Transpersoner er omfattet af antidiskriminationslovene, fastslog beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen den 22. september 2008.

Vist 215 gange.

Claus Hjort Frederiksen
Claus Hjort Frederiksen
Besk√¶ftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen svarede den 22. september 2008 p√• henvendelsen af 21. juli 2008 fra Trans-Danmark, hvor foreningens kasserer, Pia Nielsen redegjorde for de transk√łnnedes forhold p√• arbejdsmarkedet og anmodede om et m√łde med ministeren.

Ministeren bem√¶rkede i sit svar, at med ligebehandlingsloven, ligel√łnsloven og forskelsbehandlingsloven havde den danske lovgivning allerede forbud mod at forskelsbehandle personer p√• grund af k√łn og seksuel orientering p√• det danske arbejdsmarked, og henviste til, at de EU-retslige forhold, og at det via EF-Domstolen er fastsl√•et, at personer, der har gennemg√•et et k√łnsskifte er omfattet af ligebehandlingsprincippet, og at diskrimination af en person p√• grund af dennes k√łn eller k√łnsskifte vil v√¶re omfattet af den delte bevisbyrde.

Vedr√łrende transvestitter, oplyste ministeren, at ham bekendt, var der ikke faldet afg√łrelser om transvestitter, men der er ingen tvivl var om, at ogs√• transvestitter er omfattet forbuddet mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet.

Ministeren fandt derfor ikke behov for et m√łde med foreningen og havde ikke planer om at √¶ndre i de omtalte love.

Herunder gengives ministerens svar i sin helhed.

  Besk√¶ftigelsesministeriet
22. september 2008

Trans-Danmark
Landsforeningen af Transvestitter og Transeksuelle

Fousbjergvej 20
7100 Vejle

Kære Pia Nielsen

Jeg takker for Trans-Danmarks henvendelse om den retlige beskyttelse af transvestitter og transseksuelle på arbejdsmarkedet. Bl.a. peger I på nogle tilpasninger og mulige forbedringer i Beskæftigelsesministeriets lovgivning.

Som l selv er inde p√•, g√¶lder der allerede et forbud mod at forskelsbehandle personer p√• grund af k√łn og seksuel orientering p√• det danske arbejdsmarked. Det g√¶lder i kraft af ligebehandlingsloven, ligel√łnsloven og forskelsbehandlingsloven.

Alle disse love har en EU-retlig baggrund, og det er gennem EF-Domstolens praksis fastsl√•et, at fx. personer, der har gennemg√•et et k√łnsskifte, er omfattet af ligebehandlingsprincippet. Dette indg√•r alts√• allerede i forst√•elsen af kriteriet “k√łn“. Diskrimineres en person p√• grund af sit k√łn/k√łnsskifte, vil denne fx v√¶re omfattet af den delte bevisbyrde, der g√¶lder i k√łnsdiskrimineringssager.

Endnu er der ikke mig bekendt faldet afg√łrelser om transvestitter, men der er ingen tvivl om, at ogs√• transvestitter er omfattet af forbuddet mod at blive forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet.

De danske love f√łlger de underliggende EU-direktivers sprogbrug og skal selvf√łlgelig
forstås i overensstemmelse med EF-Domstolens praksis. Jeg ser på den baggrund ikke behov for at ændre i lovgivningen. Tværtimod kunne det ligefrem skabe en uklarhed på området, som ikke er heldig.

Til jeres bem√¶rkninger om h√łje og m√¶rkbare erstatninger vil jeg bem√¶rke, at der i dag ikke er lofter for godtg√łrelsens st√łrrelse i diskrimineringssageme. De retlige instanser udm√•ler godtg√łrelsen under hensyn til l√łnmodtagerens ans√¶ttelsestid og sagens omst√¶ndigheder i √łvrigt.

Samtidig vil jeg s√¶rligt pege p√•, at jeg har taget initiativ til, at der med virkning fra 1. januar 2009 etableres et nyt ligebehandlingsn√¶vn, som kan behandle klagesager efter s√•vel ligebehandlingsloven, ligel√łnsloven og forskelsbehandlingsloven. Der indf√łres alts√• en ny gratis administrativ klagevej p√• omr√•det og ikke mindst en forbedret beskyttelse i de sager, hvor flere diskrimineringskriterier
indg√•r, fx k√łn og√łseksuel orientering. Jeg er interesseret i at f√• bek√¶mpet diskrimination inden for alle de beskyttede kriterier i lovgivningen.

Da jeg for √łjeblikket ikke har planer om √¶ndre i de n√¶vnte love og heller ikke finder behov herfor, ser jeg ikke for nuv√¶rende det forn√łdne grundlag for et m√łde med Trans-Danmark, men I skal v√¶re meget velkomne til at skrive til ministeriet, hvis I har yderligere forslag, som I √łnsker skal indg√• i ministeriets overvejelser.

Venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen

* * *
Ministerens svar om, at transpersoner er omfattet af diskriminationslovene i pdf-format.