Udkast den 9. oktober 2019 til forslag til ændring af navneloven, lov om Familieretshuset m.fl.

Vist 121 gange.
Social- og Indenrigsministeriet sendte den 9. oktober 2019 udkast forslag til til lov om √¶ndring af navneloven, s√• ordet “transseksuelle” √¶ndres til “transk√łnnede” i forbindelse med navne√¶ndring.
Udkaster indeholder forslag til √¶ndring af f√łlgende love: 1) lov om Familieretshuset, 2) lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, 3) lov om √¶gtef√¶llers √łkonomiske forhold, 4) for√¶ldreansvarsloven, 5) lov om international fuldbyrdelse af for√¶ldremyndighedsafg√łrelser m.v., 6) navneloven, 7) b√łrneloven, 8) lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafg√łrelser og om √¶ndring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afg√łrelser om privatretlige krav, 9) retsplejeloven, 10) lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afg√łrelser om privatretlige krav, 11) lov om udbetaling af godtg√łrelse til umyndige HIV-positive bl√łdere, transfusionssmittede m.fl.
Loven forventes at træde i kraft den 1. april 2000.

Udkastet er sendt i offentlig h√łring. H√łringsfristen udl√łber den 7. november 2019.

Herunder gengives alene udkastet til √¶ndring af “transseksuelle” til “transk√łnnede” i navneloven

§ 6

I navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 767 af 7. august 2019, som √¶ndret ved ¬ß 27 i lov nr. 1533 af 19. december 2017, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., og ¬ß 13, stk. 3, √¶ndres ¬Ľtransseksuelle¬ę til: ¬Ľtransk√łnnede¬ę.

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

2.7.1.2. Navne√¶ndring for transk√łnnede
Efter ¬ß 4, stk. 1, i navneloven kan et navn tages som efternavn i en r√¶kke situationer. Det f√łlger af bestemmelsens stk. 2-4, at der er situationer, hvor man ikke kan tage et bestemt efternavn. Efter bestemmelsens stk. 4, 1. pkt., kan et navn ikke tages, hvis det betegner det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Bestemmelsens 2. pkt. giver dog social- og indenrigsministeren mulighed for at fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelser herfra.

Efter ¬ß 7, stk. 1, i navneloven kan et navn tages som efternavn i en r√¶kke situationer. Det f√łlger dog af bestemmelsens stk. 2, 1. pkt., at et efternavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Bestemmelsens stk. 3 giver dog social- og indenrigsministeren mulighed for at fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2.

Efter ¬ß 13, stk. 1, i navneloven kan man som fornavn tages en r√¶kke navne. Det f√łlger dog af bestemmelsens stk. 2, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Efter bestemmelsens stk. 3 kan social- og indenrigsministeren fasts√¶tte n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.

2.7.2. Social- og Indenrigsministeriets overvejelser
2.7.2.1. Domstolspr√łvelse af Familieretshusets navneafg√łrelser
Navneloven b√łr √¶ndres s√•ledes, at alle de navneafg√łrelser, som Familieretshuset tr√¶ffer, kan indbringes for familieretten til pr√łvelse efter bestemmelserne herom i Familieretshusloven, dog med de begr√¶nsninger, der f√łlger af ¬ß 448 d, stk. 2, i retsplejeloven. Der er s√•ledes ikke grund til, at de navneafg√łrelser, som Familieretshuset tr√¶ffer i forbindelse med udstedelse af adoptionsbevilling og ved behandlingen af klager over personregisterf√łrernes navneafg√łrelser, ikke er omfattet af reglerne om, at Familieretshusets afg√łrelser kan indbringes for familieretten til pr√łvelse.

2.7.2.2. Navne√¶ndring for transk√łnnede
I dag anvendes udtrykket transk√łnnet i stedet for transseksuel om personer, hvis k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk i st√łrre eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med deres medf√łdte k√łn. Derfor b√łr henvisningerne i navneloven til transseksuel √¶ndres s√•ledes, at der i stedet henvises til transk√łnnet.

2.7.3. Den foreslåede ordning
Forslaget om, at alle de navneafg√łrelser, som Familieretshuset tr√¶ffer, kan indbringes for familieretten til pr√łvelse efter bestemmelserne herom i Familieretshusloven, foresl√•s gennemf√łrt ved, at ¬ß 21, stk. 1, i navneloven √¶ndres s√•ledes, at bestemmelsen omfatter alle Familieretshusets navneafg√łrelser. Der henvises til lovforslagets ¬ß 6, nr. 4, og bem√¶rkningerne hertil. Der henvises endvidere til lovforslagets ¬ß 6, nr. 3, og bem√¶rkningerne hertil.

Forslaget om anvendelse af begrebet transk√łnnet i stedet for begrebet transseksuel i navneloven foresl√•s gennemf√łrt ved, at i bestemmelserne i ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., og ¬ß 13, stk. 3, 2. pkt., i navneloven √¶ndres henvisningen til transseksuel s√•ledes, at der i stedet henvises til transk√łnnet. Der henvises til lovforslagets ¬ß 6, nr. 1, og bem√¶rkningerne hertil.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 6

Til nr. 1
Efter ¬ß 4, stk. 1, i navneloven kan et navn tages som efternavn i en r√¶kke situationer. Det f√łlger af bestemmelsens stk. 2-4, at der er situationer, hvor man ikke kan tage et bestemt efternavn. Efter bestemmelsens stk. 4, 1. pkt., kan et navn ikke tages, hvis det betegner det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Bestemmelsens 2. pkt. giver dog social- og indenrigsministeren mulighed for at fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelser herfra.

Efter ¬ß 7, stk. 1, i navneloven kan et navn tages som efternavn i en r√¶kke situationer. Det f√łlger dog af bestemmelsens stk. 2, 1. pkt., at et efternavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Bestemmelsens stk. 3 giver dog social- og indenrigsministeren mulighed for at fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2.

Efter ¬ß 13, stk. 1, i navneloven kan man som fornavn tage en r√¶kke navne. Det f√łlger dog af bestemmelsens stk. 2, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Efter bestemmelsens stk. 3 kan social- og indenrigsministeren fasts√¶tte n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.

Det foresl√•s, at i bestemmelserne i ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., og ¬ß 13, stk. 3, 2. pkt., i navneloven √¶ndres henvisningen til transseksuel s√•ledes, at der i stedet henvises til transk√łnnet.

Begrundelsen for forslaget er, at i dag anvendes udtrykket transk√łnnet i stedet for transseksuel om personer, hvis k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk i st√łrre eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med deres medf√łdte k√łn.

Der henvises til de almindelige bemærkninger, punkt 2.7.

* * *
Udkastet p√• H√łringsportalen.
Folketingets journal har registreret udkastet som: Social- og Indenrigsudvalget (SOU). Samling: 2019-20. Alm. del. Bilag 11.
H√łringsbrev hos Folketinget i pdf-format.
H√łringsliste hos Folketinget i pdf-format.
Udkastet til lovforslaget hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Social- og Indenrigsministeriet sendte den 4. februar et revideret udkast i h√łring.