Ud af skabet, ind i kampen

Vist 159 gange.

Ud af skabet, ind i kampen
Ud af skabet, ind i kampen

Titel Ud af skabet, ind i kampen
Unders√łgelse af arbejdslivsvilk√•r
for LGBT+ medlemmer i PROSA
Forfatter Jannick Friis Christensen og
Rikke Voergård-Olesen
Sprog Dansk
Udgivet af PROSA – Forbundet af It-professionelle
Udgivet 9. august 2018
Antal sider 32
ISBN-10 Tal

I rapportens indledning anf√łres, at titlen har en dobbelttydighed. 1) Den g√¶ngse opfattelse af, at LGBT+ personer befinder sig i et skab, som de skal komme ud af for at v√¶re √•bne om deres k√łnsidentitet og/eller seksuelle orientering. 2) Om det ikke er fagforeninger og arbejdspladser, der skal springe ud af skabet og ind i kampen for LGBT+ ligestilling og lige arbejdslivsvilk√•r.

Hensigten med unders√łgelsen er at give et indtryk af LGBT+ personers oplevelse af √•benhedskulturen p√• it-arbejdspladser i Danmark i relation til seksualitet og k√łnsidentitet.

Unders√łgelsen bygger p√• 1.091 besvarelser af et sp√łrgeskema, som blev sendt til 9.498 medlemmer af PROSA.

Et af de indledende sp√łrgsm√•l l√łd:
‚ÄĚfalder din seksuelle orientering og/eller k√łnsidentitet inden for gruppen, som typisk betegnes LGBT+ (b√łsse, lesbisk, biseksuel og/eller transk√łnnet+)?
82 svarede ja til sp√łrgsm√•let – svarende til 7,5 % af besvarelserne. Desv√¶rre oplyses det ikke, hvor mange transpersoner, der har deltaget i unders√łgelsen.

Unders√łgelsen skelner overordnet ikke mellem seksuel orientering og k√łnsidentitet.
Det er derfor ukendt, om der blev svaret “ja” p√• grund af seksuel orientering eller p√• grund af k√łnsidentitet eller “ja” til begge dele.
Der er dog enkelte steder i unders√łgelsen, hvor der skelnes mellem de to kategorier.
Det sker f.eks. p√• sp√łrgsm√•let om mulighed for √•benhed p√• arbejdspladsen. Her stilledes f√łlgende to sp√łrgsm√•l:
I hvilken grad kan du på din arbejdsplads være åben om din seksualitet?
I hvilken grad kan du p√• din arbejdsplads v√¶re √•ben om din k√łnsidentitet?

I rapporten anf√łres ogs√• f√łlgende:
Rapporten skal derfor ikke l√¶ses med repr√¶sentativitet for √łje grundet den relativt lille sample p√• 82 LGBT+ respondenter. Som eksempel er det v√¶rd at bem√¶rke, at T‚Äôet udg√łr en endnu mindre gruppe end LGB‚Äôere, hvorfor det kan v√¶re problematisk at konkludere p√• vilk√•rene for T‚Äôet ud fra den samlede gruppe af LGBT+, der hovedsageligt best√•r af LG og B personer. Vi l√¶gger v√¶gt p√• at rapporten i stedet skal kunne skabe mulighed for forandring ved at pege p√• omr√•der, hvor det vil v√¶re hensigtsm√¶ssigt at problematisere selvf√łlgeligheder om arbejdsmilj√ł og LGBT+. Derfor opfordrer vi l√¶seren til med rapportens analyser at reflektere over, hvordan vilk√•rene for k√łnsidentitet og seksuel orientering er tilstede i arbejdslivet alt efter, om der er tale om cis eller anden k√łnsidentitet og hetero– eller anden seksuel orientering.

Det pointeres i rapporten, at der er forskel p√• at kunne v√¶re √•ben om sin seksuelle orientering og sin k√łnsidentitet, og s√• at v√¶re det.
I afsnit 3.2. skrives bl.a.:
Eksempelvis er det kun 20 pct., som svarer ’helt enig’ til, at de er åbne over for alle på deres arbejdsplads, selvom vi af nedenstående graf kan se, at 30,2 pct. siger, at de kan være det.

P√• sp√łrgsm√•let:
Hvilke √•rsager har du haft til ikke at v√¶re √•ben om din seksualitet og/eller k√łnsidentitet p√• din arbejdsplads? (Flere valgmuligheder)
Svarer godt 45 %:
Usikkerhed vedr. omgivelsernes reaktioner

I afsnit 4 findes bl.a. svar på en række hypotetiske arbejdslivssituationer.
Et af sp√łrgsm√•lene l√łd:
Hvordan ville du have det med, at dele toilet-/omkl√¶dningsfaciliteter med en transk√łnnet kollega?
Der kunne svares på en skala fra 1-10, hvor 1 = utilpas og 10 = tilpas.
Af grafen for svarene kan ses, at cirka to tredjedel svarede “10” – alts√•, at de ville v√¶re tilpas med det. (Pr√¶siceret i den ledsagende tekst til 72,8 %.

* * *
Selv om der i rapporten gennemg√•ende skrives “LGBT+” og “seksuel orientering og k√łnsidentitet“, s√• vedr√łrer rapporten prim√¶rt homoseksuelles forhold.

Uagtet dette, s√• tydeligg√łr rapporten behovet for, at arbejdspladserne og de organisationer (b√•de arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne) g√łr en indsats for at forbedre forholdene for alle LGBT+ personer.
Det kommer også til udtryk i en af rapportens afsluttende bemærkninger:
Rapportens pointer l√¶gger op til at g√łre LGBT+ til et indsatsomr√•de for s√•vel den enkelte arbejdsplads i form af politikker for h√•ndtering af diversitet i forbindelse med fx barselsaftaler, jobsamtaler, jobannoncer, kollegialt samv√¶r osv., samt for fagbev√¶gelsen p√• informations- og r√•dgivningsniveau. Denne form for indsats vil flytte ansvaret fra den enkelte LGBT+ person til et organisatorisk plan og dermed g√łre indsatsen til et f√¶lles anliggende.

Ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen var til stede hos PROSA ved offentligg√łrelse af rapporten og holdt tale.

* * *
Rapporten i pdf-format hos PROSA.
Omtale af rapporten den 9. august 2018 hos PROSA.