Ungdommens Nordiske R√•d vedtog den 30. oktober 2011 resolutioner om frit fornavnevalg, asyl pga. k√łnsidentitet og stop for sterilisation af transk√łnnede.

Vist 143 gange.

Ungdommens Nordiske Råd. Ung i Norden
Ungdommens Nordiske Råd. Ung i Norden
Ungdommens Nordiske R√•d (UNR) [1] holdt session iden 28. til 30. oktober 2011 i K√łbenhavn p√• Christiansborg samtidig med Nordisk R√•d [2].

I henhold til vedtægten for UNR var resolutionsforslagene indsendt til UNR forud for sessionen. De nummereres i den orden, de modtages.
Der var indsendt fire resolutionsforslag indeholdende emner vedr√łrende seksuel orientering og k√łnsidentitet.
Efter behandling [3] blev f√łlgende tre resolutionsforslag s√łndag den 30. oktober 2011 vedtaget af sessionen.

19. Alla ska få heta vad de vill [4]
Barn ges oftast namn som “visar” vilket k√∂n de har registrerats med – antingen f√•r man “flicknamn” eller s√• f√•r man “pojknamn”. D√§rmed √§r ett namn ofta en s√• kallad gender marker. I n√•gra nordiska l√§nder kan man i vuxen √•lder byta namn och v√§lja ett “k√∂nsneutralt” namn, och i Sverige kan man byta andra namnet till ett “k√∂nskontroversiellt” namn, men f√∂r att byta hela namnet till ett “k√∂nskontroversiellt” kr√§vs att man genomg√•tt k√∂nskorrigering och blivit steriliserat.
Ungdomens nordiska råd kräver därför att
 1. de nordiska länderna förändrar sin namnlagstiftning så att alla namn blir könsneutrala.

Reservation från Gustav Kasselstrand (Sverigedemokratisk Ungdom), Anna Liisa Räsänen (Samlingspartiets Ungdomsförbund), Trine Imer Kappel (Konservativ Ungdom), Simon Elo (Perussuomalaiset Nuoret/Sannfinländarnas Unga), Erik Winther Paisley (UNR-presidiet/Nordisk Ungkonservativ Union), Aron Modig (Kristdemokratiska Ungdomsförbundet) samt Raine Klemola (UNRpresidiet/Kristdemokratisk Ungdom i Norden) till förmån för att förkasta resolutionen.

20. Säkra asyl på grund av sexuell läggning och könsidentitet [5]
I många länder i världen är det olagligt att vara homosexuell, bisexuell eller transperson.
Människor förföljas och dödas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet eller könsuttryck.
I Finland, Island och Sverige är sexuell läggning ett skäl för att få asyl, och bara i Island är könsidentitet ett skäl för asyl. Och trots att det står i lagen finns det ändå i praxis många hinder för en HBTQ-person (homo- eller bisexuell och/eller trans- eller queerperson) att få asyl i de nordiska länderna.
På torsdag den 27 oktober 2011 beslutade Europaparlamentet om ett nytt direktiv som kräver att medlemsländerna lägger till könsrelaterade aspekter inklusive könsidentitet som ett explicit skäl för en person att få asyl.
Därför kräver UNR att
 1. de nordiska länderna enhetliggör sin lagstiftning så att alle som blir förföljda i sitt hemland på grunn av sexuell läggning får asyl
 2. de nordiska länderna lägger till könsidentitet som ett skäl för en person att få asyl
 3. de nordiska länderna ser till att personer som jobbar med asylsökande får bra kunskaper inom området

21. Stoppa tvångssteriliseringen av transpersoner [6]
När människor föds registreras de med ett kön utgående från vad de har för organ mellan benen.
De får också ett könskodat namn. Människans egen upplevelse av sitt kön är inte alltid samma som systemets och då kan man gå igenom en könsutredning och könskorrigering som till eksempel kan innebära operationer och/eller hormonbehandling. Men för att få sitt kön juridiskt erkänt med ett nytt personnummer och namn krävs det att personen steriliseras.
Ungdomens Nordiska Råd anser detta vara ett hemskt ingrepp från statens sida och en fråga som handlar om den mänskliga rättigheten att få bestämma över sin egen kropp.
Därför kräver UNR att de nordiska länderna följer rekommendationerna från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter (Commissioner for Human Rights of the Council of Europe) om att
 1. ge lagligt erkännande för det könet en transperson föredrar samt att utveckla en skyndsam och öppen procedur för byte av både namn och juridiskt kön hos en transperson på födelsebevis, medborgarregister, identitetskort, pass, studiekort och andra dylika dokument
 2. avskaffa steriliseringskravet och eventuellt andra medicinska ingrepp som idag är obligatoriska för att få ett lagligt erkännande av det kön som transpersoner föredrar.
  Detta komprometterar individens självbestämmanderätt över sin egen kropp och utsätter även individens hälsa för onödiga påfrestningar.

Reservation från Heikki Autto (Nordisk Ungkonservativ Union), Gustav Kasselstrand (Sverigedemokratisk Ungdom), Simon Elo (Perussuomalaiset Nuoret/Sannfinländarnas Unga) samt Anna Liisa Räsänen (Samlingspartiets Ungdomsförbund) till förmån för att förkasta resolutionen.

Resolutionsforslaget [7] “Stop volden mod HBTQ-personer” blev ikke vedtaget.

Interview med den nyvalgte pr√¶sident for Ungdommens Nordiske R√•d – UNR – Erik Winther Paisley, hvorunder han omtalte en liberalisering af navneloven og asyl pga seksuel orientering og k√łnsidentitet.

YouTube om: Erik W P om Ungdommens Nordiske Råd

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Ungdommens Nordiske Råd (UNR) er et forum for de politiske ungdomsorganisationer i Norden.

 2. [Retur] Nordisk R√•d blev dannet i 1952. R√•det har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt F√¶r√łerne, Gr√łnland og √Öland.

 3. [Retur] Forslag til resolutioner indsendes til sekretariatet forud for sessionsm√łdet.
  P√• sessionsm√łdet pr√¶senteres forslagene for sessionen og g√•r derefter til behandling i arbejdsgrupper.
  Sluttelig stemmer sessionen om resolutionerne. Et resolutionsforslag kan forkastes med 2/3 flertal.
  Resolutionsforslag nr. 12 – 30.

 4. [Retur] Arbejdsgruppe 4 behandlede resolutionsforslag:
  22. Alla ska få heta vad de vill!
  Resolutionsforslaget utarbetades av workshopen i HBTQ-personers rättigheter och det stödjas av Socialistisk ungdom i Norden

  Barn ges oftast namn som “visar” vilket k√∂n de har registrerats med – antingen f√•r man “flicknamn” eller s√• f√•r man “pojknamn”. D√§rmed √§r ett namn ofta en s√• kallad gender marker. I n√•gra nordiska l√§nder kan man i vuxen √•lder byta namn och v√§lja ett “k√∂nsneutralt” namn, och i Sverige kan man byta andra namnet till ett “k√∂nskontroversiellt” namn men f√∂r att byta hela namnet till ett “k√∂nskontroversiellt” kr√§vs att man genomg√•tt k√∂nskorrigering och blivit steriliserat.
  Vi anser att en så privat sak som namn inte ska regleras av staten.
  Ungdomens nordiska råd kräver därför att
  1. de nordiska länderna förändrar sin namnlagstiftning så att alla namn blir könsneutrala så att alla människor får ha vilket namn de vill

  Arbeidsgruppens innstilling: vedtas
  Reservasjon: Sverigedemokratisk ungdom

  Forslaget anf√łrt som nr. 19 i den endelige gengivelse af vedtagne resolutioner.

 5. [Retur] Arbejdsgruppe 4 behandlede f√łlgende resolutionsforslag:
  23. Säkra asyl på grund av sexuell läggning och könsidentitet
  Resolutionsforslaget utarbetades av workshopen i HBTQ-personers rättigheter och det stödjas av Socialistisk ungdom i Norden

  I många länder i världen är det olagligt att vara homosexuell, bisexuell eller transperson. Människor förföljas och dödas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet eller könsuttryck.
  I Finland, Island och Sverige är sexuell läggning ett skäl för att få asyl, och bara i Island är könsidentitet ett skäl för asyl. Och trots att det står i lagen finns det ändå i praxis många hinder för en HBTQ-person (homo- eller bisexuell och/eller trans- eller queerperson) att få asyl i de nordiska länderna.
  På torsdag den 27 oktober 2011 beslutade Europaparlamentet om ett nytt direktiv som kräver att medlemsländerna lägger till könsrelaterade aspekter inklusive könsidentitet som ett explicit skäl för en person att få asyl.
  Därför kräver UNR att
  1. de nordiska länderna enhetliggör sin lagstiftning så att alle som blir förföljda i sitt hemland på grunn av sexuell läggning får asyl
  2. de nordiska länderna följer Europaparlamentets direktiv om att lägger till könsidentitet som ett skäl för en person att få asyl
  3. de nordiska länderna ser till att personer som jobbar med asylsökande får bra kunskaper inom området

  Arbeidsgruppens innstilling: vedtas

  Forslaget anf√łrt som nr. 20 i den endelige gengivelse af vedtagne resolutioner.

 6. [Retur] Arbejdsgruppe 4 behandlede f√łlgende resolutionsforslag:
  25. Stoppa tvångssteriliseringen av transpersoner!
  Resolutionsforslaget utarbetades av workshopen i HBTQ-personers rättigheter och det stödjas av Socialistisk ungdom i Norden

  När människor föds registreras de med ett kön utgående från vad de har för organ mellan benen. De får också ett könskodat namn. Människans egen upplevelse av sitt kön är inte alltid samma som systemets och då kan man gå igenom en könsutredning och könskorrigering som till exempel kan innebära operationer och/eller hormonbehandling. Men för att få sitt kön juridiskt erkänt med ett nytt personnummer och namn krävs det att personen steriliseras.
  Ungdomens Nordiska Råd anser detta vara ett hemskt ingrepp från statens sida och en fråga som handlar om den mänskliga rättigheten att få bestämma över sin egen kropp.
  Därför kräver UNR att de nordiska länderna följer rekommendationerna från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter (Commissioner for Human Rights of the Council of Europe) rekommendationer om att
  1. ge lagligt erkännande för det könet en transperson föredrar samt att utveckla en skyndsam och öppen procedur för byte av både namn och juridiskt kön hos en transperson på födelsebevis, medborgarregister, identitetskort, pass, studiekort och andra dylika dokument
  2. avskaffa sterilisering och andra obligatoriska medicinska ingrepp och behandlingar som kan inverka negativt på självbestämmande rätten över den egna kroppen, hälsan och välmående hos en individ vilka idag är nödvändiga krav för lagligt igenkännande av könet en transperson föredrar

  Arbeidsgruppens innstilling: Vedtas
  Reservasjon: Sverigedemokratisk ungdom

  Forslaget anf√łrt som nr. 21 i den endelige gengivelse af vedtagne resolutioner.

 7. [Retur] Arbejdsgruppe 4 behandlede f√łlgende resolutionsforslag:
  24. Stop volden mod HBTQ-personer
  Stillet af arbejdsgruppen med deltagere fra: Siumuts Ungdom (Gr√łnland), Konservativ Ungdom (Danmark), Sverigedemokratisk Ungdom (Sverige), og Sosialistisk Ung (F√¶r√łerne).

  Vold mod homo-, bi- og transsseksuelle, samt queerpersoner (HBTQ-personer) er et problem frem for alt i nattelivet. Mange HBTQ-personer bliver udsat for tilråb, overfald, endda grov vold, hvis de opfattes som anderledes udseende eller ses i nærheden af gå-i-byen-steder, der er kendt som populære homo-tilholdssteder.
  Denne vold er ikke tilf√¶ldig, men udg√•r i h√łj grad fra bestemte indvandrer- og h√łjreekstreme fodboldmilj√łer. Det er et faktum, som myndighederne burde tage h√łjde for i sit kriminalitetsforebyggende arbejde.
  Oplysningsarbejde har en vigtig rolle at spille, men det er ogs√• n√łdvendigt med en synlig og tryghedsskabende politi-tilstedev√¶relse. Politiet m√• v√¶re synligere i nattelivet, s√•ledes at voldsomme situationer kan afv√¶rges og potentielle ofre beskyttes imod deres gerningsm√¶nd. √ėget politi ville desuden ikke kun komme HBTQ-personer til gavn, men i det hele taget v√¶re fremmende for et trygt, festligt og inkluderende natteliv.
  Derfor mener UNR,
  1. At politiet i de enkelte lande skal √łge sin tilstedev√¶relse i nattelivet
  2. At der burde foretages en kortlægning af holdningerne til HBTQ-personer på nordisk plan, hvor forskellige politiske tiltag sammenlignes ud fra effektivitet
  3. At det burde accepteres, at hadet mod HBTQ-personer ikke er tilf√¶ldigt, men udg√•r fra bestemte milj√łer, bl.a. indvandrermilj√łer
  4. At oplysningsarbejdet burde m√•lrettes efter omfanget af negative holdninger og handlinger mod HBTQ-personer i det p√•g√¶ldende milj√ł

  Arbeidsgruppens innstilling: avvist
  Reservasjon: Sverigedemokratisk ungdom

* * *
√Örsrapport 2011 med resolutionerne.