Revideret udkast den 4. februar 2020 til forslag til ændring af navneloven, lov om Familieretshuset m.fl.

Vist 107 gange.
Social- og Indenrigsministeriet sendte den 4. februar 2020 et revideret udkast til til forslag til lov om √¶ndring af 1) lov om Familieretshuset, 2) lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, 3) lov om √¶gtef√¶llers √łkonomiske forhold, 4) for√¶ldreansvarsloven, 5) lov om international fuldbyrdelse af for√¶ldremyndighedsafg√łrelser m.v., 6) navneloven, 7) b√łrneloven, 8) lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafg√łrelser og om √¶ndring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afg√łrelser om privatretlige krav, 9) retsplejeloven, 10) lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afg√łrelser om privatretlige krav, 11) lov om udbetaling af godtg√łrelse til umyndige HIV-positive bl√łdere, transfusionssmittede m.fl. og i 12) lov om Det Centrale Personregister

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

H√łringsfristen udl√łber onsdag den 4. marts 2020.

* * *
Tilbage til den 9. oktober 2019 sendte Social- og Indenrigsministeriet sit f√łrste udkast i h√łring. Dette, det f√łrste udkast, indeholdt forslag om at √¶ndre ¬Ľtransseksuelle¬ę til: ¬Ľtransk√łnnede¬ę i ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt, og ¬ß 13, stk. 3 i navneloven.

LGBT komiteen indgav den 7. november 2019 h√łringsskrivelse om det oprindelige udkast med en r√¶kke √¶ndringsforslag, bl.a., at bestemmelserne om, at ministeren kan fasts√¶tte s√¶rlige undtagelses regler for navnelovens bestemmerlser om transseksuelles navne og i stedet indf√łre en bestemmelse om, at kan g√łres undtagelse fra bestemmelserne om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet, n√•r ans√łgningen om navne√¶ndringen ledsages af en skriftlig erkl√¶ring om, at navne√łnsket er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. For b√łrn og unge under 15 √•r kr√¶ves for√¶ldrenes/v√¶rgens samtykke.

Det nye √¶ndringsforslag af 4. februar 2020 indeholder hverken det oprindelige forslag af 9. oktober 2019 om √¶ndre “transseksuelle” til: “transk√łnnede” i navneloven eller LGBT komiteens √¶ndringsforslag derom af 7. november 2019.

Social- og Indenrigsministeriet har ikke oplyst forklaring om, hvorfor de nævnte ændringer i navneloven er udgået i det reviderede udkast.

LGBT komiteen har imidlertid erfaret, at det skyldes, at Social- og Indenrigsministeriet fandt, at en tilfredstillende √¶ndring af navneloven p√• dette punkt ville medf√łre st√łrre √¶ndring end forudset og derfor ville kr√¶ve et s√¶rskilt forarbejde.

* * *
Udkastet af 4. februar 2020 p√• H√łringsportalen.
Folketingets journal har registreret udkastet af 4. februar 2020 som: Social- og Indenrigsudvalget (SOU). Samling: 2019-20. Alm. del. Bilag 158.
H√łringsbrev hos Folketinget i pdf-format.
H√łringsliste hos Folketinget i pdf-format.
Udkastet af 4. februar 2020 til lovforslaget i sin helhed hos Folketinget i pdf-format.