Ungepanelets anbefalinger til ligestillingsministerens. 8. marts 2021.

Vist 61 gange.

Ungepanelets anbefalinger
Ungepanelets anbefalinger

Titel 2020-2021
Anbefalinger fra ligestillingsministerens ungepanel
18 modige unge har sammen givet deres svar på,
hvordan vi skaber mere ligestilling i Danmark.
Forfatter Ungepanelet
Faciliteret af Den social√łkonomiske virksomhed
DeltagerDanmark
Sprog Dansk
Udgivet 8. marts 2021
Antal sider 28

Beskæftigelsesministeren modtog den 8. marts 2021 Ungepanels anbefalinger til at styrke ligestillingen
Hvad skal der til for at √łge ligestillingen? Det sp√łrgsm√•l har et panel af unge brugt det seneste √•r p√• at dr√łfte, og nu er deres anbefalinger klar og afleveret til besk√¶ftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard.

Panelet har gennem seks workshops udarbejdet fire anbefalinger til fremtidens ligestillingsarbejde. Dr√łftelserne har taget udgangspunkt i de unges egne erfaringer og en r√¶kke faglige opl√¶g.

Anbefalingerne blev overdraget til besk√¶ftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard p√• et m√łde den 8. marts, kvindernes internationale kampdag. Her peger ungepanelet blandt andet p√•, at det er vigtigt at styrke: fokus p√• k√łn, krop og seksualitet i folkeskolernes seksualundervisningen, indsatser mod hadforbrydelser og seksuel chikane, samt √łge ligestillingen p√• arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:
– Jeg vil gerne rose ungepanelet, for deres forslag og store indsats. De unges stemme og indspark er vigtig. Anbefalingerne viser, at ligestillingsdagsordenen ikke kan isoleres til et omr√•de, men i stedet skal l√łftes bredt i samfundet og af mange forskellige akt√łrer. Det kan v√¶re i forhold til seksuel chikane eller lighed p√• arbejdsmarkedet. Flere af anbefalingerne tager fat i omr√•der, som regeringen ogs√• har fokus p√• i vores ligestillingsindsats. Vi vil nu se p√•, hvordan vi kan bruge anbefalingerne i den videre indsats for at styrke ligestillingen i vores samfund.

Panelet blev nedsat med det mål at engagere unge i en bred samtale om ligestilling og aktivere debatten i deres netværk samt at få de unge til at bidrage med deres refleksioner i forhold til udfordringer og indsatser på ligestillingsområdet.

* * *
2020-2021
Anbefalinger fra ligestillingsministerens ungepanel
18 modige unge har sammen givet deres svar på, hvordan vi skaber mere ligestilling i Danmark.

Rapporten indledes med fire anbefalinger. Derefter en samlet liste med flere af ungepanelets ideer og anbefalinger, som l√łbende blev noteret under deres arbejde.

Herunder gengives uddrag fra rapporten.

De 4 anbefalinger

#1 Lav mere og bedre undervisning i normkritik & seksualitet
Alt for mange b√łrn og unge mangler et sprog og en forst√•else for b√•de egne og andres normer og seksualitet. Ved at sikre bedre og mere undervisning vil de blive klogere p√• sig selv, f√• mere forst√•else for andres udfordringer og kunne g√• kritisk til samfundsskabte idealer.

Uddrag:
LGBTQIA+ personer mistrives hyppigere end heteroseksuelle, som Project Sexus ogs√• har sl√•et fast med syvtommers√łm. Alt for mange unge er generelt usikre p√• sig selv, sin krop og sin seksualitet. Og for√¶ldede, dominerende k√łnsidealer fastl√•ser mange unge i en identitet eller rolle, som de ikke trives i. Vi tror p√•, at en seri√łs, struktureret, skemalagt og tidssvarende undervisning med fokus p√• ikke blot reproduktion, men ogs√• p√• k√łn, krop, seksualitet, gr√¶nser og normkritik i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelserne vil afhj√¶lpe og bedre disse problemer. Samtidigt er det et initiativ, hvis virkning forh√•bentligt vil vare ved, selv n√•r skoletiden er slut.

Ungepanelet anbefaler:
 • Seksualitetsundervisning indf√łres som et selvst√¶ndigt fag i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelserne, hvor der angives en konkret timefasts√¶ttelse og anl√¶gges et bredere fokus p√• k√łn, krop, seksualitet og gr√¶nser.
 • Der udvikles et obligatorisk kursus i normkritik p√• l√¶reruddannelsen med b√•de eksamen og ECTS-point.
 • Normkritik inkorporeres i andre og relevante videreg√•ende uddannelser, hvor de uddannede bagefter skal arbejde med at h√•ndtere mennsker. Faget skal b√•de prioriteres og underst√łttes.

#2 Iværksæt indsats mod chikane, hatecrimes og vold
Der foreg√•r i dag for meget vold og chikane og for mange hatecrimes i Danmark. Vi b√łr iv√¶rks√¶tte en storstilet indsats mod det p√• arbejds markedet, i det offentlige rum, p√• internettet og i hjemmet.

Uddrag:Flere og flere kvinder, m√¶nd, b√łrn og unge samt LGBTQIA+ personer uds√¶ttes for partnervold, som kan have enorme konsekvenser for ofrenes mentale trivsel efterf√łlgende.

Ungepanelet anbefaler:
 • Det b√łr v√¶re et krav, at alle arbejdspladser, organisationer og uddannelsesinstitutioner har samv√¶rspolitikker.
 • Hatecrimes klassificeres som en selvst√¶ndig forbrydelse fremfor en note. Verbale hatecrimes b√łr inkluderes i definitionen af hatecrimes.
 • Der laves en juridisk tilf√łjelse af en k√łnsdiskriminationsparagraf, der beskytter mod neds√¶ttende og hadske kommentarer p√• baggrund af k√łn.
 • Der √łrem√¶rkes flere midler til oprettelse af flere krisecentre for kvinder, m√¶nd, b√łrn & unge samt LGBTQIA+ personer.

#3 Skab lighed på arbejdsmarkedet
Vores arbejdsmarked er k√łnsopdelt og k√łnsm√¶ssigt sk√¶vt. Det skaber ulige muligheder og uretf√¶rdighed mellem k√łnnene og kr√¶ver politisk handling.

Ungepanelet anbefaler:
 • H√łjere afl√łnning af velf√¶rdsarbejde, hvor politikerne tager ansvar og s√¶tter flere midler af.
 • Konkrete tiltag til at skabe mere ligel√łn mellem k√łnnene igennem bindende foranstaltninger og gennemsigtighed. Eksempelvis kunne man g√łre det ulovligt at sp√łrge ind til planer om familiefor√łgelse ved jobsamtaler.
 • √ėrem√¶rket barsel til m√¶nd, hvor barslen fordeles helt ligeligt mellem for√¶ldrene. N√•r vi alligevel kigger barselsloven igennem, s√• b√łr man g√łre den k√łnsneutral og inkluderende, s√• andre familietyper end den traditionelle er afspejlet i barselsloven.

#4 Indf√łr gratis psykologhj√¶lp for alle
Psykisk mistrivsel er i dag et stort problem i Danmark Рbåde for LGBTQIA+ personer, kvinder og mænd.

Uddrag:
Danske LGBTQIA+ personer har dårligere mentalt helbred end resten af befolkningen. De scorer lavere på selvvurderet psykisk helbred og er overrepræsenterede inden for statistikker om ensomhed, selvskade og selvmordsadfærd. LGBTQIA+ personer mistrives desuden mere på jobbet end andre, viser ny rapport.

Ungepanelet anbefaler:
 • Gratis psykologhj√¶lp til alle.
 • Normkritisk studievejledning i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelser.
 • En national forebyggende indsats, der retter sig mod m√¶nd, LGBTQIA+ personer og kvinder for at skabe bedre mental trivsel.

Mange flere ideer
Her er samlet flere af ungepanelets ideer og anbefalinger, der er blevet diskuteret i l√łbet af deres arbejde. Disse anbefalinger er der ikke konsensus om i hele ungepanelet, men de fortjener alligevel en plads som inspiration og indblik i ligestillingsproblematikkerne i ungdomslivet.

Uddannelse
Uddrag:
Giv eksterne undervisere ansvaret for undervisning i LGBTQIA+ sp√łrgsm√•l, da de er mere kompetente p√• nuv√¶rende tidspunkt. Det kunne v√¶re undervisere fra Normstormerne, LGBT Danmark eller Sex & Samfund.

Giv al undervisning et intersektionelt aspekt, så vi behandler emner ud fra ud fra forskellige perspektiver og identiteter РLGBT+, tykhed, han dicap, etnicitet, psykiske sygdomme mm.

Sundhed
Uddrag:
Inkluder flere k√łnsopfattelser i sundheds v√¶senet. Eksempelvis har sundhedsv√¶senets systemer, formularer og papirer brug for at blive opdateres, s√• de er mere indkluderende for for skellige familiekontallationer og k√łn. Derudover b√łr der indf√łres k√łnsneutral behandling i fertilitetsbehandling samt mulighed for, at man selv kan v√¶lge for√¶ldretitel i sundhedsv√¶snet og generelt offentlige systemer.

Stop det bin√¶re CPR nr. system. Det skal ikke fremg√• i vores CPR nr., hvilken k√łnsidentitet vi har.

G√łr det muligt at lave en dobbeltdonation af s√¶d og √¶g for alle.

Indf√łr informeret samtykke i behandlingen af transk√łnnede, s√• der undg√•s monopol p√• behandlingen. Pt. begr√¶nses hormoner fx til transk√łnnede, der har en h√łj BMI. Men der findes ikke noget sundhedsfaglige argument for, at det er farligt at give hormoner til transk√łnnede med et h√łjt BMI. Derfor kunne informeret samtykke v√¶re en l√łsning.

Vold og chikane
Uddrag:
S√łrg for, at alle, som ops√łger et krisecenter, skal v√¶re garanteret en plads. Opret flere krisecentre til b√łrn og unge, og flere s√¶rskilt LGBTQIA+ personer. Indf√łr en ordning, der kvalitetssikrer krisecentre, og opret et support-netv√¶rk for voldsramte.

* * *
Rapporten i pdf-format hos DeltagerDanmark.
Omtale af rapporten hos DeltagerDanmark.