Trans-Danmarks skrivelse den 17. oktober 2008 til justitsministeren og Retsudvalget om k√łnsbetegnelse bl.a. i pas. Spgsm. 149. Svar 22. december 2008.

Vist 244 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Trans-Danmark sendte den 17. oktober 2008 en skrivelse dateret den 16. oktober 2008 til justitsminister, Brian Mikkelsen med kopi til Retsudvalget, hvori foreningen anf√łrte, at det m√• anses for en overtr√¶delse af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at √¶ndre en persons civilretslige status fra det √łjeblik personen begynder at leve som det modsatte k√łn, og om k√łnsbetegnelse i pas.

Justitsminister, Brian Mikkelsen anf√łrte i sit svar den 22. december 2008, at han ikke var enig i, at der var tale om en overtr√¶delse af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.
I sit svar tilkendegav han imidlertid, at han i den n√¶rmeste fremtid sende et udkast til √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen i h√łring, som vil indeholde mulighed for at f√• et X som k√łnsbetegnelse i pas.

Indhold
Skrivelsen til Retsudvalget
Skrivelsen til justitsministeren
Retsudvalgets sp√łrgsm√•l til justitsministeren
Svaret til Retsudvalget fra justitsministeren
Svaret til Trans-Danmark fra justitsministeren
Kildehenvisning

Til indhold] Skrivelsen til Retsudvalget

Folketinget
Att.: Retsudvalget
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K

Vedr.: Trans-Danmarks brev til justitsministeren den 16. oktober 2008

Til orientering for Retsudvalget fremsender Trans-Danmark en kopi af foreningens henvendelse til justitsminister Brian Mikkelsen ang√•ende retten til √¶ndring af civilretslig status, herunder √¶ndring af k√łnsbetegnelsen i pas.

Vi vil i denne forbindelse g√łre Retsudvalget opm√¶rksom p√•, at Danmark ikke i praksis f√łlger retspraksis fra dommen B v France (ECHR), 1992 57/1990/248/319.
Konklusionen er, at det er en overtr√¶delse af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 ikke at √¶ndre den civilretslige status fra det √łjeblik en person √łnsker at leve i det modsatte af det biologiske k√łn.

Med venlig hilsen
Karin Astrup, formand
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

* * *
Til indhold] Skrivelsen til justitsministeren

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 K√łbenhavn K
Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen

Karup, 16. oktober 2008

Vedr.: Retten til √¶ndring af civilretslig status, herunder √¶ndring af k√łnsbetegnelse i pas.

Kære Brian Mikkelsen,
Med henvisning til behandlingen af B 65, hvorunder Sundhedsudvalget fremsendte f√łlgende til Justitsministeriet:

De oplysninger, der er indeholdt i passet, f√łlger af specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Her fremg√•r det af specifikationerne, for s√• vidt ang√•r k√łnsangivelsen i passet, at indehaverens k√łn skal fremg√• ved brug af et enkelt bogstav, og at der kan anf√łres F for female, M for male og X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med betegnelserne M og F.

Udvalget konstaterer p√• den baggrund, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelle personers pas. Eftersom det er op til hvert enkelt land, om man vil udnytte muligheden for at anvende betegnelsen X, opfordrer udvalget justitsministeren til at unders√łge de praktiske muligheder for at tillade transseksuelle at f√• et X i deres pas i stedet for den s√¶dvanlige k√łnsangivelse F eller M. Idet en eventuel √¶ndring af reglerne vedr√łrende k√łnsangivelse i de danske pas foruds√¶tter √¶ndringer i det nuv√¶rende pasproduktionssystem, opfordrer udvalget ligeledes justitsministeren til at unders√łge de tidsm√¶ssige og √łkonomiske foruds√¶tninger herfor.

I denne forbindelse blev det ikke klargjort hvilke √¶ndringer i det nuv√¶rende pasproduktionssystem, der ville v√¶re n√łdvendige.

Det er Trans-Danmarks opfattelse, at man ikke beh√łver at begynde med at anvende X i forbindelse med transseksuelle. I den tyske paslovgivning kan man l√¶se i ¬ß 4 f√łlgende:

Die Angabe des Geschlechts richtet sich nach der Eintragung im Melderegister.
Abweichend von Satz 3 ist einem Passbewerber, dessen Vornamen auf Grund Gerichtlicher Entscheidung gemäß § 1 des Transsexuellengesetzes geändert wurden, auf Antrag ein Pass mit der Angabe des anderen, von dem Geburtseintrag abweichenden Geschlechts auszustellen

“K√łnsangivelsen retter sig efter registreringen i folkeregistret. Afvigelser fra pkt. 3 skal gives til en pas ans√łger, hvis fornavn p√• grund af en retskendelse i henhold til ¬ß 1 i loven om transseksuelle er blevet √¶ndret til et k√łnsspecifikt fornavn der afviger fra f√łdselsattestens k√łnsangivelse.”

Dette betyder med andre ord, at nationalstaten, i dette tilf√¶lde Tyskland, godt kan anvende betegnelserne F eller M for transk√łnnede personer. Trans-Danmark har derfor vanskeligt ved at forst√• begrundelsen for kun at ville tillade X for transk√łnnede personer i passet.

Yderligere forstærkes kravet om ændring af civilretslig status med Retslægerådet kommentarer i Årsberetningen for 2006 udgivet i 2007
I Retsl√¶ger√•dets √•rsberetning for 2006, der kan l√¶ses p√• Justitsministeriets hjemmeside, refereres p√• side 75 til 79 til en sag om en 61-√•rig transseksuel, der havde fortrudt sit mand til kvinde k√łnsskifte. Sundhedsstyrelsen gav tilladelse til, at den 61-√•riges k√łnsangivelse blev √¶ndret fra kvinde til mand efter anbefaling fra Retsl√¶ger√•det.

Det er den f√łrste sag af sin art, der har v√¶ret forelagt Retsl√¶ger√•det.

Sagen gav anledning til mange overvejelser i Retslægerådet, såvel ved forelæggelsen i 1982 som ved den aktuelle.
I 1982 overvejede man blandt andet, om A var transseksuel, ligesom der p√• dav√¶rende tidspunkt var en vis usikkerhed om, hvad r√•det egentlig skulle udtale sig om. Hertil var der terminologiske overvejelser, hvilket blandt andet viste sig i, at r√•det anvendte betegnelsen “k√łnsskifte“, hvor citationstegnene blandt andet var udtryk for, at de (med r√•dets dav√¶rende terminologi) “k√łnsmodificerende indgreb” ikke medf√łrer et egentligt k√łnsskifte, idet det biologiske k√łn er forankret i kromosomerne i hver enkelt celle.
I den aktuelle sag, som er den f√łrste af sin art, der har v√¶ret forelagt Retsl√¶ger√•det, blev r√•det anmodet om “…s√¶rligt at forholde sig til sp√łrgsm√•let om, hvilke kriterier, der p√• nuv√¶rende tidspunkt b√łr l√¶gges v√¶gt p√• ved anerkendelsen af k√łnsskiftet.” R√•det fandt, at kromosomsammens√¶tningen alene ikke kan l√¶gges til grund for fastl√¶ggelsen af k√łnnet.” Der kendes s√•ledes sj√¶ldent forekomne tilstande, hvor en biologisk dreng ved f√łdslen har testiklerne ligger i bughulen, hvorfor hormonproduktionen aldrig kommer i gang. Barnet opfattes som pige og vil oftest ogs√• senere i livet opfatte sig som kvinde.

K√łnsorganerne er heller ikke afg√łrende – en mand, der ved et ulykkestilf√¶lde l√¶derer penis og pungen, som derfor m√• fjernes operativt, vil stadig opfatte sig som – og v√¶re – en mand.
R√•det fandt s√•ledes samlet, at “kriterierne for k√łnnet (m√•) v√¶re den subjektive, private opfattelse af k√łnsidentiteten og den offentlige manifestation af k√łnsopfattelsen”.

Det virker s√•ledes urimeligt, at man fra myndighedernes side stadig fastholder krav om et operativt k√łnsmodificerende indgreb (l√¶s: kastration) for at f√• √¶ndret civilretslig status, n√•r der samtidig findes en dom omkring civilretslig status fra 1992, en dom som Danmark ikke har rettet sig efter:

B v France (ECHR), 1992, 57/1990/248/319
I domsudskriften kan man l√¶se f√łlgende p√• side 13 afsnit 46:
According to the applicant, science appears to have contributed two new elements to the debate on the contrast between appearance (changed somatic sex and constructed gonadal sex) and reality (unchanged chromosomal sex but contrary psycho-social sex) as regards the sex of transsexuals. Firstly, the chromosomal criterion was not infallible (cases of persons with intra-abdominal testicles, so-called testicular feminisation, or with XY chromosomes despite their feminine appearance); secondly, current research suggested that the ingestion of certain substances at a given stage of pregnancy, or during the first few days of life, determined transsexual behaviour, and that transsexualism might result from a chromosome anomaly. There might thus be a physical, not merely psychological explanation of the phenomenon, which would mean that there could be no excuse for refusing to take it into account in law.

Efterf√łlgende p√• side 16 afsnit 59 a:
The applicant stressed that an increasing number of official documents indicated sex: extracts of birth certificates, computerised identity cards, European Communities passports, etc. Transsexuals could consequently not cross a frontier, undergo an identity check or carry out one of the many transactions of daily life where proof of identity is necessary, without disclosing the discrepancy between their legal sex and their apparent sex.

Dommen fastsl√•r s√•ledes f√łlgende p√• side 17, afsnit 63:
The Court thus reaches the conclusion, on the basis of the above-mentioned factors which distinguish the present case from the Rees and Cossey cases and without it being necessary to consider the applicant’s other arguments, that she finds herself daily in a situation which, taken as a whole, is not compatible with the respect due to her private life. Consequently, even having regard to the State’s margin of appreciation, the fair balance which has to be struck between the general interest and the interests of the individual (see paragraph 44 above) has not been attained, and there has thus been a violation of Article 8 (art. 8).
The respondent State has several means to choose from for remedying this state of affairs. It is not the Court’s function to indicate which is the most appropriate (see inter alia the Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, p. 25, para. 58, and the Airey v. Ireland judgment
of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 15, para. 26).

Konklusionen er, at det er en overtr√¶delse af Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at √¶ndre den civilretslige status fra det √łjeblik en person √łnsker at leve i det modsatte af det biologiske k√łn.

Kombinerer man dommen fra ECHR med Retsl√¶ger√•dets definition p√• k√łnsidentitet i √•rsberetningen fra 2006 mener Trans-Danmark, at transk√łnnede har en menneskeret til at f√• √¶ndret alle officielle dokumenter, herunder pas og cpr-nummer til den k√łnsidentitet som vedkommende lever i.

Med henvisning til CommDH(2007)26, 12 December 2007 af THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, MR. THOMAS HAMMARBERG, hvor der i afsnit 5.2 #57 st√•r f√łlgende:

“57 repr√¶sentanter informerede kommiss√¶ren om, at transseksuelle personer i √ėstrig st√•r over for store vanskeligheder p√• grund af deres k√łnsidentitet, efter at reglerne omkring k√łnsskifte blev oph√¶vet af Forfatningsdomstolen i 2006.
P√• grund af manglende retningslinjer, kr√¶ver myndighederne nu et omfattende kirurgisk indgreb i genitialomr√•det f√łr de vil anerkende et k√łnsskifte.
Kommiss√¶ren anbefaler de √ėstrigske myndigheder at udarbejde et s√¶t retningslinjer for dette omr√•de.
Ved udarbejdelsen af disse retningslinjer, b√łr der tages hensyn til f√łlgende: Forfatningsdomstolens afg√łrelse, Retningslinjer fra Menneskerettighedsdomstolen (F.eks. Christine Goodwin mod den Engelske stat) og den aktuelle videnskabelige stand i sp√łrgsm√•l omkring k√łnsskifte

Trans-Danmark vil med henvisning til ovenst√•ende gerne bede om Justitsministeriets holdning til at f√• lovgivningen tilpasset, s√•ledes at der tages hensyn til de af Retsl√¶ger√•det fremf√łrte konklusioner og at Danmark lever op til dommen fra ECHR fra 1992, samt de anbefalinger som Thomas Hammarberg fremkom med i december 2007.

Med venlig hilsen
Karin Astrup
Formand

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Trans-Danmark og herunder redeg√łre for ministerens holdning til at f√• den danske lovgivning tilpasset s√•ledes, at der tages hensyn til de af Retsl√¶ger√•det fremf√łrte konklusioner, at Danmark lever op til dommen fra ECHR fra 1992, samt at Danmark lever op til de anbefalinger, Thomas Hammarberg fremkom med i december 2007?

[Til indhold] Svaret til Retsudvalget
Der henvises til vedlagte kopi af mit svar på den pågældende henvendelse.

[Til indhold] Svaret til Trans-Danmark

Kære Karin Astrup

Tak for dit brev, hvor du som formand for Trans-Danmark sp√łrger til mulighederne for, at transseksuelle personer kan f√• √¶ndret de k√łnsbestemte oplysninger i deres cpr-nummer og pas, s√• oplysningerne svarer til de p√•g√¶ldendes fysiske fremtoning.

Til st√łtte for en √¶ndring af de k√łnsbestemte oplysninger henviser du til en afg√łrelse fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, B mod Frankrig, af 25. marts 1992, en udtalelse i Retsl√¶ger√•dets √•rsberetning (2006) s. 75 ff i en sag, hvor en transseksuel person, der havde gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, √łnskede at vende tilbage til sit biologiske k√łn, samt en udtalelse af 12. december 2007 fra Europar√•dets Menneskerettighedskommiss√¶r Thomas Hammarberg foranlediget af den √łstrigske forfatningsdomstols annullation af statens regler om k√łnsskifte.
Sp√łrgsm√•let om tildeling af nyt cpr-nummer h√łrer under Velf√¶rdsministeriets omr√•de. Jeg har derfor bedt dette ministerium om at besvare sp√łrgsm√•let direkte over for dig.

Med hensyn til angivelse af k√łn i pas f√łlger den danske ordning – som du selv n√¶vner i dit brev – retningslinjerne fra ICAO (International Civil Aviation Organization), hvorefter indehaverens k√łn skal angives med enten F for female, M for male eller X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med F eller M, da k√łnsbetegnelsen i pas dannes automatisk p√• baggrund af ans√łgerens cpr-nummer, s√• personer med lige endetal bliver anf√łrt med F, og personer med ulige endetal bliver anf√łrt med M.

Denne fremgangsm√•de indeb√¶rer, at transseksuelle personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation og p√• denne baggrund har f√•et tildelt et nyt cpr-nummer, f√•r en k√łnsbetegnelse i deres pas svarende til det nye k√łn. transseksuelle, der ikke √łnsker eller ikke har mulighed for at underg√• en k√łnsskifteoperation, har derimod ikke adgang til et nyt cpr-nummer svarende til den oplevede k√łnsidentitet og dermed heller ikke til en √¶ndret k√łnsbetegnelse i pas.

If√łlge Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonventions artikel 8, stk. 1, har enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. If√łlge artikel 8, stk. 2, m√• ingen offentlig myndighed g√łre indgreb i ud√łvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er n√łdvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets √łkonomiske velf√¶rd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller s√¶deligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Justitsministeriet finder ikke, at Danmark i medf√łr af konventionens artikel 8 har en positiv pligt til at √¶ndre k√łnsangivelsen i et pas i et tilf√¶lde, hvor den p√•g√¶ldende indehaver af passet er transseksuel, men ikke √łnsker at f√• gennemf√łrt et fysisk k√łnsskifte. Justitsministeriet har i den forbindelse navnlig lagt v√¶gt p√•, at Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention i en afvisningsafg√łrelse, Roetzheim mod Tyskland, 23. oktober 1997, fandt, at det ikke var i strid med konventionens artikel 8 at afsl√• at √¶ndre k√łnsangivelsen i f√łdselsregistret mv., s√• l√¶nge en transseksuel mand ikke var blevet k√łnsskifteopereret.

Den dom og de udtalelser, som du har henvist til i dit brev, kan efter Justitsministeriets opfattelse ikke f√łre til et andet resultat. Det bem√¶rkes i den forbindelse, at b√•de dommen og udtalelsen fra Retsl√¶ger√•det vedr√łrer transseksuelle personer, som har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation. Udtalelsen fra Europar√•dets Menneskerettighedskommiss√¶r Thomas Hammarberg tager heller ikke stilling til sp√łrgsm√•let.

Jeg har imidlertid stor forst√•else for det ubehag og besv√¶r, som transseksuelle, der ikke er k√łnsskifteopereret, kan opleve, n√•r de i forbindelse med rejser er henvist til at forevise et pas, hvor angivelsen af de p√•g√¶ldendes k√łn ikke svarer til den fysiske fremtoning.

I forl√¶ngelse af Sundhedsudvalgets beretning af 4. juni 2008 vedr√łrende forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles rettigheder (B 65) har jeg derfor overvejet mulighederne for en l√łsning, der b√•de tilgodeser hensynet til de transseksuelles og hensynet til paskontrollen.

Rigspolitiet har givet udtryk for, at det kan give anledning til problemer ved paskontrollen, hvis pasindehaverens biologiske k√łn ikke er i overensstemmelse med passets k√łnsangivelse, hvilket i givet fald kan ses p√• det anf√łrte cpr-nummer.

En l√łsning, hvorefter passet for en transseksuel person indeholder et cpr-nummer, der henviser til personens biologiske k√łn, men en k√łnsbetegnelse, der svarer til den p√•g√¶ldendes fysiske fremtoning, vil i √łvrigt n√¶ppe fjerne de vanskeligheder, som transseksuelle oplever i paskontrollen i dag.
Det er derfor min opfattelse, at den mest hensigtsm√¶ssige l√łsning p√• den rejste problemstilling er at √•bne mulighed for, at personer, der ikke har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle, kan benytte sig af ICAO bestemmelsen om, at k√łnsbetegnelsen i pas ogs√• kan ske ved bogstavet X (for unspecified).

Denne l√łsning indeb√¶rer, at transseksuelle personer undg√•r at blive ben√¶vnt ved deres biologiske k√łn, samtidig med at der ikke er uoverensstemmelse mellem angivelsen af k√łn og det anf√łrte cpr-nummer.

Justitsministeriet vil i den n√¶rmeste fremtid sende et udkast til √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen i h√łring, som vil indeholde de regler, som er n√łdvendige for at gennemf√łre den skitserede model.

Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen fra Trans-Danmark.
Skrivelsen fra Trans-Danmark til Retsudvalget og til justitsminister, Brian Mikkelsen i pdf-format hos Folketinget.
Skrivelsen fra Trans-Danmark til justitsminister, Brian Mikkelsen i pdf-format i Vidensbanken.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 149 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 149 og svaret i pdf-format hos Folketinget.