Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet udsendt af Beskæftigelsesministeriet den 9. februar 2012.

Vist 145 gange.
If√łlge ¬ß 18 i Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet skal Besk√¶ftigelsesministeren frems√¶tte forslag til revision af loven i folketings√•ret 2011-12.
Den 9. februar 2012 udsendte Beskæftigelsesministeriet udkast til lovforslag om ændring af loven og den 10. februar 2012 blev udkastet offentliggjort.
H√łringsfristen udl√łber 1. marts 2012 kl. 1000 og bedes sendt til pjaicenter@bm.dk.
Loven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2012.

Lovforslaget indeholder forslag om f√łlgende √¶ndringer:
  • Pr√¶cisering af n√¶vnets kompetence til at behandle sager om chikane
  • Konsekvens√¶ndring som f√łlge af oph√¶vet lov om b√łrnepasningsorlov
  • Kodificering af n√¶vnets praksis med hensyn til at tilkende procesrenter
  • √Ündring og pr√¶cisering af bestemmelsen om formandskabet
  • Konsekvens√¶ndring som f√łlge af ressortoml√¶gning i oktober 2011
  • Pr√¶cisering af n√¶vnets mulighed for at afvise klager

* * *
I den nuværende lovs § 1, stk. 3, der lyder:
N√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse efter lov om forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v. er k√łnsidentitet er ikke n√¶vnt, men er trods dette alligevel omfattet.

I det samtidig med lovforslaget udsendte h√łringsbrev anf√łrer Besk√¶ftigelsesministeriet bl.a., at et fremsat √łnske om en s√¶rlig beskyttelse af transk√łnnede ikke var im√łdekommet, idet “diskrimination af transk√łnnede i Danmark betragtes som diskrimination p√• grund
af k√łn, og at der derfor allerede efter g√¶ldende ret g√¶lder et forbud mod forskelsbehandling b√•de p√• arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet”.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget med bemærkninger i pdf-format hos Folketinget.
H√łringsbrev med bem√¶rkninger i pdf-format hos Folketinget.