Trans – et nyt socialfagligt videns- og indsatsomr√•de? – En socialkonstruktivistisk analyse af m√łdet mellem K√łbenhavns Kommune og byens transk√łnnede borgere. 21. december 2011.

Vist 268 gange.

Trans - et nyt socialfagligt videns- og indsatsområde
Trans Рet nyt socialfagligt videns- og indsatsområde

Titel Trans – et nyt socialfagligt
videns- og indsatsområde?
– En socialkonstruktivistisk
analyse af m√łdet mellem
K√łbenhavns Kommune
og byens transk√łnnede borgere
Bachelorprojekt af Anne Foged og Jan E. K. Pedersen
Uddannelsesinstitution Sociale H√łjskole i K√łbenhavn
Udgivet 21. december 2011
Sprog Dansk
Antal sider 55

Den 21. december 2011 afleverede Anne Foged og Jan E. K. Pedersen deres balchelorprojekt om “de udfordringer K√łbenhavns transk√łnnede befolkning lever med”.
Herunder gengives starten af afsnit 1 “Indledning”, afsnit 5 “Konklusion” og afsnit 6 “Forslag til social indsats”.

1 Indledning
“Trans, hvad for noget?” Det var en af de mange forskellige uforst√•ende kommentarer vi fik, da vi gav os i kast med at skrive om de udfordringer K√łbenhavns transk√łnnede befolkning lever med. Det kom ikke som en overraskelse, at mange af vores medstuderende p√• studiet ikke vidste, hvad transk√łnnet bet√łd, og hvorfor socialr√•dgiverprofessionen skulle v√¶re optaget af denne befolkningsgruppe. L√¶nge er deres historier g√•et ufortalt hen, men via dette projekt vil vi give l√¶seren en dybere indsigt i en rig, mangfoldig og til tider hjertesk√¶rende verden i forandring. Med dette projekt vil vi anskueligg√łre, hvorfor socialr√•dgiver-professionen ikke har besk√¶ftiget sig med den transk√łnnede
befolkning, hvorfor det burde være et relevant og hvilke forhindringer der ligger i vejen for at socialrådgiverprofessionen opnår en faglig viden på området.

5 Konklusion
P√• baggrund af projektets analyse kan vi overordnet konkludere f√łlgende:
  1. At konstruktionen af transk√łnnethed som v√¶rende et patologisk problem er dominerende i Danmark.
  2. At den transk√łnnede befolkning er overrepr√¶senteret, hvad ang√•r en lang r√¶kke sociale og sundhedsm√¶ssige risikofaktorer sammenlignet med den √łvrige cis-k√łnnede og heteroseksuelle befolkning.
  3. At transk√łnnede borgere i K√łbenhavns Kommune risikerer at blive m√łdt af en heteronormativ praksis i form af diskrimination, overfokusering og usynligg√łrelse.
  4. At K√łbenhavns Kommune, jf. Socialborgmesteren og en transk√łnnet borger, har en sparsom socialfaglig viden om den transk√łnnede befolkning.

6 Forslag til social indsats
P√• baggrund af ovenst√•ende konklusion foresl√•r vi f√łlgende socialfaglige tiltag: Advocacy-kampagnen ‘K√łn, seksualitet og diversitet’, et HBTQ-certificeringsprogram og ops√łgning p√• transidentitetsbaserede netv√¶rk. Disse forslag til handling udarbejder vi ud fra HBTQ-pressionsgruppernes konstruktion af transk√łnnethed som et socialt problem, grundet de forh√łjede risikofaktorer, som et resultat af at besidde en k√łnsminoritetsidentitet i et heteronormativt samfund. Vi planl√¶gger disse aktiviteter ud fra trin 4 i Kitsuse og Spectors konstruktion af sociale problemers tilblivelse som parallelle institutioner forst√•et som modsvar til de etablerede patologiske procedure.

Bachelorprojektet i pdf-format p√• professionsh√łjskolernes hjemmeside.