FN: Danmark skal forbedre rettigheder for LGBT-personer. Konklusion af FN’s Menneskerettighedsr√•ds eksamination af Danmark den 21. januar 2016.

Vist 106 gange.
Den danske stat repr√¶senteret af en delegation ledet af udenrigsminister Kristian Jensen var til eksamen foran FN’s Menneskerettighedsr√•d den 21. januar 2016. Under denne eksamen kunne alle FN‘s 193 medlemslande stille anbefalinger til forbedring af menneskerettighederne i Danmark. Det gjorde 87 lande i form af 199 anbefalinger.
Syv medlemslande fremf√łrte anbefalinger, som udtrykkeligt r√•der Danmark til bedre rettigheder for LGBT-personer i Danmark.

De syv landes anbefalinger g√łr det tydeligt, at den danske stat har meget at se til. Det er et kraftigt vink med en vognstang til det officielle Danmark, at disse syv landene er s√• enige om, hvad der er galt med rettighederne for LGBT-personer i Danmark.

Udenrigsministeriet skal inden juli m√•ned 2016 tage konkret stilling til hver eneste anbefaling. Danmark skal enten acceptere anbefalingen og tage skridt til at implementere anbefalingen, eller tage anbefalingen “ad notam” og overveje den. “Afvisning af en anbefaling” er ikke en mulighed i FN‘s UPR-mekanisme.

Ved Danmarks n√¶ste eksamen i 2020 bliver det tjekket, om anbefalingerne er implementeret. De anbefalinger, som er taget “ad notam” m√• forventes at blive genfremsat.

Herunder er indsat lydfiler med hvert enkelt af de syv landes korte taler til Danmark med deres anbefalinger. Uruguays tale blev simultantolket fra spansk til engelsk.
Oversættelse fra engelsk og spansk foretaget af Stephen Wessels, LGBT Danmark.

Bulgarien

1 minut 26 sekunder.
FN’s web-tv.
Anbefaler bl.a. et udtrykkeligt forbud mod diskriminering af personer uden for arbejdsmarkedet på grund af handicap, tro, seksuel orientering og alder.
Canada

1. minut 15 sekunder.
FN’s web-tv.
Anbefaler:
For det f√łrste, at Danmark sikrer, at der sker m√•lrettet uddannelse af politiet, s√• dets evne til at efterforske hadforbrydelser styrkes, at hadforbrydelser registreres detaljeret, og at der reflekteres over ofrenes egne oplevelse af forbrydelsen.
For det andet, at Danmark revurderes sin lovgivning, s√• den forbyder alle former for diskrimination og udtrykkeligt forbyder diskrimination p√• grundlag af handicap, alder, tro, seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Island

1 minut 31 sukunder.
FN’s web-tv.
Anbefaler, at F√¶r√łerne √¶ndrer √¶gteskabsloven, s√• den tillader samk√łns√¶gteskab.
Nederlandene

1 minut 31 sukunder.
FN’s web-tv.
Vi vil gerne rose Danmark, når det drejer sig om beskyttelse af LGBTI-personers rettigheder.
Anbefaler, at mindre√•rige f√•r mulighed for juridisk k√łnsskifte p√• grundlag af den mindre√•riges ans√łgning, da det vil sikre dem en bedre livskvalitet, hvis de oplever, at deres selvoplevede k√łn anerkendes som √¶gte og legitimt.
Norge

1 minut 34 sukunder.
FN’s web-tv.
Norge havde forud for eksaminationen indsendt et skriftlige sp√łrgsm√•l:
Hvilke skridt har Danmark taget for at forbyde diskrimination uden for arbejdsmarkedet p√• grund af handicap, tro, alder, seksuel orientering og k√łnsidentitet?
Sydafrika

1 minut 8 sukunder.
FN’s web-tv.
Anbefaler etablering af st√łtte-tjenester [for LGBT-samfundet] og at sikre ikke-diskrimination af LGBT-personer.
Uruguay

1 minut 29 sukunder.
Simultantolkning til engelsk fra FN’s web-tv.
Anbefaler, at Danmark sikrer lige adgang til sundhedssystemet for LGBTI-personer og fjernelse af eksisterende juridiske barrierer for adgang til k√łnsskiftebehandling.

* * *
Journalen vedr√łrende UPR-processen for Danmark hos FN’s h√łjkommission√¶r for menneskerettigheder.
Skriftlige bem√¶rkninger indsendt inden m√łdet den 21. januar 2016.
Hele m√łdet på 3 ½ time kan ses på UN WEB TV.