Transpersoner m√• igen ikke g√łre tjeneste i USA’s milit√¶r. Pr√¶sident Donald Trumps beslutning den 25. august 2017.

Vist 92 gange.

Donald Trump
Donald Trump
USA’s pr√¶sident, Donald Trump udsendte den 25. august 2017 et memorandum, om at transpersoner ikke mere kan g√łre tjeneste i USA’s milit√¶r, til forsvarsministeren og ministeren for Homeland Security [1], som tilbagekalder tidligere pr√¶sident Barak Obamas tilladelse dertil.

Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst.
Tina Thranesen.

Præsidentens memorandum i dansk oversættelse.

The White House, Pressekontoret
25. august 2017

Præsidentens memorandum til forsvarsministeren og ministeren for Homeland Security

Emne: transpersoners militærtjeneste

Afsnit 1. Politik. (a) Indtil juni 2016 forb√łd forsvarsministeriet (Department of Defense (DoD)) og ministeriet for Homeland Security (Department of Homeland Security (DHS)) (samlet ministerierne) transpersoner, der gjorde tjeneste i USA’s milit√¶r, at v√¶re √•bne om deres transk√łnnethed og godkendte afsked af s√•danne personer. Kort tid f√łr pr√¶sident Obama forlod sit embede fjernede hans administration forbuddet og tillod transpersoner √•bent at g√łre tjeneste i milit√¶ret, tillod brug af milit√¶rets ressourcer til at finansiere kirurgisk k√łnsskiftebehandling og tillod ans√¶ttelse af s√•danne personer efter den 1. juli 2017. Forsvarsministeren og ministeren for Homeland Security har siden forl√¶nget fristen ved at √¶ndre tiltr√¶delsespolitikken til den 1. januar 2018, mens ministerierne forts√¶tter med at unders√łge forholdene.

Efter min mening fors√łmte den tidligere administration at identificere et tilstr√¶kkeligt grundlag til at konkludere, at fjernelsen af ministeriernes langvarige politik og praksis ikke ville skade milit√¶rets effektivitet og slagkraft, forstyrre enhedernes sammenh√¶ng eller belaste de skattefinansierede milit√¶re ressourcer, og der er fortsat betydelige bekymringer, som g√łr det n√łdvendigt med yderligere unders√łgelser for at sikre, at den fortsatte gennemf√łrelse af sidste √•rs politik√¶ndring ikke ville have negative virkninger.

(b) I henhold til den myndighed jeg i henhold til forfatningen har som pr√¶sident og √łverstbefalende for De Forenede Staters v√¶bnede styrker og Amerikas Forenede Staters lovgivning, herunder forfatningens artikel II, p√•l√¶gger jeg forsvarsministeren og ministeren for Homeland Security vedr√łrende US Coast Guard, at vende tilbage til den langvarige politik og praksis for transpersoners milit√¶rtjeneste, som var g√¶ldende f√łr juni 2016, indtil et tilstr√¶kkeligt grundlag er frembragt til at konkludere, at oph√łret af denne politik og praksis ikke ville have de negative konsekvenser, der er n√¶vnt ovenfor. Forsvarsministeren kan efter h√łring af ministeren for Homeland Security til enhver tid skriftligt underrette mig om, at en √¶ndring af denne politik er berettiget.

Sec. 2. Direktiver. Forsvarsministeren og ministeren for Homeland Security vedr√łrende U.S. Coast Guard skal:

(a) opretholde den nuv√¶rende politik for transpersoners milit√¶rtjeneste efter den 1. januar 2018, indtil forsvarsministeren efter h√łring af ministeren for Homeland Security frems√¶tter en henstilling om det modsatte, som jeg finder overbevisende; og

b) stoppe al brug af DoD – eller DHS-midler til at finansiere kirurgisk k√łnsskiftebehandling af milit√¶rt personale undtagen i det omfang, det er n√łdvendigt for at beskytte en persons helbred, der allerede har p√•begyndt.

Sec. 3. Ikrafttr√¶delsesdatoer og implementering. Afsnit 2(a) i dette memorandum tr√¶der i kraft den 1. januar 2018. Afsnit 1(b) og 2(b) i dette memorandum tr√¶der i kraft den 23. marts 2018. Senest den 21. februar 2018 skal forsvarsministeren i samr√•d med ministeren for Homeland Security forel√¶gge mig en plan for gennemf√łrelse af b√•de den generelle politik, der er beskrevet i afsnit 1(b) i dette memorandum og de specifikke direktiver, der er beskrevet i afsnit 2 i dette memorandum. Implementeringen skal overholde de bestemmelser, som forsvarsministeren har truffet i samr√•d med ministeren for Homeland Security om hvilke skridt, der er hensigtsm√¶ssige og i overensstemmelse med milit√¶r effektivitet og slagkraft, budgetm√¶ssige begr√¶nsninger og g√¶ldende lovgivning. Som led i gennemf√łrelsen skal forsvarsministeren i samr√•d med ministeren for Homeland Security bestemme, hvordan man skal behandle transpersoner, der i √łjeblikket g√łr tjeneste i USA’s milit√¶r. Indtil ministeren har besluttet sig, kan der ikke tr√¶ffes foranstaltninger mod s√•danne personer i henhold til politikken i afsnit 1(b) i dette memorandum.

Sec. 4. Uafhængighed. Hvis nogen bestemmelse i dette memorandum eller anvendelsen af en bestemmelse i dette memorandum anses for ugyldig, skal resten af dette memorandum og andre former for anvendelser af bestemmelsen ikke påvirkes.

Sec. 5. Generelle bestemmelser. (a) Intet i dette memorandum skal fortolkes for at forringe eller på anden måde påvirke:

(I) den myndighed, der ved lov er givet til en ud√łvende afdeling eller agentur eller ledelsen deraf eller

(II) funktionerne for direkt√łren for kontoret for Management and Budget vedr√łrende budgetm√¶ssige, administrative eller lovgivningsm√¶ssige forslag.

(C) Dette memorandum er ikke beregnet til og giver hverken ret til eller fordele, materielle eller processuelle, retshåndhævende eller retfærdige for nogen part i USA, dets afdelinger, agenturer eller enheder, dets embedsmænd, medarbejdere, eller agenter eller nogen anden person.

d) Forsvarsministeriet er bemyndiget til at offentligg√łre dette memorandum i the Federal Register.

* * *
Omtale af memorandummet den 25. august 2017 hos newsy.com.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Homeland Security
    Amerikansk ministerium oprettet i november 2002, hvis primære ansvarsområder er beskyttelsen af amerikansk territorium mod terrorangreb og naturkatastrofer. Det har også ansvaret for immigration og infrastruktur.