Skrivelse af 210410 fra Trans-Danmark til Udenrigsmin. og Udenrigsudv. – URU bilag 167 – om Europar√•dets anbef. CM/Rec(2010)5 om bek√¶mpelse af forskelsbeh. pga. k√łnsidentitet.

Vist 150 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Dateret den 21. april 2010 har Trans-Danmark skrevet til udenrigsminister, Lene Espersen og Udenrigsvalget om om overs√¶ttelse og udbredelse af kendskabet til Europar√•dets anbefaling – CM/Rec(2010)5 – om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.

Herunder skrivelsen til Udenrigsudvalget – URU, Alm. del – bilag 167.

Udenrigsudvalget
Fredag den 21. april 2010

Vedr√łrende: Europar√•dets anbefaling CM/Rec(2010)5 [1] af 31. marts 2010 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.

Foreningen har i dag tilskrevet udenrigsminister, Lene Espersen det herunder anf√łrte, som vi venligst udbeder os Udenrigsudvalgets bem√¶rkninger til.

Foreningen udbeder sig venligst udenrigsministerens oplysning om, hvorn√•r Danmark offentligg√łr en overs√¶ttelse til dansk og offentligg√łrelse af den ovenn√¶vnte vedtagne anbefaling inklusiv dets till√¶g, som anf√łrt i anbefalingen under pkt.:

5. ensure by appropriate means and action that this recommendation, including its appendix, is translated and disseminated as widely as possible.

Da Danmark efter foreningens opfattelse ikke opfylder alle punkterne i anbefalingen og det tilh√łrende till√¶g, udbeder foreningen sig venligst ogs√• udenrigsministerens oplysning om, hvad regeringen agter at g√łre for, at Danmark opfylder alle punkterne, og hvorn√•r det kan forventes at ske.

Med venlig hilsen.
Karin Astrup.
Formand for Trans-Danmark.

  1. [Retur] Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity
    https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1606669

* * *
Til brug for Trans-Danmark har Tina Thranesen den 7. april 2010 udarbejdet et notat med gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 med kommentarer om i hvor stor udstrækning, Danmark lever op til anbefalingerne. Notatet
blev medsendt foreningens skrivelse.

* * *
Folketingets journal ved√łrende skrivelsen.
Skrivelsen af 21. april 2010 fra Trans-Danmark hos Folketinget i pdf-format.
Notatet af 7. april 2010 fra Tina Thranesen hos Folketinget i pdf-format.