Transseksuelle er omfattet af den noeske diskriminationslov, fastslog Ligestillingsombudet den 14. maj 2005.

Vist 55 gange.

Norge
Norge
Da den norske diskriminationslov af 2005 ikke specifikt beskytter transseksuelle mod diskrimination, har Ligestillingsombudet af egen drift vurderet diskriminationsloven.
Ligestillingsombudets konklutionen er, at transseksuelle fuldt ud er omfattet af ligestillingslovens forbud mod diskrimination p√• grund af k√łn.

Ligestillingsombudets tekst på norsk

  Likestillingsloven gjelder ogs√• for kj√łnnsopererte

Dagens norske lovgivning har ingen egne bestemmelser som spesifikt beskytter transkj√łnnete mot diskriminering. I forbindelse med den nye diskrimineringsloven, har det blitt stilt sp√łrsm√•l om hvilke diskrimineringsgrunnlag som skal omfattes. Likestillingsombudet gjorde derfor av eget tiltak en vurdering av om likestillingslovens kj√łnnsbegrep ogs√• skulle omfatte transkj√łnnete, slik at de fikk vern mot diskriminering etter likestillingslovens bestemmelser. Ombudets konklusjon var at transkj√łnnete m√•tte v√¶re omfattet og at disse dermed har et vern i form av likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling p√• grunn av kj√łnn. Diskrimineringsvernet gjelder fullt ut p√• alle de omr√•der likestillingsloven regulerer. Fortolkningen av likestillingsloven er gjort i lys av dommer fra EF-domstolen og EMD (den Europeiske menneskerettighetsdomstol).

Med transkj√łnnete menes en person som har en annen kj√łnnsidentitet enn det fysiske kj√łnnet vedkommende har. Transkj√łnnete kan gjennomg√• en kj√łnnsbekreftende prosess som best√•r av psykiatrisk evaluering, hormonbehandling og kj√łnnsbekreftende kirurgi (s√•kalt kj√łnnsskifte).

Ombudet begrunnet sin konklusjon med at det √• v√¶re transkj√łnnet er direkte knyttet til kj√łnn og kj√łnnsidentitet. Hvis vi legger til grunn en generell tiln√¶rming om at all diskriminering som har med kj√łnn √• gj√łre omfattes av likestillingsloven, b√łr transkj√łnnete v√¶re omfattet av forbudet mot diskriminering p√• grunn av kj√łnn. En transkj√łnnet vil kunne bli forskjellsbehandlet p√• grunn av sitt fysiske kj√łnn, men dersom den transkj√łnnete stilles d√•rligere enn b√•de kvinner og menn i samme situasjon, oppst√•r det en form for tredje diskrimineringsgrunnlag ‚Äď ikke bare kvinne/mann ‚Äď perspektivet. Ved diskriminering av transseksuelle vil det v√¶re deres kj√łnnsidentitet og fordommer i samfunnet som medf√łrer at de blir forskjellsbehandlet, noe som taler for at det √• endre fra ett kj√łnn til et annet m√• omfattes av diskrimineringsbegrepet.

Saksnummer: 2005/072
Emne: rettsvern, transseksuelle, transkj√łnnete
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0, § 1.0
Opprettet 14. mai 2005

I Norge g√łres der fra flere sider en ih√¶rdig indsats for at f√• betegnelsen transk√łnnet (p√• norsk transkj√łnnet) indf√łrt til erstatning for transseksuel.

* * *
Den norske ligestillingslov af 2005.