Udl√¶ndingeloven. Lovbekendtg√łrelse nr. 412 af 9. maj 2016.

Vist 262 gange.
Udl√¶ndingeloven, LBK nr. 1117 af 2. oktober 2017 henh√łrer under Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet.
Udlændingeloven er en stor og yderst detaljeret lov, som indeholder bestemmelser om udlændinges adgang til, ophold og arbejde i Danmark, forhold om visa og om udvisning og afvisning.

Herunder gengives alene nogle f√• paragraffer vedr√łrende asylans√łgeres mulighed for at f√• opholdstilladelse i Danmark.

¬ß 7. Efter ans√łgning gives der opholdstilladelse til en udl√¶nding, hvis udl√¶ndingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951.
Stk. 2. Efter ans√łgning gives der opholdstilladelse til en udl√¶nding, hvis udl√¶ndingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer d√łdsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf. En ans√łgning som n√¶vnt i 1. pkt. anses ogs√• som en ans√łgning om opholdstilladelse efter stk. 1.
Stk. 3. I tilf√¶lde omfattet af stk. 2, hvor risikoen for d√łdsstraf eller for at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf har baggrund i en s√¶rlig alvorlig situation i hjemlandet pr√¶get af vilk√•rlig voldsud√łvelse og overgreb p√• civile, gives der efter ans√łgning opholdstilladelse med henblik p√• midlertidigt ophold. En ans√łgning som n√¶vnt i 1. pkt. anses ogs√• som en ans√łgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1-3 kan nægtes, hvis udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis udlændingen har nær tilknytning til et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse.
Afg√łrelse efter 1. pkt. kan tr√¶ffes, uanset om udl√¶ndingen er omfattet af stk. 1-3.

¬ß 9 b. Der kan efter ans√łgning gives opholdstilladelse til en udl√¶nding, der uden for de i ¬ß 7, stk. 1 og 2, n√¶vnte tilf√¶lde befinder sig i en s√•dan situation, at v√¶sentlige hensyn af humanit√¶r karakter afg√łrende taler for at im√łdekomme ans√łgningen.
Stk. 2. Ans√łgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives af udl√¶ndinge, der opholder sig her i landet, og som er registrerede som asylans√łgere efter ¬ß 48 e, stk. 2. Ved behandlingen af en ans√łgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet uden ans√łgerens samtykke indhente de akter, der er indg√•et i sagen om opholdstilladelse til ans√łgeren efter ¬ß 7, fra Udl√¶ndingestyrelsen eller Flygtningen√¶vnet samt indhente helbredsoplysninger om ans√łgeren fra indkvarteringsoperat√łren og Udl√¶ndingestyrelsen.
Stk. 3. Helbredsbetinget opholdstilladelse efter stk. 1 er betinget af, at udl√¶ndingen freml√¶gger n√łdvendig dokumentation for sine helbredsforhold.

§ 19. En tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages:
1) N√•r grundlaget for ans√łgningen eller opholdstilladelsen var urigtigt eller ikke l√¶ngere er til stede, herunder n√•r udl√¶ndingen har opholdstilladelse efter ¬ß¬ß 7 eller 8, og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har √¶ndret sig p√• en s√•dan m√•de, at udl√¶ndingen ikke l√¶ngere risikerer forf√łlgelse, jf. ¬ß¬ß 7 og 8. Ved afg√łrelse efter 1. pkt. skal der tages hensyn til grundlaget for opholdstilladelsen.

If√łlge ¬ß 46 tr√¶ffes afg√łrelser med visse undtagelser af Udl√¶ndingestyrelsen.
If√łlge ¬ß 46, stk. 3 tr√¶ffes afg√łrelser efter ¬ß 9 b af Justitsministeren.
If√łlge ¬ß ¬ß 53 a kan klager over afg√łrelser truffet af Udl√¶ndingestyrelsen indbringes for Flygtningen√¶vnet.

Udlændingeloven hos Retsinformation.

Se evt. FN’s Flygtningekonvention.

Fra den 26. oktober 2012 er det muligt for LGBT-personer, der flygter fra deres hjemland p√• grund af deres k√łnsidentiet eller seksuelle orientering at opn√• opholdstilladelse i Danmark med status som konventionsflygtning.

Se nærmere om baggrunden i artiklen Flygtningenævnet medelte den 26. oktober 2012 til LGBT Danmark, at LGBT-personer vil kunne anerkendes som omfattet af Flygtningekonventionen.

Historik
Lovbekendtg√łrelsen (LBK nr. 1117 af 2. oktober 2017) afl√łste LBK nr. 412 af 9. maj 2016, der nu er oph√¶vet.
LBK nr. 412 af 9. maj 2016 afl√łste LBK nr. 1021 af 19. september 2014, der nu er oph√¶vet.