Udredningsgarantien nedsættes den 1. september 2013 til 1 måned.

Vist 139 gange.
Til orientering

Fra den 1. september 2013 bliver fristen for udredning nedsat fra 2 måneder til 1 måned. Det gælder også for udredning på Sexologisk Klinik.
S√•fremt det ikke er muligt at foretage udredningen inden for 1 m√•ned, skal der inden for den samme m√•ned i stedet udarbejdes en plan for det videre udredningsforl√łb, der som minimum skal indeholde oplysning om, hvorn√•r n√¶ste unders√łgelse skal finde sted.

Dette fremgår af LOV nr. 1401 af 23. december 2012 РLov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.)

Af loven fremgår bl.a.:
2. Efter § 82 indsættes:

¬ß 82 a. En person, der er henvist til en diagnostisk unders√łgelse p√• sygehus, jf. ¬ß 79, til brug for udredning hos alment praktiserende l√¶ger, jf. ¬ß 60, og praktiserende speciall√¶ger, jf. ¬ß 64, kan v√¶lge mellem enhver regions sygehuse, jf. ¬ß 86. Personen kan desuden v√¶lge at blive unders√łgt p√• et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsr√•dene har indg√•et aftale med efter ¬ß 87, stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsr√•det i bop√¶lsregionen ikke, inden 1 m√•ned efter at henvisningen er modtaget, kan tilbyde unders√łgelse ved egne sygehuse eller et af de i ¬ß 79 n√¶vnte sygehuse, som regionsr√•det samarbejder med eller s√¶dvanligvis benytter.
[…]
Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fasts√¶tte n√¶rmere regler for diagnostiske unders√łgelser i medf√łr af stk. 1 og 2, herunder om afgr√¶nsning af og vilk√•r for unders√łgelser, og kan undtage bestemte unders√łgelsesformer.

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. S√•fremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 m√•ned, jf. stk. 1, skal regionsr√•det inden for samme m√•ned udarbejde en plan for det videre udredningsforl√łb.
Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke henvisning til psykiatrisk udredning.¬ę
[…]

* * *
Sundhedslovens § 82 b træder i kraft den 1. september 2013.

LOV nr. 1401 af 23. december 2012 hos Retsinformation.