Transk√łnnethed og autismespektrumforstyrrelser. Et systematisk review. 29. maj 2020.

Vist 52 gange.

Transk√łnnethed og autismespektrumforstyrrelser. Et systematisk review.
Transk√łnnethed og autismespektrumforstyrrelser. Et systematisk review.

Titel Transk√łnnethed og autismespektrumforstyrrelser.
Et systematisk review.
Forfatter Sabrina Bruun
Sprog Dansk
Udf√łrt p√• og
udgivet af
Aalborg Universitet
Udgivet 29. maj 2020
Antal sider 102

Et systematisk review betyder forenklet, at der f√łrst foretages en kortl√¶gning af al relevant forskning, der principielt kan v√¶re udf√łrt i hele verden, og som omhandler reviewsp√łrgsm√•let; dern√¶st kvalitetsvurderes denne forskning; og endelig ‚Äď hvis det viser sig muligt ‚Äď foretages en syntese af de relevante og kvalitetsvurderede forskningsresultater.

* * *
Rapportens konklusion
Dette speciale havde til form√•l at unders√łge overlappet mellem transk√łnnethed og ASF og er udarbejdet med udgangspunkt i problemformuleringen, som lyder:
Er der en √łget forekomst af autismespektrumforstyrrelser hos transk√łnnede personer? Og er der en √łget forekomst af transk√łnnethed hos personer med autismespektrumforstyrrelserv?

Der er i specialet anvendt det systematiske review som metode til at afd√¶kke relevante studier, som rapporterer om disse forekomster. Litteraturs√łgningen identificerede 649 unikke kilder. Efter at have screenet for in- og eksklusion endte 25 studier med at blive inkluderet i reviewet.

P√• trods af begr√¶nsningerne i den aktuelle litteratur om transk√łnnethed og transk√łnnethed og ASF, er der √łget evidens for en overrepr√¶sentation af en samtidig forekomst af transk√łnnethed og transk√łnnethed og ASF i forhold til, hvad der ville forventes ved tilf√¶ldigheder baseret p√• den estimerede udbredelse af begge tilstande i den generelle befolkning.

P√• tv√¶rs af studierne blev der rapporteret om en forekomst af transk√łnnethed og ASF blandt transk√łnnede personer p√• mellem 0,69 % op til 26 %, samt en forekomst af transk√łnnede identiteter blandt personer med transk√łnnethed og ASF p√• op til 21,5 %. Det kan derfor med forsigtighed konkluderes, at et overlap mellem transk√łnnethed og transk√łnnethed og ASF forekommer relativt hyppigt. Variationen i pr√¶valensangivelserne kan v√¶re som f√łlge af forskelle i unders√łgelsesgrupperne og forskellige afgr√¶sninger af transk√łnnethed.

P√• nuv√¶rende tidspunkt er der ikke evidens for specifikke faktorer, der kan v√¶re involveret i den samtidige forekomst, og de √¶tiologiske faktorer, der foresl√•s, er spekulative. Det er plausibelt, at ikke kun √©n hypotese, men adskillige foresl√•ede hypoteser spiller en rolle i den samtidige forekomst af transk√łnnethed og ASF og transk√łnnethed.

Den samtidige forekomst af transk√łnnethed og ASF og transk√łnnethed har flere implikationer for praksis ‚Äď b√•de med hensyn til mentalt helbred i denne population, og derudover er assessment og behandling af transk√łnnede individer, som er diagnosticeret med transk√łnnethed og ASF, h√łjst sandsynligt mere komplekst. En individualiseret tilgang er muligvis den bedste praksis, da transk√łnnethed og ASF netop er en meget heterogen gruppe af lidelser. Individer med transk√łnnethed og ASF b√łr imidlertid have samme rettigheder som andre individer med hensyn til passende behandling af k√łnsrelaterede anliggender. Der er stadig meget p√• omr√•det, der kan afd√¶kkes, og videre forskning er n√łdvendigt for at forbedre vores forst√•else af den samtidige forekomst og for at kunne v√¶re i stand til at give optimal st√łtte og behandling til denne population.

* * *
Rapporten hos Aarhus universitet.
Autismespektrumforstyrrelser hos b√łrn og unge hos sundhed.dk for uddybende viden om transk√łnnethed og ASF.