Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. 30. januar 2023.

Vist 57 gange.
B√łrne- og Undervisningsministeriet sendte den 30. januar 2023 udkast til “Lov om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser” i h√łring.

H√łringsfristen udl√łber senest fredag den 24. februar 2023 kl. 1200.
H√łringssvar bedes sendt til aarjk@uvm.dk med angivelse af ‚ÄĚH√łring ‚Äď Obligatorisk seksualundervisning‚ÄĚ samt afsenders navn i emnefeltet.

* * *
Indhold
Lovudkastet
H√łringsskrivelse

* * *
[Indhold] Lovudkastet
Udkast til

Forslag
til
Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser
(Udvidelse af lovens form√•lsbestemmelse og indf√łrelse af obligatorisk seksualundervisning)

§ 1

I lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 957 af 22. juni 2022, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I ¬ß 1, stk. 3, 2. pkt., inds√¶ttes efter ¬Ľnatur¬ę: ¬Ľ, milj√ł, klima¬ę.
2. I § 29 indsættes som stk. 7:
¬ĽStk. 7. Seksualundervisning skal, hvor det er relevant, indg√• som en del af undervisningen. Undervisningen skal tilrettel√¶gges, s√• eleverne opn√•r viden om og indsigt i seksualomr√•det og f√•r mulighed for at reflektere herover.¬ę

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2023.

* * *
[Indhold] H√łringsbrev

B√łrne- og
Undervisnings-
ministeriet

30. januar 2023

H√łring over forslag til lov om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser (Udvidelse af lovens form√•lsbestemmelse og indf√łrelse af obligatorisk seksualundervisning)

B√łrne- og Undervisningsministeriet sender herved ovenn√¶vnte udkast til lovforslag i h√łring.

Lovforslaget for til form√•l at udm√łnte aftaler af 4. oktober 2022 indg√•et i gymnasieforligskredsen om, at milj√ł og klima skal tilf√łjes som dannelsesperspektiver i form√•let med de gymnasiale uddannelser, samt at eleverne p√• de gymnasiale uddannelser skal have obligatorisk seksualundervisning fra skole√•ret 2023/24.

Lovforslagsudkastet, h√łringslisten og n√¶rv√¶rende h√łringsbrev kan ogs√• ses p√• https://hoeringsportalen.dk/

B√łrne- og Undervisningsministeriet skal bede om at modtage eventuelle bem√¶rkninger til lovudkastet senest fredag den 24. februar 2023, kl. 12.00.

H√łringssvar bedes sendt til aarjk@uvm.dk med angivelse af ‚ÄĚH√łring ‚Äď Obligatorisk seksualundervisning‚ÄĚ samt afsenders navn i emnefeltet.

Alle h√łringssvar, herunder h√łringssvar modtaget efter h√łringsfristens udl√łb, vil blive sendt til Folketingets B√łrne- og Undervisningsudvalg med henblik p√•, at svarene kan indg√• i Folketingets videre behandling af lovforslaget. H√łringssvar modtaget efter fristens udl√łb, vil ogs√• blive offentliggjort p√• H√łringsportalen.

Eventuelle sp√łrgsm√•l kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Nathalie Vestergaard Bull
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 29 32 82 90
nathalie.vestergaard.bull@uvm.dk

* * *
Lovudkastet, h√łringsbrevet og h√łringslisten hos H√łringsportalen.