
Sp√łrgsm√•l 14. Vil du hj√¶lpe Trans-Danmark, hvis passende projekter dukker op?
Sp√łrgsm√•l 15. Har du nogle forslag til ting, som foreningen burde satse mere p√•?
Sp√łrgsm√•l 16. Hvis du ikke er medlem af foreningen, hvad skal der s√• til for at du v√¶re det?